David Kovařík: Němečtí antifašisté v českých zemích 1938 - 1948

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery

vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":

"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

David Kovařík: Němečtí antifašisté v českých zemích 1938 - 1948

úterý 2. dubna, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Mgr. David Kovařík, Ph.D. (*1972), pracuje v brněnské pobočce Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a vyučuje rovněž na FF MU v Brně. Věnuje se otázkám česko-německého soužití v českých zemích v první polovině 20. století, problematice německých antifašistů, poválečnému vývoji českého pohraničí, vysídlení brněnských Němců nebo obecným dějinám Brna po roce 1945. Je autorem knihy „Proměny českého pohraničí v letech 1958-1960. Demoliční akce v českém pohraničí se zřetelem k vývoji od roku 1945“ (2006) a jedním z autorů publikace „Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945“ (2010).

Audiozáznam přednášky: mp3 (106 MB).

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Audiozáznamy z již proběhnutých přednášek jsou k dispozici na www.mzk.cz/OdlisneJazyky

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Přílohy a fotogalerie:

PřílohaVelikost
david_kovarik_a4_plakat.pdf195.98 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf86.24 KB
letak_odlisne_jazyky.pdf309.82 KB
Zahájení přednášky Davida Kovaříka o německých antifašistech v českých zemích 1938-1948.
Mgr. David Kovařík, Ph.D. z brněnské pobočky Ústavu soudobých dějin AV ČR přednáší v MZK v rámci cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny".
Dotazy z publika po přednášce Davida Kovaříka.
Diskuze s publikem k tématu německých antifašistů v českých zemích.

Poslední aktualizace: 04.04.2013, 10:34