O knihovně

Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace.

Jako veřejná knihovna umožňuje:

 • Půjčování knih - půjčujeme českou a zahraniční literaturu. Díky zákonu o povinném výtisku nabízíme téměř veškerou českou produkci od roku 1934. Bohatý fond cizojazyčné literatury nabízí také naše zahraniční knihovny (anglická, americká, německá, rakouská, španělská).
 • Prezenční půjčování periodik - díky povinnému výtisku periodik nabízíme také širokou produkci české, ale i zahraniční periodické literatury na všech nosičích (mikrofilmy, mikrofiše, elektronické zdroje či CD).
 • Přístup k elektronickým informačním zdrojům - nabízíme přístup do placených zahraničních i českých informačních databází.
 • Přístup k internetupřístup k internetu je zabezpečen prostřednictvím wifi a počítačových terminálů.
 • Podílíme se na společenském životě města, pořádáme celou řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost.
 • Uživatelům od 15 do 20 let (včetně) poskytujeme registraci zdarma.
Otevírací dobaKontaktyKde nás najdeteHistorieO budověStudovny

Sídlíme na adrese Kounicova 65a, Brno a jsme s více jak čtyřmi miliony dokumentů druhou největší knihovnou v České republice. Nabízíme 798 studijních míst a 85 počítačů s přístupy k internetu a databázím elektronických informačních zdrojů. Našich služeb využívalo v r. 2022 18 752 čtenářů, kteří si vyžádali více než 417 013 výpůjček.

Od r. 2009 jsme výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Významnou úlohu plníme též v oblasti trvalého uchování kulturního dědictví a podílíme se na řadě projektů digitalizace a ochrany a zpřístupnění dokumentů. 

Plníme též funkci krajské knihovny pro Jihomoravský kraj – zpracováváme koncepční materiály, zajišťujeme konzultace a poradenství pro knihovny regionu. Naším zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR.

Moravská zemská knihovna (MZK) je od roku 2016 Ministerstvem kultury ČR pověřena prezentací České republiky na čtyřech zahraničních knižních veletrzích: největší knižní veletrh na světě ve Frankfurtu nad Mohanem, knižní veletrh v Boloni zaměřený na literaturu pro děti a mládež, knižní veletrh v Londýně a také Lipský knižní veletrh, na kterém bylo Česko v roce 2019 hlavní hostující zemí (více informací o hostování ČR na knižním veletrhu v Lipsku zde.)

České literární centrum v Praze (ČLC) bylo zřízeno v roce 2017 Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Vedením ČLC je od června 2019 pověřen Ing. Martin Krafl.

  

Snadné čtení
Metodika easy-to-read
O knihovně
 • Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond.
 • Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji.
 • Od roku 2009 je MZK také výzkumnou organizací.
Služby pro veřejnost 
 • Půjčuje knihy, noviny a časopisy, hudebniny, staré tisky a rukopisy a také cizojazyčnou literaturu.
 • Zajišťuje přístup k on-line zdrojům.
 • Zajišťuje meziknihovní výpůjčky.
 • Od roku 2021 je k dispozici Šachový koutek.
 • Zajišťuje internet, tisk, kopírování a skenování.
 • Kavárna.
Zdroj:
Informace převedené do srozumitelné formy dle metodiky Easy-to-read.
Citace z opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025:
 • 3.3.4 Dle Metodiky Easy-to-read převést do snadno srozumitelné formy základní obecné informace o působnosti a popis služeb veřejné správy na internetových stránkách ministerstev, jejich přímo řízených organizací, které jsou určeny veřejnosti, a na Portálu veřejné správy. Zajistit, aby byly tyto informace přístupné dle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o přístupnosti budovy MZK

Poslední aktualizace: 25.03.2023, 10:33