Komenský v obrazechKdy: 29. 9. – 30. 11. 2020
Kde: Galerie MZK / přízemí

Výstava Komenský v obrazech představí Komenského nejen jako autora textů, ale také coby původce vizuálních informací. Seznámíte se se stěžejní obrazovou učebnicí Orbis pictus, která byla nejen jazykovou příručkou, ale přinášela systematické poznání jednotlivých aspektů světa a života v něm. Druhý oddíl je věnovaný mapě Moravy, jejímž prostřednictvím Komenský ovlivnil kartografický jazyk používaný dodnes. Národní obrození 19. století vdechlo Komenskému bez nadsázky druhý život. Jeho obraz tak nejen v přeneseném slova smyslu figuruje v obecném povědomí dodnes. Jak byl Komenský zobrazován a jaké významy tyto jeho podoby nesou, se dozvíte ve třetí části výstavy.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šmídtová, 541 646 134, Martina.Smidtova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 23.09.2020, 09:12