EuropeanaTravel

EuropeanaTravel je názvem dvouletého projektu, jehož cílem bylo rozšířit záběr evropské digitální knihovny Europeana o témata související s cestováním a turistikou. Díky dodržování jednotných standartů se podařilo zpřístupňit dosud rozptýlené dokumenty na jednom místě. Pozornost se soustředila především na mapy, plány, grafiku, tisky a rukopisy cestopisů, pohlednice, fotografie, ale třeba i filmy a zvukové záznamy.

Na projektu se v období od května 2009 do dubna 2011 spolupodílelo 19 velkých evropských knihoven, jednou z nich byla i Moravská zemská knihovna. Naším hlavním příspěvkem bylo zpřístupnění unikátní Mollovy sbírky – původní kolekce 12 000 map, plánů a desítek původních rukopisných katalogů, která tvoří nejen jeden z nejvýznamějších fondů starých map ve střední Evropě, ale je také díky zachované původní struktuře vzácným dokladem sběratelství 18. století. Pro mimořádný význam souboru přistoupila MZK k vytvoření speciální webové prezentace, která nabízí uživatelsky atraktivní přístup k této jedinečné sbírce.

Mimo Mollovu sbírku byla v rámci projektu digitalizována podstatná část ostatních mapových fondů MZK, řada atlasů, pohlednic a vedut měst či několik vzácných cestovatelských rukopisů. Celkem Moravská zemská knihovna přispěla do Europeany 50 000 digitálními objekty.

Poslední aktualizace: 01.09.2011, 08:28