prof. RNDr. P. Kulhánek, CSc.: Jak se fotografuje černá díra