Oči Brna: Kateřina Šimáčková

Kdy: 16. 9. – 24. 10. 2020
Kde: Foyer MZK / přízemí

MZK představí osobnost i názory Šimáčkové prostřednictvím její publikační činnosti, článků a rozhovorů, z jejichž ukázek si budou návštěvníci moci číst na interaktivní dotykové obrazovce. Součástí prezentace však nebudou jen její vlastní texty, nýbrž i texty českých a zahraničních feministických autorek, které sama respektuje a které dopomáhaly formovat její pohled na svět a vlastní názorové pozice. K vidění a prolistování elektronických ukázek bude i aktuálně vydaná kniha Mužské právo, jíž je Šimáčková spolueditorkou a která se zabývá genderovou povahou českého i mezinárodního práva.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šmídtová, 541 646 134, Martina.Smidtova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 27.08.2020, 17:16