Přednáška a diskuze: Společná česko-rakouská kniha o dějinách