Ceník placených služeb a poplatků

Příloha Knihovního řádu MZK č. 4

Registrační poplatky

fyzická osoba do 64 let (včetně) ročně 200 Kč /
půl roku 100 Kč
studenti prezenční formy studia do 25 let (včetně) ročně 100 Kč /
půl roku 50 Kč
senioři od 65 do 69 letročně 100 Kč
senioři od 70 let (včetně) zdarma
fyzická osoba s průkazem ITIC nebo s titulem PhD., nebo CSc., nebo DrSc. (prodloužení výpůjční doby na max. 7 měsíců) ročně 300 Kč
ZTP, ZTPP, čtenáři 15–20 let (včetně), studenti a zaměstnanci Univerzity obrany zdarma
právnická osoba ročně 400 Kč
jednorázový vstup (platnost 30 dní) 20 Kč
poplatek za vystavení duplikátu průkazu 50 Kč

MZK poskytuje slevu 10 % z roční registrace na základě předložení platné předplatní jízdenky IDS JmK.

Meziknihovní výpůjční služby


Vnitrostátní MS


Pasivní MVS (pro knihovny) 

výpůjčka knihovní jednotky z fondu MZKzdarma
výpůjčka knihovní jednotky z fondu MZK (služba Získej)70 Kč
Poplatek za kopii dokumentu 1 strana A4 černobílá xerokopie  2 Kč

Aktivní MVS (pro čtenáře)

výpůjčka knihovní jednotky z ČR – poštovné70 Kč ZDARMA
výpůjčka knihovní jednotky z ČR (služba Získej)70 Kč
kopie z knihoven v ČR – za A42 Kč

Mezinárodní MS (MMVS)

výpůjčka knihovní jednotky z Evropy (s výjimkou Velké Británie) 300 Kč
tištěná kopie článku o rozsahu 1 - 10 stran
100 Kč
11–20 stran 150 Kč
21 stran a více 200 Kč
výpůjčka knihovní jednotky z Velké Británie a zámoří 600 Kč

Poplatek za ztrátu knihovní jednotky půjčenou prostřednictvím MMVS (poplatky se sčítají)

manipulační poplatek 200 Kč
+ náhrada škody podle požadavků půjčující knihovny  

Ceník služby eBooks on Demand (EOD) a Print on Demad (POD)

EOD 

manipulační poplatek 200 Kč
poplatek za 1 zdigitalizovanou stránku 4 Kč

Registrovaný čtenář, který má v den objednání platnou průkazku MZK, je od platby shora uvedeného manipulačního poplatku ve výši 200 Kč oproštěn.

Příplatek za zaslání e-knihy poštou na CD-ROM/DVD nosiči (v závislosti na velikosti souboru)

pro Evropu včetně ČR 150 Kč
ostatní země 200 Kč

POD

manipulační poplatek155 Kč
poplatek za vytištění 1 stránky0,60 Kč

Náklady na zaslání knihy na adresu uvedenou zákazníkem

Belgie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie zdarma
ostatní země Evropy včetně ČR 155 Kč
ostatní země 362 Kč

Reprografické služby

samoobslužné kopírování

kopie jednostranná A4 1,50 Kč
kopie oboustranná A4 3 Kč
kopie jednostranná A3 3 Kč
kopie oboustranná A3 6 Kč
kopie barevná jednostranná A4 8 Kč
kopie barevná oboustranná A4 16 Kč
kopie barevná jednostranná A3 16 Kč
kopie barevná oboustranná A3 32 Kč

služby na objednávku

kopie jednostranná A4 2,50 Kč
kopie oboustranná A4 5 Kč
kopie jednostranná A3 5 Kč
kopie oboustranná A3 10 Kč
zvětšeniny z mikrofiše, mikrofilmu A4 10 Kč
kopie z vázaných předloh A4 4 Kč
kopie z vázaných předloh A3 6 Kč
kopie barevná jednostranná A4 8 Kč
kopie barevná oboustranná A4 16 Kč
kopie barevná jednostranná A3 16 Kč
kopie barevná oboustranná A3 32 Kč
kroužková vazba (do 20 listů) 23 Kč
kroužková vazba (do 40 listů) 24 Kč
kroužková vazba (do 60 listů) 25 Kč
kroužková vazba (do 80 listů) 26 Kč
kroužková vazba (do 100 listů) 28 Kč
kroužková vazba (do 120 listů) 30 Kč
kroužková vazba (do 150 listů) 33 Kč
kroužková vazba (do 180 listů) 36 Kč
kroužková vazba (do 210 listů) 40 Kč
kroužková vazba (do 245 listů) 45 Kč
kroužková vazba (do 280 listů) 50 Kč
kroužková vazba (do 340 listů) 55 Kč
kroužková vazba (do 400 listů) 65 Kč

Digitální fotokopie (z historických fondů)

Elektronické kopie

digitální snímek vázané předlohy 4 Kč
digitální snímek grafického listu 20 Kč
CD médium 15 Kč
DVD 30 Kč
Poplatek za komerční využití fotokopií (1 list)200 Kč

Pro nekomerční účely (vědecké, studijní) zasílejte žádost na mail Radka.Chlupova@mzk.cz.

Příplatek za vytištění elektronické kopie

černobílá fotokopie A4 1,50 Kč
černobílá fotokopie A3 3 Kč
barevná fotokopie A4 11 Kč
barevná fotokopie A3 22 Kč

Žádost o vydání osvědčení podle zákona č.71/1994Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

pro trvalý vývoz z území ČR 500 Kč

Zpracování rešerší

1 hod. práce 170 Kč

Smluvní pokuty v případě výpůjček, smluvní pokuty ze ztráty a poplatky za upomínky

za jednu knihovní jednotku a jeden den:
absenční výpůjčka
prezenční výpůjčka
za čtečku elektronických knih
za tablet iPad Mini
za výpůjčku zprostředkovanou z jiné knihovny
5 Kč
20 Kč
20 Kč
200 Kč
10 Kč
poškození knihovní jednotky (vazby, apod.)200 Kč
za poškození knihovní jednotky ve větším rozsahu (včetně poškození přílohy nebo její ztráty)500 Kč
ztráta knihovní jednotky (je-li tržní hodnota vyšší, určí smluvní pokutu knihovna)500 Kč
za poškození tabletu/čtečky nebo její součástidle míry poškození určuje pracovník IT
Smluvní pokuty – šatní skříňky
Smluvní pokuta za pozdní vrácení klíče 50 Kč
Ztráta klíče od skříňky (výměna zámku) 600 Kč
Týmová a tichá studovna
Smluvní pokuta za pozdní vrácení klíče 100 Kč
Ztráta klíče od studovny (výměna zámku) 1000 Kč

Aktualizace ceníku: 13. 9. 2021

Poslední aktualizace: 12.09.2021, 06:35