Matěj Spurný: Zůstavší Němci v českých zemích v 50. letech 20. století

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery

vás srdečně zve na přednášku z cyklu "Odlišné jazyky - společné dějiny":

"Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích v českých zemích od 19. století do současnosti".

Matěj Spurný: Zůstavší Němci v českých zemích v 50. letech 20. století

úterý 19. března, 18.00, konferenční sál MZK (přízemí), Kounicova 65a

Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (*1979), je činný v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  Zabývá se sociálními dějinami, moderním nacionalismem a multietnicitou v českých zemích 20. století. Je autorem knihy „Bijeme na poplach. Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933)“ a monografie vycházející ze Spurného disertace „Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960)“. Matěj Spurný patří k zakladatelům a stále aktivním členům občanského sdružení Antikomplex.

Audiozáznam přednášky: mp3 (100 MB).

Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se koná za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu jsou Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.

Přednášková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.

Přednášky se budou konat ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013. Pravidelným termínem konání přednášek bude vždy úterý v 18. 00 hod. v konferenčním sále MZK, v přízemí.

Audiozáznamy z již proběhnutých přednášek jsou k dispozici na www.mzk.cz/OdlisneJazyky

Vstup je volný, do vyčerpání kapacity míst v konferenčním sále.

Fotodokumentace a přílohy:

PřílohaVelikost
matej_spurny_a4_plakat.pdf198.53 KB
harmonogram_jaro_2013.pdf85.58 KB
letak_odlisne_jazyky_0.pdf309.82 KB
Přednáška historika Matěje Spurného v MZK v Brně 19.3. 2013.
Přednášku a následnou diskuzi s posluchači moderoval historik Tomáš Dvořák z FF MU v Brně.
Historik Matěj Spurný přednášel o zůstavších Němcích v českých zemích v 50. letech 20. století.
Ze strany publika byl opět zájem o další diskuzi.

Poslední aktualizace: 26.03.2013, 18:01