O knihovně

Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace.

Jako veřejná knihovna umožňuje:

  • Půjčování knih - půjčujeme českou a zahraniční literaturu. Díky zákonu o povinném výtisku nabízíme téměř veškerou českou produkci od roku 1934. Bohatý fond cizojazyčné literatury nabízí také naše zahraniční knihovny (anglická, americká, německá, rakouská, španělská).
  • Prezenční půjčování periodik - díky povinnému výtisku periodik nabízíme také širokou produkci české, ale i zahraniční periodické literatury na všech nosičích (mikrofilmy, mikrofiše, elektronické zdroje či CD).
  • Přístup k elektronickým informačním zdrojům - nabízíme přístup do placených zahraničních i českých informačních databází.
  • Přístup k internetupřístup k internetu je zabezpečen prostřednictvím wifi a počítačových terminálů.
  • Podílíme se na společenském životě města, pořádáme celou řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost.
  • Uživatelům od 15 do 20 let poskytujeme registraci zdarma.

Sídlíme na adrese Kounicova 65a, Brno a jsme s více jak čtyřmi miliony dokumentů druhou největší knihovnou v České republice. Nabízíme 798 studijních míst a 85 počítačů s přístupy k internetu a databázím elektronických informačních zdrojů. Našich služeb využívalo v r. 2019 přes 20 000 čtenářů, kteří si vyžádali více než 569.000 výpůjček.

Od r. 2009 jsme výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Významnou úlohu plníme též v oblasti trvalého uchování kulturního dědictví a podílíme se na řadě projektů digitalizace a ochrany a zpřístupnění dokumentů. 

Plníme též funkci krajské knihovny pro Jihomoravský kraj – zpracováváme koncepční materiály, zajišťujeme konzultace a poradenství pro knihovny regionu. Naším zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR.

Moravská zemská knihovna (MZK) je od roku 2016 Ministerstvem kultury ČR pověřena prezentací České republiky na čtyřech zahraničních knižních veletrzích: největší knižní veletrh na světě ve Frankfurtu nad Mohanem, knižní veletrh v Boloni zaměřený na literaturu pro děti a mládež, knižní veletrh v Londýně a také Lipský knižní veletrh, na kterém bylo Česko v roce 2019 hlavní hostující zemí (více informací o hostování ČR na knižním veletrhu v Lipsku zde.)

České literární centrum v Praze (ČLC) bylo zřízeno v roce 2017 Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Vedením ČLC je od června 2019 pověřen Ing. Martin Krafl.

Moravská zemská knihovna na FacebookuMoravská zemská knihovna na TwitteruMoravská zemská knihovna na Instagramu

Otevírací dobaKontaktyKde nás najdeteHistorieO budově 

Poslední aktualizace: 12.09.2021, 06:28