Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

Kdy: 11. 4. – 27. 10. 2019
Kde: Benediktinské opatství Rajhrad / Památník písemnictví na Moravě

Vernisáž: středa 10. dubna 2019 / 17.00

Výstava představuje stručnou historii benediktinského řádu v Evropě a v naší zemi s důrazem na kláštery v Rajhradě a v Broumově. Prezentuje architektonický a stavební vývoj areálů obou klášterů především z hlediska historie jejich unikátních a bohatých knihoven, včetně vybudování, vybavení a výzdoby knihovních sálů. Návštěvníci se seznámí s knihovními fondy obou klášterů, s ukázkami vzácných rukopisů i starých tisků, typy knižních vazeb, knižního kování, druhy psacích materiálů i hlavní typografické prvky vyskytující se ve svazcích jednotlivých knihoven. V neposlední řadě se návštěvníci dozvědí informace o zásadách péče o uložené knihovní fondy a také o restaurátorských zásazích na nejvzácnějších svazcích.

Kontaktní osoba: PhDr. Jindra Pavelková, 541 646 223, Jindra.Pavelkova@mzk.cz

Vstupné dle ceníku Památníku písemnictví na Moravě

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 15.04.2019, 12:58