O knihovně

Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace.

V lednu 2017 bylo Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR zřízeno České literární centrum (ČLC). Aktuální informace můžete sledovat na portálu CzechLit.

Jako veřejná knihovna umožňuje:

  • Půjčování knih - půjčujeme českou a zahraniční literaturu. Díky zákonu o povinném výtisku nabízíme téměř veškerou českou produkci od roku 1934. Bohatý fond cizojazyčné literatury nabízí také naše zahraniční knihovny (anglická, americká, německá, rakouská, španělská).
  • Prezenční půjčování periodik - díky povinnému výtisku periodik nabízíme také širokou produkci české, ale i zahraniční periodické literatury na všech nosičích (mikrofilmy, mikrofiše, elektronické zdroje či CD).
  • Přístup k elektronickým informačním zdrojům - nabízíme přístup do placených zahraničních i českých informačních databází.
  • Přístup k internetupřístup k internetu je zabezpečen prostřednictvím wifi a počítačových terminálů.
  • Podílíme se na společenském životě města, pořádáme celou řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost.
  • Uživatelům od 15 do 19 let poskytujeme registraci zdarma.

Sídlíme na adrese Kounicova 65a, Brno a jsme se čtyřmi miliony dokumentů druhou největší knihovnou v České republice. Nabízíme 771 studijních míst a více než 91 počítačů s přístupy k internetu a databázím elektronických informačních zdrojů. Našich služeb využívalo v r. 2013 téměř 21 000 čtenářů, kteří si vyžádali více než 520.000 výpůjček.

Od r. 2009 jsme výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Významnou úlohu plníme též v oblasti trvalého uchování kulturního dědictví a podílíme se na řadě projektů digitalizace a ochrany a zpřístupnění dokumentů. 

Plníme též funkci krajské knihovny pro Jihomoravský kraj – zpracováváme koncepční materiály, zajišťujeme konzultace a poradenství pro knihovny regionu. Naším zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR.

Moravská zemská knihovna na FacebookuMoravská zemská knihovna na TwitteruMoravská zemská knihovna na Instagramu

Otevírací dobaKontaktyKde nás najdeteHistorieO budověPočasí v okolí knihovny  

Poslední aktualizace: 12.12.2018, 13:14