Přednáška

Gravitační čočky aneb kam oko Hubbla nedohlédne

Poslední aktualizace: 18.10.2018, 16:31

ONLINE: Bohumil Kartous: Dezinformace a jejich společenská nebezpečnost

Poslední aktualizace: 05.05.2021, 11:36

ONLINE: Doc. MUDr. Petr Zach, CSc.: Mezi současným okamžikem a pamětí

Poslední aktualizace: 06.04.2021, 12:27

ONLINE: RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.: Nezapomínejme na Alzheimera!

Poslední aktualizace: 30.03.2021, 17:57

ONLINE: Antonín Rejcha a jeho učebnice hudební kompozice

Poslední aktualizace: 23.03.2021, 15:34

ONLINE: Milý Padre! Bohuslav Martinů a Jan Novák - učitel a žák

Poslední aktualizace: 24.02.2021, 15:32

ONLINE: Krása a řád v díle Bohuslava Martinů

Poslední aktualizace: 05.02.2021, 16:15

ONLINE: Orbis Pictus – Nebe

Poslední aktualizace: 30.03.2021, 17:35