MZK podepsala memorandum s Bibliothèque nationale de France a přináší virtuální výstavu „Antonín Rejcha znovunalezený“