Jaroslav Šebek: Víra a národ - konflikt a smíření. K proměnám pozice katolicismu v česko-německých vztazích ve 20. století