Martin Reiner. Staré a jiné časy

Reiner výstava
Kdy: 1.–29. října 2015
Kde: Foyer MZK / přízemí

Výstava věnovaná básníku, spisovateli a nakladateli Martinu Reinerovi.

Výstava je retrospektivou dosavadního osobního i profesního života Martina Reinera, spisovatele, básníka a nakladatele, který se narodil v moravské metropoli, v níž po krátké pauze v době studií žije po celý život. Díky svému – směrem ke společnosti otevřenému – životu výrazným způsobem ovlivňuje současnou tvář literární a nakladatelské scény, a to nejen města Brna.

Vedle fotografií z osobního archivu spisovatele naleznou čtenáři MZK a návštěvníci výstavy ve vitrínách také předměty osobní povahy, např. žákovské knížky, vlastnoruční kresbu nebo horoskop sestavený pět týdnů po Martinově narození z popudu jeho matky. Vedle autorských knih si prohlédnou také časopisy Proglas a Neon, na jejichž tvorbě se spisovatel osobně podílel, nebo sborníky z legendárních „bítovských setkání“. Rozverně napsaný životopis i vyčerpávající kalendárium jistě čtenářům přiblíží básníka také v té osobnější rovině.

Vstup volný

Kontaktní osoba: Romana Macháčková, Romana.Machackova@mzk.cz

Akce probíhá v ramci cyklu Oči Brna.

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku:

Poslední aktualizace: 12.10.2015, 11:38