Mapové fondy

Moravská zemská knihovna uchovává jak velké množství starých map, tak i reprezentativní soubor současné kartografické produkce. Patří mezi přední instituce v ČR, které se dlouhodobě a systematicky zabývají jejich zpřístupňováním veřejnosti a vyvíjí nástroje pro další práci s tímto druhem dokumentů.

Mollova sbírka

Sbírka dochovaná v téměř nedotčené podobě z poloviny 18. století představuje nejcennější část mapových sbírek Moravské zemské knihovny. Mapové listy a grafiky jsou zachovány v původním uspořádání a doplněny o rukopisné mapografické katalogy, které přinášejí rozšiřující informace o každém z 12 000 listů. Sbírka byla kompletně zanesena do online katalogu MZK a po digitalizaci vystavena na webu mapy.mzk.cz. / Více o sbírce / Více o Bernardu Pavlovi Mollovi

Od 18. května 2023 je Mollova sbírka zapsána v UNESCO!

Sbírka starých map

Jedná se o soubor starých map vydaných před rokem 1850, který byl vytvořen především delimitacemi v rámci knihovny. Celá Sbírka starých map je zanesena v online katalogu a její větší část již byla digitalizována. 

Vyhledávat v ní lze pomocí rejstříku signatur v katalogu starých tisků (signatury začínající "STMpa"). Podstatná část sbírky byla v posledních letech digitalizována v rámci projektu Europeana Travel a zpřístupněna na webu mapy.mzk.cz

Část map z období 1801-1850 je dosud rozptýlena ve fondu a na svoji delimitaci do Sbírky starých map a zpracování v elektronickém knihovním katalogu stále čeká.

Sbírka map 19. a 20. století

Sbírka map 19. a 20. století představuje živý fond, v němž je ukládána soudobá mapová produkce od druhé poloviny 19. století. Soubor je bohužel z větší části dostupný pouze prostřednictvím původních katalogizačních lístků, na postupném převádění do online katalogu se pracuje. Digitalizace části z nich byla provedena v rámci projektu TEMAP. 

Atlasy

Moravská zemká knihovna vlastní jak kosmografie 16. století, které atlasům předcházely, tak reprezentativní soubor atlasové tvorby od 17. století do současnosti. Jedná se především o různá vydání atlasů z produkce rodinné firmy Homannů, pozdější Schraemblův atlas, ale například i rukopisný portolánový atlas, který patří mezi cimélie fondu MZK. Pro atlasová díla 19. a první poloviny 20. století bohužel neexistuje vyhovující evidence, prozatím je nutné se spokojit se starými katalogizačními lístky. Část atlasů byla v posledních letech digitalizována; jejich přehled naleznete zde.

Mapové knižní přílohy

Řada map byla vevázána jako přílohy do knih. Pro staré tisky vydané před rokem 1800 existuje základní evidence těchto děl, na své důkladnější zpracování však teprve čekají a vyhledávání v nich prozatím není možné.

Poslední aktualizace: 19.06.2023, 17:37