Jiří Malíř: Moravští Němci. Specifika jejich postavení a vývoje v letech 1848-1918