Organizační struktura

1 Sekce ředitele (ŘED)
Ředitelprof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.541 646 101Tomas.Kubicek@mzk.cz
Zástupce ředitelePhDr. Jindra Pavelková541 646 223Jindra.Pavelkova@mzk.cz
NáměstekIng. Petr Žabička541 646 115 (#9015)Petr.Zabicka@mzk.cz
Vedoucí ČLCPhDr. Petr Janyška770 125 411Petr.Janyska@litcentrum.cz
1.1 Kancelář ředitele (KŘ)
Vedoucí kancelářePhDr. Soňa Šinclová541 646 247Sona.Sinclova@mzk.cz
1.1.1 Sekretariát ředitele (SEK)
Vedoucí kancelářePhDr. Soňa Šinclová541 646 247Sona.Sinclova@mzk.cz
Mgr. Jan Černý, Ph.D.Jan.Cerny@mzk.cz
Mgr. MgA. Michaela Macková541 646 101Michaela.Mackova@mzk.cz
1.1.1.1 Podatelna (POD)
Jitka Burešová jr.541 646 108Jitka.Buresova.jr@mzk.cz
Marie Malíková541 646 108 / 199Marie.Malikova@mzk.cz
1.1.2 Personální referát (PERS)
Eva Mitášová541 646 112Eva.Mitasova@mzk.cz
1.1.3 Referát interního auditu (AUDIT)
Ludmila Kačerovská Kamešová541 646 171Ludmila.KacerovskaKamesova@mzk.cz
1.1.4 Investiční referát (INV)
Ing. Roman Mátl541 646 145 (#9046)Roman.Matl@mzk.cz
Ing. Petr Žabička541 646 115 (#9015)Petr.Zabicka@mzk.cz
1.1.5 Referát public relations (PR)
VedoucíMgr. Ing. Romana Macháčková541 646 133Romana.Machackova@mzk.cz
Mgr. Pavel Albert541 646 119Pavel.Albert@mzk.cz
Mgr. Jaroslava Dvořáková541 646 134Jaroslava.Dvorakova@mzk.cz
1.2 Ekonomický odbor (EO)
VedoucíIng. Daniela Soldánová541 646 109Daniela.Soldanova@mzk.cz
Ing. Blanka Kazíková541 646 128Blanka.Kazikova@mzk.cz
Ing. Jana Krátká541 646 106Jana.Kratka@mzk.cz
Lenka Müllerová541 646 122Lenka.Mullerova@mzk.cz
Petr Urban541 646 176 (#9028)Petr.Urban@mzk.cz
Bc. Iva Vrbková541 646 121Iva.Vrbkova@mzk.cz
Bc. Marcela Walterová541 646 120Marcela.Walterova@mzk.cz
1.3 Odbor projektového programování (OPR)
Mgr. Martina Drabinová541 646 151Martina.Drabinova@mzk.cz
JUDr. Soňa Dresslerová541 646 147Sona.Dresslerova@mzk.cz
Mgr. Tereza Stodolová541 646 151Tereza.Stodolova@mzk.cz
1.4 Odbor informačních technologií (IT)
VedoucíBc. Tomáš Prachař541 646 229 (#9004)Tomas.Prachar@mzk.cz
Ing. Věra Mynářová541 646 226 (#9031)Vera.Mynarova@mzk.cz
Bc. Pavel Němec541 646 225 (#9040)Pavel.Nemec@mzk.cz
Bc. Jiří Štencl541 646 228 (#9006)Jiri.Stencl@mzk.cz
Mgr. David Vašíček541 646 219 (#9062)David.Vasicek@mzk.cz
Vedoucí vývoje CPKMgr. Petra Žabičková541 646 161 (#9021)Petra.Zabickova@mzk.cz
1.5 Odbor knihovnictví (MET)
VedoucíMgr. Adéla Dilhofová541 646 126Adela.Dilhofova@mzk.cz
1.5.1 Oddělení vzdělávání a krajské metodiky (RF)
VedoucíMgr. Adéla Dilhofová541 646 126Adela.Dilhofova@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová541 646 140Monika.Kratochvilova@mzk.cz
Mgr. Jan Lidmila541 646 125Jan.Lidmila@mzk.cz
Mgr. Jana Nejezchlebová541 646 126Jana.Nejezchlebova@mzk.cz
1.5.2 Oddělení Česká knihovna (ČK)
VedoucíZdenka Machková541 646 301Zdenka.Machkova@mzk.cz
Marcela Bugnerová541 646 301Marcela.Bugnerova@mzk.cz
Tomáš Krištof541 646 301Tomas.Kristof@mzk.cz
1.6 Odbor zahraničních knihoven (ZK)
Vedoucí, Garant Info USA a Anglické knihovnyBc. Eva Fukarová541 646 320Eva.Fukarova@mzk.cz
Garant Německé a Rakouské knihovnyMgr. Richard Guniš541 646 333Richard.Gunis@mzk.cz
Garant Španělské knihovnyBc. Markéta Gurková541 646 321Marketa.Gurkova@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Jana Šimková541 646 321Jana.Simkova@mzk.cz
Helena Vřeská541 646 321Helena.Vreska@mzk.cz
1.7 Odbor správy, údržby a úklidu (SU)
VedoucíIng. Jiří Smrž541 646 117 (#9027)Jiri.Smrz@mzk.cz
František Černoušek541 646 290 (#9009)Frantisek.Cernousek@mzk.cz
Eunika Gricová541 646 199 (#9042)
Zdeňka Gritzová541 646 199 (#9034)
Monika Hermanová541 646 199 (#9005)
Květoslava Hrabalová541 646 199
Martina Janečková541 646 199
Kateřina Kotoučková ml.541 646 199 (#9038)
Ludmila Krátká541 646 199 (#9036)Ludmila.Kratka@mzk.cz
Hana Kryčerová541 646 199
Eva Kundeliusová541 646 199 (#9045)
Marta Rolencová541 646 234
Drahomíra Slezáková541 646 234
Alena Šimková541 646 199
Vladan Todorov541 646 199 (#9023)
František Žvátora541 646 234
2 Sekce fondů a služeb (SFS)
Vedoucí sekcePhDr. Jindra Pavelková541 646 223Jindra.Pavelkova@mzk.cz
2.1 Odbor výpůjčních služeb a správy fondu (OVSF)
VedoucíPřemysl Kachlík541 646 107 (#9022)Premysl.Kachlik@mzk.cz
2.1.1 Oddělení půjčovny (OP)
VedoucíPřemysl Kachlík541 646 107 (#9022)Premysl.Kachlik@mzk.cz
Vít Bednář541 646 207
Michael Fajfera541 646 207Michael.Fajfera@mzk.cz
Marie Hodaňová541 646 207Marie.Hodanova@mzk.cz
Mgr. Dana Chalupská541 646 116Dana.Chalupska@mzk.cz
Vedoucí směnyKristýna Juránková, DiS.541 646 206Kristyna.Jurankova@mzk.cz
Jana Kasimirová541 646 207Jana.Kasimirova@mzk.cz
Bc. Andrea Klocová541 646 201Andrea.Klocova@mzk.cz
Lenka Macháčková541 646 207Lenka.Machackova@mzk.cz
Vedoucí směnyMartina Nedělková541 646 206Martina.Nedelkova@mzk.cz
Bc. Jana Ondračková, Dis.541 646 207Jana.Ondrackova@mzk.cz
Juraj Turňa541 646 207
Martina Veinhauerová541 646 207Martina.Veinhauerova@mzk.cz
2.1.2 Oddělení skladů (OS)
VedoucíPřemysl Kachlík541 646 107 (#9022)Premysl.Kachlik@mzk.cz
Šárka Farmačková541 646 253
Svatava Fialová541 646 122Svatava.Fialova@mzk.cz
Hana Horáková541 646 250Hana.Horakova@mzk.cz
Aleš Cholava541 646 250
Anna Chytková541 646 250
Michal Juda541 646 254Michal.Juda@mzk.cz
Ludmila Maierová541 646 251
Dagmar Müllerová541 646 256Dagmar.Mullerova@mzk.cz
Marta Myslivcová541 646 256Marta.Myslivcova@mzk.cz
Milena Palánová541 646 253
Pavel Ryška
Božena Ševčíková541 646 250
Jaromíra Vraspírová541 646 253
Věra Vymazalová541 646 250Vera.Vymazalova@mzk.cz
2.2 Odbor informačních služeb (OIS)
VedoucíMgr. Michal Škop541 646 160Michal.Skop@mzk.cz
2.2.1 Oddělení studoven (OST)
VedoucíMonika Šerá541 646 210 (#9012)Monika.Sera@mzk.cz
Vlastimil Cupák541 646 193 / 194Vlastimil.Cupak@mzk.cz
Kateřina Hanušová541 646  194Katerina.Hanusova@mzk.cz
Jana Horáková541 646 162Jana.Horakova@mzk.cz
Hana Janulíková, DiS.541 646 194Hana.Janulikova@mzk.cz
PhDr. Eva Kmoníčková541 646 203Eva.Kmonickova@mzk.cz
Dr. Ing. Miroslav Kroupa541 646 162Miroslav.Kroupa@mzk.cz
Markéta Krutská541 646 194
Odborný garant norem a patentůPhDr. Martina Machátová541 646 170Martina.Machatova@mzk.cz
Kateřina Nováková541 646 196
Mgr. Martina Orlová541 646 203Martina.Orlova@mzk.cz
Mgr. Vlastimil Tichý541 646 164Vlastimil.Tichy@mzk.cz
Jan Vávra541 646 196
Odborný garant Hudební knihovnyMgr. Irena Veselá, Ph.D.541 646 164Irena.Vesela@mzk.cz
Mgr. Irena Vykoupilová541 646 168 (#9055)Irena.Vykoupilova@mzk.cz
2.2.2 Oddělení meziknihovních služeb (MVS)
VedoucíMária Manoušková541 646 175Maria.Manouskova@mzk.cz
Radomíra Kociánová541 646 175Radomira.Kocianova@mzk.cz
Michaela Svobodová541 646 175Michaela.Svobodova@mzk.cz
2.3 Odbor doplňování fondu (AKV)
VedoucíMgr. Ludmila Pohanková541 646 150Ludmila.Pohankova@mzk.cz
Mgr. Taťána Fišáková541 646 142Tatana.Fisakova@mzk.cz
Marcela Szabová541 646 143Marcela.Szabova@mzk.cz
Miluše Štemberková541 646 143Miluse.Stemberkova@mzk.cz
Vladimíra Trusíková541 646 142Vladimira.Trusikova@mzk.cz
2.4 Odbor zpracování fondu (OZF)
VedoucíMgr. Eva Tauwinklová541 646 135Eva.Tauwinklova@mzk.cz
2.4.1 Oddělení jmenného popisu a národních autorit (JP)
Ilona Bašistová541 646 149Ilona.Basistova@mzk.cz
Marcela Goldová541 646 136Marcela.Goldova@mzk.cz
Mgr. Jan Klos541 646 103Jan.Klos@mzk.cz
Anna Sládková541 646 136Anna.Sladkova@mzk.cz
Mgr. Petra Suková541 646 136Petra.Sukova@mzk.cz
Alena Svobodová541 646 149Alena.Svobodova@mzk.cz
2.4.2 Oddělení věcného popisu (VP)
VedoucíMgr. Josef Mikulášek541 646 146Josef.Mikulasek@mzk.cz
Mgr. Petra Křivová541 646 152Petra.Krivova@mzk.cz
PhDr. Ivana Růžičková541 646 152Ivana.Ruzickova@mzk.cz
Mgr. Eliška Vrbová541 646 152Eliska.Vrbova@mzk.cz
2.4.3 Oddělení retrospektivní konverze (RETRO)
VedoucíIva Horáková541 646 137Iva.Horakova@mzk.cz
Bc. Zuzana Hönigová, DiS.541 646 138
Dominika Vodáková
Kamila Zoufala541 646 138
2.5 Odbor periodik (PER)
VedoucíMgr. Radka Chlupová541 646 180 (#9044)Radka.Chlupova@mzk.cz
Olga Hájková541 646 188Olga.Hajkova@mzk.cz
Romana Horalíková541 646 184Romana.Horalikova@mzk.cz
Anna Otrubová541 646 183Anna.Otrubova@mzk.cz
Eva Přikrylová517 367 641
Bc. Petr Sedláček541 646 189Petr.Sedlacek@mzk.cz
Ivanka Šrámková541 646 184Ivana.Sramkova@mzk.cz
Zlata Šrámková541 646 182Zlata.Sramkova@mzk.cz
Milena Štěpánková541 646 183Milena.Stepankova@mzk.cz
Anna Tichá541 646 182Anna.Ticha@mzk.cz
Ivana Trávníčková541 646 184Ivana.Travnickova@mzk.cz
Martina Trojanová541 646 182Martina.Trojanova@mzk.cz
Radovan Turek541 646 186Radovan.Turek@mzk.cz
2.6 Odbor rukopisů a starých tisků (ST)
VedoucíMgr. Jitka Machová541 646 156Jitka.Machova@mzk.cz
Mgr. Jiří Dufka541 646 156 / 157Jiri.Dufka@mzk.cz
Mgr. Hana Glombová541 646 158Hana.Glombova@mzk.cz
Mgr. Lucie Heilandová541 646 158lucie.heilandova@mzk.cz
Vilém Kaplan541 646 155Vilem.Kaplan@mzk.cz
Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.541 646 159Eva.Richtrova@mzk.cz
Mgr. Svatopluk Ryška541 646 235Svatopluk.Ryska@mzk.cz
Mgr. Martina Smolová541 646 158Martina.Smolova@mzk.cz
2.7 Odbor revize fondů (ORF)
VedoucíPhDr. Věra Jelínková541 646 130 (#9047)Vera.Jelinkova@mzk.cz
Mgr. Michaela Běhanová541 646 164Michaela.Behanova@mzk.cz
Dana Dřínovská541 646 249
Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová541 646 132Lenka.HorinkovaKourilova@mzk.cz
Dagmar Jančárová
Ing. Rostislav Jančár (#9025)Rostislav.Jancar@mzk.cz
Lenka Klapalová, DiS.541 646 132Lenka.Klapalova@mzk.cz
Lenka Kolaříková541 646 132Lenka.Kolarikova@mzk.cz
Jana Mazálková541 646 163Jana.Mazalkova@mzk.cz
Dagmar Primová541 646 132 (#9029)Dagmar.Primova@mzk.cz
Zdenka Svobodová541 646 132Zdenka.Svobodova@mzk.cz
Helena Veterníková541 646 131Helena.Veternikova@mzk.cz
2.7.1 Oddělení knihařské dílny a adjustace (OKDA)
VedoucíPetr Šerý541 646 231Petr.Sery@mzk.cz
Kateřina Bartošová541 646 231Katerina.Bartosova@mzk.cz
Iveta Čížkovská541 646 231Iveta.Cizkovska@mzk.cz
Kateřina Hovězáková541 646 231Katerina.Hovezakova@mzk.cz
Eva Schmidtová541 646 211Eva.Schmidtova@mzk.cz
Hana Veselá541 646 211Hana.Vesela@mzk.cz
3 Sekce vývoje, výzkumu, inovací a digitalizace (OVD)
Vedoucí sekceIng. Petr Žabička541 646 115 (#9015)Petr.Zabicka@mzk.cz
3.1 Odbor vývoje (OV)
VedoucíIng. Petr Žabička541 646 115 (#9015)Petr.Zabicka@mzk.cz
Bc. Tomáš Cejpek541 646 166Tomas.Cejpek@mzk.cz
PhDr. Veronika Kašpárková541 646 161Veronika.Kasparkova@mzk.cz
Jiří Kozlovský541 646 166Jiri.Kozlovsky@mzk.cz
Bc. Martin Kravec541 646 166Martin.Kravec@mzk.cz
Jana Kurfürstová541 646 239Jana.Kurfurstova@mzk.cz
Sergey Panov541 646 166Sergey.Panov@mzk.cz
Bc. Alena Paulusová541 646 239Alena.Paulusova@mzk.cz
Mgr. Václav Rosecký541 646 239 (#9063)Vaclav.Rosecky@mzk.cz
Ing. Matúš Šabík541 646 166Matus.Sabik@mzk.cz
Bc. Jakub Šesták541 646 166Jakub.Sestak@mzk.cz
PhDr. Iva Zadražilová541 646 239Iva.Zadrazilova@mzk.cz
3.2 Odbor digitalizace (OD)
VedoucíMgA. Michal Indrák, Ph.D.541 646 240 (#9026)Michal.Indrak@mzk.cz
3.2.1 Oddělení správy digitálních dokumentů (OSDD)
VedoucíMgr. Lenka Damborská541 646 237Lenka.Damborska@mzk.cz
Bc. Marek Burda541 646 129Marek.Burda@mzk.cz
Maroš Grman541 646 221Maros.Grman@mzk.cz
Bc. Zdeněk Hruška541 646 246Zdenek.Hruska@mzk.cz
Bc. Jakub Kremláček541 646 221Jakub.Kremlacek@mzk.cz
Bc. Martin Rumánek541 646 221Martin.Rumanek@mzk.cz
Bc. Daniel Sečík541 646 129Daniel.Secik@mzk.cz
3.2.2 Oddělení skenování (SKEN)
VedoucíMichaela Rančáková541 646 246Michaela.Rancakova@mzk.cz
Alexandra Bruzlová541 646 236Alexandra.Bruzlova@mzk.cz
Martin Kadlec541 646 233Martin.Kadlec@mzk.cz
Lenka Kašpárková541 646 236Lenka.Kasparkova@mzk.cz
Veronika Rejdová541 646 159Veronika.Rejdova@mzk.cz
Pavel Vlček541 646 233Pavel.Vlcek@mzk.cz
3.2.3 Oddělení tvorby metadat (META)
VedoucíMgr. Adéla Ťažká541 646 169Adela.Tazka@mzk.cz
Olga Jiránová541 646 238Olga.Jiranova@mzk.cz
Kateřina Kotyzová541 646 238Katerina.Kotyzova@mzk.cz
Tomáš Lipovský541 646 238Tomas.Lipovsky@mzk.cz
Adriana Méndezová541 646 195Adriana.Mendezova@mzk.cz
Mgr. Miloš PacekMilos.Pacek@mzk.cz
RNDr. Blanka Sapáková541 646 238Blanka.Sapakova@mzk.cz
Martina Vaňková541 646 195Martina.Vankova@mzk.cz
Martina Zemanová541 646 195Martina.Zemanova@mzk.cz
3.2.4 Oddělení digitalizace zvukových dokumentů (ODZD)
VedoucíMgA. Michal Indrák, Ph.D.541 646 240 (#9026)Michal.Indrak@mzk.cz
Veronika Moravčíková541 646 259Veronika.Moravcikova@mzk.cz
4 České literární centrum (ČLC)
Vedoucí ČLCPhDr. Petr Janyška770 125 411Petr.Janyska@litcentrum.cz
MgA. Anežka Hrubá CiglerováAnezka.HrubaCiglerova@litcentrum.cz
Šárka Krtková, M.A.Sarka.Krtkova@litcentrum.cz
Mgr. Sára VybíralováSara.Vybiralova@litcentrum.cz