České vědkyně

Kdy: 22. 9. – 9. 11. 2020
Kde: Foyer / 6.–7. patro

Pod hlavičkou projektu Otevřená věda Akademie věd České republiky vznikla výstava karikatur českých vědkyň a jejich přínosů české vědě.

Snaží se představit především mladší generaci několik významných českých vědkyň, a jejich úspěchy a prvenství. Portréty českých vědkyň nejsou v žádném případě přesnou kopií originálů. Hlavním cílem výstavy je přimět pozorného návštěvníka, aby nalezl správnou dvojici – vědkyni a její přínos vědě.

V dobách, kdy bylo vzdělání, kvalifikované profesní uplatnění a vědecká kariéra pro ženy něčím bezmála revolučním se přesto našlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly a dokázaly se nesmazatelně zapsat do rozvoje české a světové vědy.

Kolik z nich znáte vy?

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šmídtová, 541 646 134, Martina.Smidtova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 21.09.2020, 15:25