Niklas Perzi: Dva životní světy? Východ a Západ po roce 1945