České technické normy ČSN

  • ČSN v češtině (dříve i ve slovenštině) doplňovala knihovna včetně změn a oprav  od r. 1956 do r. 2011 v úplnosti, od r. 2012 do srpna 2013 pouze výběrově
  • normy ČSN nejsou od poloviny r. 2013 doplňovány v papírové formě, tyto normy jsou k dispozici pouze v elektronické podobě v bázi "ČSN online"
  • informace o normách ČSN najdete v online katalogu knihovny, většina záznamů neobsahuje informace o exemplářích
  • k normám ČSN se dostanete prostřednictvím služby u pultu ve studovně novin a časopisů ve 2. patře
  • uchováváme i československé normy z období první republiky
  • archivní fond obsahuje též neplatné ČSN a některé oborové normy ON
  • platné české normy ani jejich části nelze dle zákona č. 22/1997 Sb. kopírovat
  • normy ČSN jsou v plném textu k dispozici také v databázi "ČSN online" ve studovně novin a časopisů ve 2. patře
  • ve studovně jsou rovněž přístupné k nahlédnutí v tištěné podobě odvětvové normy TPG (plynárenství) a TNV (vodní hospodářství).

Normy a informace o normách žádejte u služby ve studovně novin a časopisů ve 2. patře.

Informace o českých technických normách ČSN získáte také v těchto volně přístupných zdrojích:

 

Konzultace a rešerše:

PhDr. Martina Machátová

Tel.: 541 646 170

E-mail: Martina.Machatova@mzk.cz

Studovna norem a časopisů ve 2. patře

Poslední aktualizace: 19.02.2014, 16:29