O knihovně

Provozní řád MZK

Příloha Knihovního řádu MZK č. 1

Uživatelé, návštěvníci a zákazníci (dále jen "uživatelé") MZK jsou povinni dodržovat Knihovní řád MZK a přílohy s ním související, řídit se pokyny zaměstnanců knihovny a dbát písemných pokynů přístupných na viditelných místech v MZK. Porušení těchto pravidel může být sankcionováno zbavením práva užívat služeb MZK.

Poslední aktualizace: 14.10.2017, 11:06

Obchodní podmínky služby EOD a POD

Příloha Knihovního řádu MZK č. 3

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
IČ: 00094943
Kontaktní osoba: Mária Manoušková / Meziknihovní výpůjční služby
T: +420541646175
E-mail: eod@mzk.cz
WWW: http://www.mzk.cz

Poslední aktualizace: 24.01.2018, 16:33

Badatelský řád Studovny rukopisů a starých tisků

Příloha Knihovního řádu MZK č. 2

1. Odbor rukopisů a starých tisků spravuje nejvzácnější historický fond Moravské zemské knihovny v Brně. Režim studovny rukopisů a starých tisků je shodný s knihovním řádem MZK a doplněn těmito ustanoveními:

2. Studovna rukopisů a starých tisků je určena pouze k vědecké práci s historickými a vzácnými fondy, archivním fondem MZK a k práci s příruční knihovnou.

3. Badatel je povinen:

Poslední aktualizace: 31.08.2015, 21:27

Ceník placených služeb a poplatků

Příloha Knihovního řádu MZK č. 4

Registrační poplatky

fyzická osoba do 64 let (včetně) ročně 200 Kč /
půl roku 100 Kč
studenti prezenční formy studia do 25 let (včetně) ročně 100 Kč /

Poslední aktualizace: 29.08.2018, 14:06

Výroční zpráva 2001

Poslední aktualizace: 19.01.2011, 14:43

Statut Moravské zemské knihovny v Brně

Úplné znění Statutu Moravské zemské knihovny v Brně

vydaného Ministerstvem kultury České republiky dne 3.11.1993 pod č.j. 11143/93, jak vyplývá ze změn provedených rozhodnutím ministra kultury České republiky č.j. 12960/95, č. 15/1995, ze dne 21.12.1995, rozhodnutím ministra kultury České republiky č.j. 1986/2002, č. 3/2002 ze dne 8.2.2002, rozhodnutím ministra kultury České republiky č.j. 572/2006, č. 1/2006, ze dne 31.1.2006, rozhodnutím ministryně kultury České republiky č.j. 18508/2006, č. 1/2007, ze dne 17.1.2007, rozhodn

Poslední aktualizace: 29.08.2011, 14:27