Academic Search Ultimate (EBSCO)

Od 1. ledna 2018 mají naši registrovaní čtenáři přístup do rozšířené verze databází EBSCO Academic Search Ultimate a Business Source Ultimate.

Academic Search Ultimate

Jedinečný zdroj recenzovaného plného textu pro akademický výzkum

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na zvyšující se nároky akademické komunity a nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně mnoha časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

Academic Search Ultimate nabízí přístup ke zdrojům citovaným v klíčových oborových indexech. Kombinace akademických časopisů, populárně naučných časopisů, přehledů, knih a videozáznamů poskytuje informační podporu doslova ve všech vědních disciplínách od astronomie, antropologie, přes biomedicínu, strojírenství, zdravotnictví, právo, až po matematiku, farmakologii, zoologii a mnohé další.

Více informací o databází včetně seznamu všech periodik naleznete na stránkách spol. EBSCO.

Business Source® Ultimate

Nový standard výzkumu v obchodních oborech

Databáze Business Source Ultimate představuje solidní business plan pro vaše studenty, a to díky bezprecedentní nabídce recenzovaných plnotextových periodik a dalších zdrojů, poskytujících informace o historickém vývoji a současných trendech v obchodních vědách. Databáze obsahově pokrývá témata z oblasti účetnictví, financí, bankovnictví, marketingu, managementu a mnoha dalších - vše v rámci jediné kolekce, obsahující kromě bibliografických záznamů také plné texty periodik.

Kromě přístupu k zásadním plnotextovým časopisům mohou studenti těžit znalosti a informace také z případových studií, národních ekonomických přehledů, SWOT analýz a profilů společností nebo také z rozhovorů s klíčovými hráči v oboru - obchodními manažery a analytiky.

Více informací o databází včetně seznamu všech periodik naleznete na stránkách spol. EBSCO.

Vstup do databází
Academic Search UltimateBusiness Source Ultimate


Academic Search Ultimate

 

 

Přístup do databáze je částěčně financován z projektu CzechELib.

CzechELib

Poslední aktualizace: 23.04.2019, 06:54