Pro knihovny

Regionální funkce

Plníme funkci krajské knihovny Jihomoravského kraje. Zajišťujeme plnění a koordinaci regionálních funkcí vybraných pověřených knihoven v kraji.

Vzdělávání knihovníků

MZK zajišťuje profesní vzdělávání knihovníků prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání.

Duha

Časopis o knihách a knihovnách z Moravy nyní vychází i v elektronické podobě.

Meziknihovní služby pro knihovny ČR

Zajišťujeme meziknihovní služby a mezinárodní meziknihovní služby.

Odborné činnosti MZK

Podílíme na řešení odborných knihovnických projektů.

Česká knihovna

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. 

Poslední aktualizace: 24.03.2014, 13:35