Konference: Obrazy kultury a společnosti v období první republiky