Organizační struktura

I Sekce ředitele (SŘ)
Ředitelprof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.541 646 101Tomas.Kubicek@mzk.cz
Zástupce řediteleMgr. Radka Chlupová, MBA541 646 180 (#9044)Radka.Chlupova@mzk.cz
NáměstekPhDr. Martin Krčál, Ph.D.541 646 322, 723 842 910Martin.Krcal@mzk.cz
NáměstekIng. Petr Žabička541 646 115 (#9015)Petr.Zabicka@mzk.cz
I.1 Kancelář ředitele (KŘ)
Právník organizaceJUDr. Soňa Dresslerová541 646 147Sona.Dresslerova@mzk.cz
Provoz kanceláře a sekretariátuJitka Jílková541 646 101Jitka.Jilkova@mzk.cz
RedaktorEva Čechová541 646 334Eva.Cechova@mzk.cz
Interní auditorIng. Rostislav Čech541 646 104Rostislav.Cech@mzk.cz
PersonalistaMgr. Andrea Drdáková541 646 112Andrea.Drdakova@mzk.cz
PersonalistaIveta Dvořáčková541 646 112 (#9006)Iveta.Dvorackova@mzk.cz
Investiční referentIng. Roman Mátl541 646 145 (#9046)Roman.Matl@mzk.cz
ArchivPhDr. Jindra Pavelková, Ph.D.541 646 334Jindra.Pavelkova@mzk.cz
I.1.1 Sekretariát ředitele (SEK)
Asistentka řediteleJitka Jílková541 646 101Jitka.Jilkova@mzk.cz
PodatelnaJitka Burešová541 646 108Jitka.Buresova.jr@mzk.cz
Tereza Krištofová541 646 108/301Tereza.Kristofova@mzk.cz
PodatelnaMarie Malíková541 646 108Marie.Malikova@mzk.cz
I.1.2 Oddělení marketingu a komunikace (PR)
VedoucíMgr. et Mgr. Anna Mrázová541 646 134, 777 465 297Anna.Mrazova@mzk.cz
BcA. Hana Haničincová541 646 119Hana.Hanicincova@mzk.cz
MgA. Gabriela Lisiecká541 646 119Gabriela.Lisiecka@mzk.cz
Bc. Natálie Stávková541 646 119, 778 462 480Natalie.Stavkova@mzk.cz
I.1.3 Veletržní oddělení (VO)
Ing. Martina Bartoňová541 646 270Martina.Bartonova@mzk.cz
Ing. Martin KraflMartin.Krafl@mzk.cz
Mgr. Alena Stejskalová541 646 270Alena.Stejskalova@mzk.cz
I.1.4 Programové oddělení (PO)
VedoucíBc. Jitka Matušková541 646 133Jitka.Matuskova@mzk.cz
Mgr. Věra Böhmová541 646 133Vera.Bohmova@mzk.cz
I.1.5 Projekt Frankfurt 2026 (Frankfurt 2026)
PR ManažerkaMgr. Kateřina Bártová541 646 260Katerina.Bartova@mzk.cz
Výkonná manažerkaMgr. Jana Hájková541 646 260Jana.Hajkova@mzk.cz
Programový koordinátorIng. Martin KraflMartin.Krafl@mzk.cz
Ekonom projektuKateřina Krepsová541 646 260Katerina.Krepsova@mzk.cz
Vedení projektuprof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.541 646 101Tomas.Kubicek@mzk.cz
Koordinátor pro kreativní průmyslIng. Jiří SuchánekJiri.Suchanek@mzk.cz
Mgr. Soňa Šírova541 646 260Sona.Sirova@mzk.cz
I.2 Ekonomický odbor (EO)
VedoucíIng. Blanka Kazíková541 646 128Blanka.Kazikova@mzk.cz
Petra Götzová541 646 109Petra.Gotzova@mzk.cz
Mgr. Martina Chmelařová541 646 223Martina.Chmelarova@mzk.cz
Mgr. Jaroslava Kopecká, DiS.541 646 109Jaroslava.Kopecka@mzk.cz
Ing. Jana Krátká541 646 106Jana.Kratka@mzk.cz
Lenka Müllerová541 646 122Lenka.Mullerova@mzk.cz
Ing. Daniela Soldánová541 646 270Daniela.Soldanova@mzk.cz
Vedoucí úklidu, autodopravaPetr Urban541 646 176 (#9028)Petr.Urban@mzk.cz
Bc. Iva Vrbková541 646 121Iva.Vrbkova@mzk.cz
Bc. Marcela Walterová541 646 120Marcela.Walterova@mzk.cz
I.3 Projektový odbor (OPR)
Pověřen vedenímIng. Petr Žabička541 646 115 (#9015)Petr.Zabicka@mzk.cz
Petra Netuka541 646 247Petra.Netuka@mzk.cz
I.4 Odbor informačních technologií (IT)
VedoucíBc. Tomáš Prachař541 646 229 (#9004)Tomas.Prachar@mzk.cz
Martin Bartoš541 646 219 (#9039)Martin.Bartos@mzk.cz
Petr Macháček541 646 228Petr.Machacek@mzk.cz
Ing. Věra Mynářová541 646 226 (#9031)Vera.Mynarova@mzk.cz
Bc. Pavel Němec541 646 225 (#9040)Pavel.Nemec@mzk.cz
I.5 Odbor knihovnictví (OK)
VedoucíIng. Věra Konečná541 646 173vera.konecna@mzk.cz
I.5.1 Oddělení vzdělávání a krajské metodiky (RF)
VedoucíIng. Věra Konečná541 646 173vera.konecna@mzk.cz
Mgr. Lenka Dostálová541 646 165, 777 459 119Lenka.Dostalova@mzk.cz
Bc. Michala Králová541 646 140Michala.Kralova@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová541 646 140Monika.Kratochvilova@mzk.cz
Mgr. Jan Lidmila541 646 125Jan.Lidmila@mzk.cz
Mgr. Michaela Navrátilová541 646 126, 770 190 774Michaela.Navratilova@mzk.cz
I.5.2 Oddělení Česká knihovna (ČK)
VedoucíZdenka Machková541 646 301Zdenka.Machkova@mzk.cz
Marcela Bugnerová541 646 302Marcela.Bugnerova@mzk.cz
Tomáš Krištof541 646 303Tomas.Kristof@mzk.cz
I.6 Odbor zahraničních knihoven (OZK)
Vedoucí, Garant Německé a Rakouské knihovnyMgr. Richard Guniš541 646 333Richard.Gunis@mzk.cz
Garant Amerického centra a Anglické knihovnyBc. Eva Fukarová541 646 320Eva.Fukarova@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Jana Němcová541 646 321Jana.Nemcova@mzk.cz
Helena Vřeská541 646 321Helena.Vreska@mzk.cz
I.7 Odbor správy budov (OSB)
VedoucíIng. Ivan Březáček541 646 117, 775 018 465Ivan.Brezacek@mzk.cz
Pavel Daněk541 646 117 (#9051)Pavel.Danek@mzk.cz
Zuzana Hollmann541 646 199
Květoslava Hrabalová541 646 199 (#9043)
Michaela Julínková541 646 199 (#9033)
Daniela Kaniová541 646 199
Ludmila Krátká541 646 199 (#9036)Ludmila.Kratka@mzk.cz
David Landsmann541 646 199 (#9016)
Ivana Ledererová541 646 199
Marie Lefnerová541 646 199
Arnošt Mach (#9052)Arnost.Mach@mzk.cz
Anna Marie Nováková541 646 199
Zdeňka Ondračková541 646 234
Michal Šulc (#9053)Michal.Sulc@mzk.cz
II Sekce fondů a služeb (SFS)
Vedoucí sekceMgr. Radka Chlupová, MBA541 646 180 (#9044)Radka.Chlupova@mzk.cz
II.1 Odbor výpůjčních služeb a správy fondu (OVSF)
VedoucíPřemysl Kachlík541 646 107 (#9022)Premysl.Kachlik@mzk.cz
II.1.1 Oddělení půjčovny (OP)
VedoucíPřemysl Kachlík541 646 107 (#9022)Premysl.Kachlik@mzk.cz
Vendula Hájková541 646 207Vendula.Hajkova@mzk.cz
Mgr. Dana Chalupská541 646 116Dana.Chalupska@mzk.cz
Zdeněk Kaisler541 646 207Zdenek.Kaisler@mzk.cz
Bc. Andrea Klocová541 646 201Andrea.Klocova@mzk.cz
Lenka Macháčková541 646 207Lenka.Machackova@mzk.cz
Veronika Mitášová541 646 207Veronika.Mitasova@mzk.cz
Vedoucí směnyMartina Nedělková541 646 206Martina.Nedelkova@mzk.cz
Jana Novotná541 646 207Jana.Novotna@mzk.cz
Mgr. Pavel Peřina541 646 207Pavel.Perina@mzk.cz
Jana Svobodová541 646 207Jana.Svobodova@mzk.cz
Vedoucí směnyPhDr. Jana Šumpelová541 646 207Jana.Sumpelova@mzk.cz
Martina Veinhauerová541 646 207Martina.Veinhauerova@mzk.cz
II.1.2 Oddělení skladů (OS)
VedoucíPřemysl Kachlík541 646 107 (#9022)Premysl.Kachlik@mzk.cz
Arevik Čermáková541 646 250Arevik.Cermakova@mzk.cz
Pavla Dokoupilová541 646 253Pava.Dokoupilova@mzk.cz
Šárka Farmačková541 646 251
Aleš Cholava541 646 250
Bc. Zlatuše Jelínková541 646 250Zlatuse.Jelinkova@mzk.cz
Michal Juda541 646 257Michal.Juda@mzk.cz
Lenka Kolaříková541 646 253Lenka.Kolarikova@mzk.cz
Ivana Lebedová541 646 250
Renata Pavésková541 646 251Renata.Paveskova@mzk.cz
Pavel Ryška
Božena Ševčíková541 646 250
Kateřina Vraspírová541 646 255
Věra Vymazalová541 646 250Vera.Vymazalova@mzk.cz
II.2 Odbor informačních služeb (OIS)
VedoucíMgr. Michal Škop541 646 160Michal.Skop@mzk.cz
II.2.1 Oddělení studoven (OST)
VedoucíMonika Šerá541 646 210Monika.Sera@mzk.cz
Vlastimil Cupák541 646 194Vlastimil.Cupak@mzk.cz
PhDr. Veronika Kašpárková541 646 162Veronika.Kasparkova@mzk.cz
Dr. Ing. Miroslav Kroupa541 646 197Miroslav.Kroupa@mzk.cz
Odborný garant norem a patentůPhDr. Martina Machátová541 646 170Martina.Machatova@mzk.cz
Mgr. Martina Orlová541 646 203Martina.Orlova@mzk.cz
Bc. Hana Sedláčková, DiS.541 646 203Hana.Sedlackova@mzk.cz
Mgr. Irena Vykoupilová541 646 168 (#9055)Irena.Vykoupilova@mzk.cz
II.2.2 Oddělení meziknihovních služeb (MVS)
VedoucíMária Manoušková541 646 175Maria.Manouskova@mzk.cz
Radomíra Kociánová541 646 175Radomira.Kocianova@mzk.cz
Michaela Svobodová541 646 175Michaela.Svobodova@mzk.cz
II.2.3 Hudební oddělení (OH)
VedoucíMgr. Irena Veselá, Ph.D.541 646 164Irena.Vesela@mzk.cz
Mgr. Jana Franková, Ph.D.Jana.Frankova@mzk.cz
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D.541 646 164Pavel.Sykora@mzk.cz
Mgr. Vlastimil Tichý541 646 164Vlastimil.Tichy@mzk.cz
II.3 Odbor doplňování fondu (AKV)
VedoucíMgr. Simona Poláchová541 646 143Simona.Polachova@mzk.cz
Renata Kalčíková541 646 142Renata.Kalcikova@mzk.cz
Mgr. Ludmila Pohanková541 646 150Ludmila.Pohankova@mzk.cz
Miluše Štemberková541 646 143Miluse.Stemberkova@mzk.cz
Mgr. Veronika Zachová541 646 142Veronika.Zachova@mzk.cz
II.4 Odbor zpracování fondu (OZF)
VedoucíMgr. Jan Klos541 646 135Jan.Klos@mzk.cz
II.4.1 Oddělení jmenného popisu a národních autorit (OJP)
VedoucíMgr. Jan Klos541 646 135Jan.Klos@mzk.cz
Ilona Bašistová541 646 149Ilona.Basistova@mzk.cz
Mgr. Veronika Doležalová541 646 136Veronika.Dolezalova@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Jana Peňázová541 646 136Jana.Penazova@mzk.cz
Anna Sládková541 646 136Anna.Sladkova@mzk.cz
Alena Svobodová541 646 149Alena.Svobodova@mzk.cz
Mgr. Dominika Vodáková541 646 105Dominika.Vodakova@mzk.cz
II.4.2 Oddělení věcného popisu (OVP)
VedoucíMgr. Taťána Fišáková541 646 146Tatana.Fisakova@mzk.cz
Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D.541 646 152Josef.Mikulasek@mzk.cz
Mgr. Petra Nováková541 646 152Petra.Novakova@mzk.cz
Bc. Jana Ondračková, Dis.541 646 152Jana.Ondrackova@mzk.cz
II.4.3 Oddělení retrospektivní konverze (RETRO)
VedoucíIva Horáková541 646 137Iva.Horakova@mzk.cz
Mgr. Petra Medříková541 646 137Petra.Medrikova@mzk.cz
Mgr. Eva Tauwinklová541 646 135Eva.Tauwinklova@mzk.cz
II.5 Odbor periodik (PER)
VedoucíMgr. Radka Chlupová, MBA541 646 180 (#9044)Radka.Chlupova@mzk.cz
Zdeněk Farmačka541 646 182Zdenek.Farmacka@mzk.cz
Olga Hájková541 646 188Olga.Hajkova@mzk.cz
Romana Horalíková541 646 184Romana.Horalikova@mzk.cz
Anna Otrubová541 646 205Anna.Otrubova@mzk.cz
Mgr. Lenka Pokorná Korytarová541 646 334Lenka.PokornaKorytarova@mzk.cz
Eva Přikrylová773 769 611
Bc. Petr Sedláček541 646 189Petr.Sedlacek@mzk.cz
Zlata Šrámková541 646 182Zlata.Sramkova@mzk.cz
Milena Štěpánková541 646 205Milena.Stepankova@mzk.cz
Ivana Trávníčková541 646 184Ivana.Travnickova@mzk.cz
Martina Trojanová541 646 182Martina.Trojanova@mzk.cz
Radovan Turek541 646 186Radovan.Turek@mzk.cz
Pavel Vlček541 646183Pavel.Vlcek@mzk.cz
II.6 Odbor rukopisů a starých tisků (ST)
VedoucíMgr. Jiří Dufka541 646 158Jiri.Dufka@mzk.cz
Mgr. Martin Drozda, Ph.D.541 646 243Martin.Drozda@mzk.cz
Mgr. et BcA. Kateřina Duchová541 646 235Katerina.Duchova@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Anna Grůzová, Ph.D.541 646 243Anna.Gruzova@mzk.cz
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D.541 646 266Eva.Chodejovska@mzk.cz
Vilém Kaplan541 646 155Vilem.Kaplan@mzk.cz
Eduard Lazorík541 646 266Eduard.Lazorik@mzk.cz
Mgr. Jitka Machová541 646 156Jitka.Machova@mzk.cz
Mgr. Anna Pečinková, Ph.D.541 646 266Anna.Pecinkova@mzk.cz
Mgr. Svatopluk Ryška541 646 235Svatopluk.Ryska@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Jaroslav Stanovský, Ph.D.541 646 156Jaroslav.Stanovsky@mzk.cz
II.7 Odbor revize a ochrany fondu (ROF)
VedoucíMgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová541 646 131Lenka.HorinkovaKourilova@mzk.cz
Jana Horáková541 646 132Jana.Horakova@mzk.cz
Lenka Klapalová, DiS.541 646 132Lenka.Klapalova@mzk.cz
Simona Langová541 646 132Simona.Langova@mzk.cz
Dagmar Primová541 646 132 (#9029)Dagmar.Primova@mzk.cz
Mgr. Bc. Lucie Vaculíková541 646 163Lucie.Vaculikova@mzk.cz
Petra Veterníková541 646 163Petra.Veternikova@mzk.cz
II.7.1 Oddělení knihařské dílny a adjustace (OKDA)
VedoucíPetr Šerý541 646 231Petr.Sery@mzk.cz
Kateřina Bartošová541 646 231Katerina.Bartosova@mzk.cz
Iveta Čížkovská541 646 231Iveta.Cizkovska@mzk.cz
Světlana Kučerová541 646 231Svetlana.Kucerova@mzk.cz
Eva Schmidtová541 646 211Eva.Schmidtova@mzk.cz
Hana Veselá541 646 211Hana.Vesela@mzk.cz
III Sekce on-line služeb a digitalizace (SOSD)
Vedoucí sekcePhDr. Martin Krčál, Ph.D.541 646 322, 723 842 910Martin.Krcal@mzk.cz
III.1 Odbor správy digitálních dokumentů (OSDD)
VedoucíMgr. Filip Jebavý541 646 237Filip.Jebavy@mzk.cz
Mgr. Martina Dvořáková541 646 103Martina.Dvorakova@mzk.cz
Ing. René Hlaváček541 646 129Rene.Hlavacek@mzk.cz
DPPOndřej Chudáček541 646 129Ondrej.Chudacek@mzk.cz
Bc. Monika KuchyňováMonika.Kuchynova@mzk.cz
Dalibor LehečkaDalibor.Lehecka@mzk.cz
Bc. Alena Paulusová541 646 221Alena.Paulusova@mzk.cz
Róbert Randiak541 646 129Robert.Randiak@mzk.cz
Quang Thanh Tran541 646 103QuangThanh.Tran@mzk.cz
Lukáš Václavek541 646 129Lukas.Vaclavek@mzk.cz
Mgr. Markéta Herzánová Vlková, DiS.541 646 103Marketa.HerzanovaVlkova@mzk.cz
Mgr. Dagmar WinklerováDagmar.Winklerova@mzk.cz
III.2 Odbor digitalizace (OD)
VedoucíMagdalena Földvári541 646 192Magdalena.Foldvari@mzk.cz
Digitalizace zvukuBc. Viktor Hapala541 646 307Viktor.Hapala@mzk.cz
Kurátor digitalizacePhDr. Věra Jelínková541 646 130 (#9047)Vera.Jelinkova@mzk.cz
Digitalizace zvukuTomáš Lipovský541 646 307Tomas.Lipovsky@mzk.cz
DPČJana Mazálková541 646 130Jana.Mazalkova@mzk.cz
III.2.1 Oddělení skenování (SKEN)
VedoucíKristýna Dufková541 646 236Kristyna.Dufkova@mzk.cz
Alexandra Bruzlová541 646 236Alexandra.Bruzlova@mzk.cz
Jiří Orálek, DiS.541 646 233Jiri.Oralek@mzk.cz
III.2.2 Oddělení tvorby metadat (META)
VedoucíMgr. Erika Mirová541 646 169Erika.Mirova@mzk.cz
Olga Jiránová541 646 192Olga.Jiranova@mzk.cz
Kateřina Krejčí Kotyzová541 646 192Katerina.Kotyzova@mzk.cz
Mgr. Natálie Mündl541 646 238Natalie.Mundl@mzk.cz
Lenka Paulusová541 646 238Lenka.Paulusova@mzk.cz
Mgr. Eliška Weisová541 646 238Eliska.Weisova@mzk.cz
III.3 Knihovny.cz (CPK)
VedoucíPhDr. Martin Krčál, Ph.D.541 646 322, 723 842 910Martin.Krcal@mzk.cz
Bc. Tomáš Cejpek541 646 239Tomas.Cejpek@mzk.cz
Sabina Farsová541 646 166Sabina.Farsova@mzk.cz
Mgr. Jana Kurfürstová541 646 239Jana.Kurfurstova@mzk.cz
Bc. Josef Moravec541 646 166Josef.Moravec@mzk.cz
Mgr. Václav Rosecký541 646 239 (#9063)Vaclav.Rosecky@mzk.cz
Robert Šípek541 646 166Robert.Sipek@mzk.cz
PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.541 646 325Iva.Zadrazilova@mzk.cz
Mgr. Jan Zikuška541 646 166Jan.Zikuska@mzk.cz
Mgr. Petra Žabičková541 646 161 (#9021)Petra.Zabickova@mzk.cz
IV České literární centrum (ČLC)
VedoucíIng. Martin KraflMartin.Krafl@mzk.cz
Mgr. Michala Čičváková770 171 450Michala.Cicvakova@czechlit.cz
Mgr. Tadeáš Dohňanský770 134 755Tadeas.Dohnansky@czechlit.cz
Mgr. Kateřina Chromková770 134 755Katerina.Chromkova@czechlit.cz
Mgr. Naděžda Maděrová770 134 755Nadezda.Maderova@czechlit.cz
Mgr. Sára Vybíralová770 134 755Sara.Vybiralova@czechlit.cz
Bc. Jan ZikmundJan.Zikmund@czechlit.cz
V Výzkum a vývoj (VaV)
Vedoucí sekceIng. Petr Žabička541 646 115 (#9015)Petr.Zabicka@mzk.cz