Organizační struktura

1 Sekce ředitele (ŘED)
Ředitelprof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.541 646 101Tomas.Kubicek@mzk.cz
Zástupce řediteleMgr. Radka Chlupová, MBA541 646 180 (#9044)Radka.Chlupova@mzk.cz
NáměstekIng. Petr Žabička541 646 115 (#9015)Petr.Zabicka@mzk.cz
1.1 Kancelář ředitele (KŘ)
Právník organizaceJUDr. Soňa Dresslerová541 646 147Sona.Dresslerova@mzk.cz
Provoz kancelářeMgr. Helena Valíčková541 646 101Helena.Valickova@mzk.cz
Mgr. Martina Chmelařová541 646 223Martina.Chmelarova@mzk.cz
1.1.1 Sekretariát ředitele (SEK)
Provoz kancelářeMgr. Helena Valíčková541 646 101Helena.Valickova@mzk.cz
Projekt Český rok 2018/2019Silvie Hrdličková, BA541 646 270, 770 190 775Silvie.Hrdlickova@mzk.cz
Projekt Český rok 2018/2019 - koordinátorIng. Martin KraflMartin.Krafl@mzk.cz
Petra Netuka541 646 270Petra.Netuka@mzk.cz
Projekt Český rok 2018/2019Mgr. et Bc. Klára Přibylová541 646 270, 770 190 776Klara.Pribylova@mzk.cz
1.1.1.1 Podatelna (POD)
Jitka Burešová jr.541 646 108Jitka.Buresova.jr@mzk.cz
Marie Malíková541 646 108Marie.Malikova@mzk.cz
1.1.2 Personální referát (PERS)
Eva Mitášová541 646 112Eva.Mitasova@mzk.cz
1.1.3 Referát interního auditu (AUDIT)
Ludmila Kačerovská Kamešová541 646 104Ludmila.KacerovskaKamesova@mzk.cz
1.1.4 Investiční referát (INV)
Ing. Roman Mátl541 646 145 (#9046)Roman.Matl@mzk.cz
Vedoucí sekceIng. Petr Žabička541 646 115 (#9015)Petr.Zabicka@mzk.cz
1.1.5 Referát public relations (PR)
VedoucíMgr. Martina Šmídtová541 646 134, 777 465 297Martina.Smidtova@mzk.cz
Mgr. Jana LokajováJana.Lokajova@mzk.cz
Mgr. Radoslav Pospíchal541 646 119, 778 462 480Radoslav.Pospichal@mzk.cz
Mgr. Pavel Tazbirek541 646 119Pavel.Tazbirek@mzk.cz
1.2 Ekonomický odbor (EO)
VedoucíIng. Blanka Kazíková541 646 128Blanka.Kazikova@mzk.cz
Petra Götzová541 646 109Petra.Gotzova@mzk.cz
Ing. Jana Krátká541 646 106Jana.Kratka@mzk.cz
Radoslava Loucká541 646 109Radoslava.Loucka@mzk.cz
Lenka Müllerová541 646 122Lenka.Mullerova@mzk.cz
Petr Urban541 646 176 (#9028)Petr.Urban@mzk.cz
Bc. Iva Vrbková541 646 121Iva.Vrbkova@mzk.cz
Bc. Marcela Walterová541 646 120Marcela.Walterova@mzk.cz
1.3 Odbor projektového programování (OPR)
VedoucíPhDr. Soňa Šinclová541 646 247Sona.Sinclova@mzk.cz
Mgr. Jarmila Bíšková541 646 151Jarmila.Biskova@mzk.cz
Veronika Doležalová541 646 227Veronika.Dolezalova@mzk.cz
Ing. Kristýna Kroupová541 646 171Kristyna.Kroupova@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Tereza KunešováTereza.Kunesova@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Jan Švec, DiS.541 646 171Jan.Svec@mzk.cz
1.4 Odbor informačních technologií (IT)
VedoucíBc. Tomáš Prachař541 646 229 (#9004)Tomas.Prachar@mzk.cz
Martin Bartoš541 646 219 (#9039)Martin.Bartos@mzk.cz
Ing. Věra Mynářová541 646 226 (#9031)Vera.Mynarova@mzk.cz
Bc. Pavel Němec541 646 225 (#9040)Pavel.Nemec@mzk.cz
Bc. Jiří Štencl541 646 228 (#9006)Jiri.Stencl@mzk.cz
Mgr. David Vašíček541 646 219 (#9062)David.Vasicek@mzk.cz
Mgr. Petra Žabičková541 646 161 (#9021)Petra.Zabickova@mzk.cz
1.5 Odbor knihovnictví (MET)
VedoucíMgr. Adéla Dilhofová541 646 126Adela.Dilhofova@mzk.cz
1.5.1 Oddělení vzdělávání a krajské metodiky (RF)
VedoucíMgr. Adéla Dilhofová541 646 126Adela.Dilhofova@mzk.cz
Bc. Kateřina Bartošová541 646 300, 770 190 774Katerina.Bartosova1@mzk.cz
Mgr. Lenka Dostálová541 646 165, 777 459 119Lenka.Dostalova@mzk.cz
Ing. Věra Konečná541 646 300vera.konecna@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová541 646 140Monika.Kratochvilova@mzk.cz
Mgr. Jan Lidmila541 646 125Jan.Lidmila@mzk.cz
Mgr. Jana Nejezchlebová541 646 125Jana.Nejezchlebova@mzk.cz
1.5.2 Oddělení Česká knihovna (ČK)
VedoucíZdenka Machková541 646 301Zdenka.Machkova@mzk.cz
Marcela Bugnerová541 646 301Marcela.Bugnerova@mzk.cz
Tomáš Krištof541 646 301Tomas.Kristof@mzk.cz
Nikola Sarančuk541 646 301
Adam Sysel541 646 301
1.6 Odbor zahraničních knihoven (ZK)
Vedoucí, Garant Německé a Rakouské knihovnyMgr. Richard Guniš541 646 333Richard.Gunis@mzk.cz
Garant Info USA a Anglické knihovnyBc. Eva Fukarová541 646 320Eva.Fukarova@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Jana Šimková541 646 321Jana.Simkova@mzk.cz
Helena Vřeská541 646 321Helena.Vreska@mzk.cz
Mgr. Veronika Zachová541 646 320Veronika.Zachova@mzk.cz
1.7 Odbor správy, údržby a úklidu (SU)
VedoucíIng. Jiří Smrž541 646 117 (#9027)Jiri.Smrz@mzk.cz
Květoslava Hrabalová541 646 199 (#9043)
Martina Janečková541 646 199 (#9038)
Michaela Julínková541 646 199 (#9033)
Daniela Kaniová541 646 199
Ludmila Krátká541 646 199 (#9036)Ludmila.Kratka@mzk.cz
Eva Kundeliusová541 646 199 (#9045)
David Landsmann541 646 199 (#9016)
Arnošt Mach541 646 290udrzba@mzk.cz
Zdeňka Ondračková541 646 234
Jan Pelikán541 646 290 (#9007)udrzba@mzk.cz
Vlasta Skálová541 646 199
Věra Skopalová541 646 234
Drahomíra Slezáková541 646 234
Alena Šimková541 646 199 (#9059)
2 Sekce fondů a služeb (SFS)
Vedoucí sekceMgr. Radka Chlupová, MBA541 646 180 (#9044)Radka.Chlupova@mzk.cz
Mgr. Hana GlombováHana.Glombova@mzk.cz
Mgr. Ing. Romana Macháčková541 646 133Romana.Machackova@mzk.cz
PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D.541 646 223Jindra.Pavelkova@mzk.cz
Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.541 646 159Eva.Richtrova@mzk.cz
2.1 Odbor výpůjčních služeb a správy fondu (OVSF)
VedoucíPřemysl Kachlík541 646 107 (#9022)Premysl.Kachlik@mzk.cz
2.1.1 Oddělení půjčovny (OP)
VedoucíPřemysl Kachlík541 646 107 (#9022)Premysl.Kachlik@mzk.cz
Michael Fajfera541 646 207Michael.Fajfera@mzk.cz
Marie Hodaňová541 646 207Marie.Hodanova@mzk.cz
Mgr. Dana Chalupská541 646 116Dana.Chalupska@mzk.cz
Vedoucí směnyKristýna Juránková, DiS.541 646 206Kristyna.Jurankova@mzk.cz
Bc. Andrea Klocová541 646 201Andrea.Klocova@mzk.cz
Simona Langová541 646 250Simona.Langova@mzk.cz
Vedoucí směnyMartina Nedělková541 646 206Martina.Nedelkova@mzk.cz
Mgr. Pavel Peřina541 646 207Pavel.Perina@mzk.cz
PhDr. Jana Šumpelová541 646 207Jana.Sumpelova@mzk.cz
Martina Veinhauerová541 646 207Martina.Veinhauerova@mzk.cz
Aneta Vymazalová541 646 207
Jana Vymazalová541 646 207Jana.Vymazalova@mzk.cz
2.1.2 Oddělení skladů (OS)
VedoucíPřemysl Kachlík541 646 107 (#9022)Premysl.Kachlik@mzk.cz
Pavla Dokoupilová541 646 257Pava.Dokoupilova@mzk.cz
Šárka Farmačková541 646 253
Svatava Fialová541 646 122Svatava.Fialova@mzk.cz
Aleš Cholava541 646 250
Michal Juda541 646 254Michal.Juda@mzk.cz
Lenka Kolaříková541 646 250Lenka.Kolarikova@mzk.cz
Dagmar Müllerová541 646 256Dagmar.Mullerova@mzk.cz
Renata Pavésková541 646 250Renata.Paveskova@mzk.cz
Pavel Ryška
Božena Ševčíková541 646 250
Šárka Volfová541 646 250Sarka.Volfova@mzk.cz
Jaromíra Vraspírová541 646 253
Kateřina Vraspírová541 646 250
Věra Vymazalová541 646 250Vera.Vymazalova@mzk.cz
2.2 Odbor informačních služeb (OIS)
VedoucíMgr. Michal Škop541 646 160Michal.Skop@mzk.cz
2.2.1 Oddělení studoven (OST)
VedoucíMonika Šerá541 646 210 (#9012)Monika.Sera@mzk.cz
Vlastimil Cupák541 646 193 / 194Vlastimil.Cupak@mzk.cz
Mgr. Jana Franková, Ph.D.Jana.Frankova@mzk.cz
Jana Gerstnerová541 646 194
Jana Horáková541 646 162Jana.Horakova@mzk.cz
Michal Karkaš541 646 196
Michaela Klempayová541 646 196
PhDr. Eva Kmoníčková541 646 203Eva.Kmonickova@mzk.cz
Dr. Ing. Miroslav Kroupa541 646 196Miroslav.Kroupa@mzk.cz
Odborný garant norem a patentůPhDr. Martina Machátová541 646 170Martina.Machatova@mzk.cz
Šárka Matoušková541 646 194
Mgr. Martina Orlová541 646 203Martina.Orlova@mzk.cz
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D.541 646 164Pavel.Sykora@mzk.cz
Mgr. Vlastimil Tichý541 646 164Vlastimil.Tichy@mzk.cz
Odborný garant Hudební knihovnyMgr. Irena Veselá, Ph.D.541 646 164Irena.Vesela@mzk.cz
Irena Vykoupilová541 646 168 (#9055)Irena.Vykoupilova@mzk.cz
2.2.2 Oddělení meziknihovních služeb (MVS)
VedoucíMária Manoušková541 646 175Maria.Manouskova@mzk.cz
Radomíra Kociánová541 646 175Radomira.Kocianova@mzk.cz
Michaela Svobodová541 646 175Michaela.Svobodova@mzk.cz
2.3 Odbor doplňování fondu (AKV)
VedoucíMgr. Ludmila Pohanková541 646 150Ludmila.Pohankova@mzk.cz
Renata Kalčíková541 646 143Renata.Kalcikova@mzk.cz
Marcela Szabová541 646 143Marcela.Szabova@mzk.cz
Miluše Štemberková541 646 143Miluse.Stemberkova@mzk.cz
Vladimíra Trusíková541 646 142Vladimira.Trusikova@mzk.cz
2.4 Odbor zpracování fondu (OZF)
VedoucíMgr. Eva Tauwinklová541 646 135Eva.Tauwinklova@mzk.cz
2.4.1 Oddělení jmenného popisu a národních autorit (JP)
VedoucíMgr. Jan Klos541 646 135Jan.Klos@mzk.cz
Ilona Bašistová541 646 149Ilona.Basistova@mzk.cz
Marcela Goldová541 646 136Marcela.Goldova@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Jana Peňázová541 646 136Jana.Penazova@mzk.cz
Anna Sládková541 646 136Anna.Sladkova@mzk.cz
Alena Svobodová541 646 149Alena.Svobodova@mzk.cz
2.4.2 Oddělení věcného popisu (VP)
VedoucíMgr. Taťána Fišáková541 646 146Tatana.Fisakova@mzk.cz
Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D.541 646 152Josef.Mikulasek@mzk.cz
Bc. Jana Ondračková, Dis.541 646 152Jana.Ondrackova@mzk.cz
Mgr. Dominika Vodáková541 646 152Dominika.Vodakova@mzk.cz
2.4.3 Oddělení retrospektivní konverze (RETRO)
VedoucíIva Horáková541 646 137Iva.Horakova@mzk.cz
Mgr. Daniela Kopeczinski541 646 137Daniela.Kopeczinski@mzk.cz
Zuzana Krippelova541 646 138
Pavla Rimešová541 646 138
Kristýna Šťastná541 646 138
2.5 Odbor periodik (PER)
VedoucíMgr. Radka Chlupová, MBA541 646 180 (#9044)Radka.Chlupova@mzk.cz
Zdeněk Farmačka541 646 182Zdenek.Farmacka@mzk.cz
Olga Hájková541 646 188Olga.Hajkova@mzk.cz
Romana Horalíková541 646 184Romana.Horalikova@mzk.cz
Anna Otrubová541 646 183Anna.Otrubova@mzk.cz
Mgr. Lenka Pokorná Korytarová541 646 163Lenka.PokornaKorytarova@mzk.cz
Eva Přikrylová773 769 611
Bc. Petr Sedláček541 646 189Petr.Sedlacek@mzk.cz
Ivanka Šrámková541 646 184Ivana.Sramkova@mzk.cz
Zlata Šrámková541 646 182Zlata.Sramkova@mzk.cz
Milena Štěpánková541 646 183Milena.Stepankova@mzk.cz
Anna Tichá541 646 182Anna.Ticha@mzk.cz
Ivana Trávníčková541 646 184Ivana.Travnickova@mzk.cz
Martina Trojanová541 646 182Martina.Trojanova@mzk.cz
Radovan Turek541 646 186Radovan.Turek@mzk.cz
2.6 Odbor rukopisů a starých tisků (ST)
VedoucíMgr. Jiří Dufka541 646 158Jiri.Dufka@mzk.cz
Mgr. Martin Drozda541 646 266Martin.Drozda@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Anna Grůzová541 646 156Anna.Gruzova@mzk.cz
Vilém Kaplan541 646 155Vilem.Kaplan@mzk.cz
Mgr. Kateřina Kovárová541 646 266Katerina.Kovarova@mzk.cz
Mgr. Jitka Machová541 646 158Jitka.Machova@mzk.cz
Mgr. Petra Medříková541 646 266Petra.Medrikova@mzk.cz
Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D.541 646 156Jan.Pavlicek@mzk.cz
Mgr. Svatopluk Ryška541 646 235Svatopluk.Ryska@mzk.cz
Mgr. et Mgr. Jaroslav Stanovský541 646 156Jaroslav.Stanovsky@mzk.cz
Mgr. Eva Šipöczová, Ph.D.541 646 266Eva.Sipoczova@mzk.cz
Mgr. Markéta Vlková, DiS.541 646 266Marketa.Vlkova@mzk.cz
2.7 Odbor revize fondů (ORF)
VedoucíMgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová541 646 130Lenka.HorinkovaKourilova@mzk.cz
PhDr. Veronika Kašpárková541 646 132Veronika.Kasparkova@mzk.cz
Lenka Klapalová, DiS.541 646 132Lenka.Klapalova@mzk.cz
Dagmar Primová541 646 132 (#9029)Dagmar.Primova@mzk.cz
Mgr. Bc. Lucie Vaculíková541 646 132Lucie.Vaculikova@mzk.cz
Helena Veterníková541 646 131Helena.Veternikova@mzk.cz
2.7.1 Oddělení knihařské dílny a adjustace (OKDA)
VedoucíPetr Šerý541 646 231Petr.Sery@mzk.cz
Kateřina Bartošová541 646 231Katerina.Bartosova@mzk.cz
Iveta Čížkovská541 646 231Iveta.Cizkovska@mzk.cz
Kateřina Hovězáková541 646 231Katerina.Hovezakova@mzk.cz
Eva Schmidtová541 646 211Eva.Schmidtova@mzk.cz
Hana Veselá541 646 211Hana.Vesela@mzk.cz
3 Sekce vývoje, výzkumu, inovací a digitalizace (SVD)
Vedoucí sekceIng. Petr Žabička541 646 115 (#9015)Petr.Zabicka@mzk.cz
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D.541 646 227Eva.Chodejovska@mzk.cz
Mgr. Lucia Miškolciová541 646 227Lucia.Miskolciova@mzk.cz
Mgr. Petra Nová Kamrádková541 646 129Petra.NovaKamradkova@mzk.cz
Mgr. Miloš Pacek541 646 228Milos.Pacek@mzk.cz
Mgr. Alžbeta Zavřelová541 646 227Alzbeta.Zavrelova@mzk.cz
Mgr. Jan Zikuška541 646 239Jan.Zikuska@mzk.cz
3.1 Odbor vývoje (OV)
Vedoucí a vedoucí vývoje CPKPhDr. Martin Krčál541 646 322Martin.Krcal@mzk.cz
Bc. Tomáš Cejpek541 646 166Tomas.Cejpek@mzk.cz
Mgr. Jana Kurfürstová541 646 239Jana.Kurfurstova@mzk.cz
Bc. Josef Moravec541 646 166Josef.Moravec@mzk.cz
Bc. Alena Paulusová541 646 166Alena.Paulusova@mzk.cz
Mgr. Václav Rosecký541 646 239 (#9063)Vaclav.Rosecky@mzk.cz
Robert Šípek541 646 166Robert.Sipek@mzk.cz
PhDr. Iva Zadražilová541 646 239Iva.Zadrazilova@mzk.cz
3.2 Odbor digitalizace (OD)
VedoucíMgA. Michal Indrák, Ph.D.541 646 240 (#9026)Michal.Indrak@mzk.cz
Mgr. Jan Charypar541 646 164Jan.Charypar@mzk.cz
Dagmar Jančárová
Ing. Rostislav Jančár (#9025)Rostislav.Jancar@mzk.cz
PhDr. Věra Jelínková541 646 130 (#9047)Vera.Jelinkova@mzk.cz
Hana Kryčerová541 646 250
Jana Mazálková541 646 163Jana.Mazalkova@mzk.cz
3.2.1 Oddělení správy digitálních dokumentů (OSDD)
VedoucíBc. Martina Smetánková541 646 237Martina.Smetankova@mzk.cz
Bc. Aleksei Ermak541 646 129Aleksei.Ermak@mzk.cz
Bc. Maroš Grman541 646 221Maros.Grman@mzk.cz
Marek Hamerník541 646 129Marek.Hamernik@mzk.cz
Ing. René Hlaváček541 646 129Rene.Hlavacek@mzk.cz
Bc. Michaela Koutská541 646 246Michaela.Koutska@mzk.cz
Mgr. Markéta Krutská541 646 237Marketa.Krutska@mzk.cz
František Štěpanovský541 646 129Frantisek.Stepanovsky@mzk.cz
Mgr. Elena WeyrováElena.Weyrova@mzk.cz
3.2.2 Oddělení skenování (SKEN)
VedoucíMgr. Zdeněk Hruška541 646 246Zdenek.Hruska@mzk.cz
Alexandra Bruzlová541 646 236Alexandra.Bruzlova@mzk.cz
Kristýna Dufková541 646 236Kristyna.Dufkova@mzk.cz
Martin Kadlec541 646 233Martin.Kadlec@mzk.cz
Lenka Kašpárková541 646 236Lenka.Kasparkova@mzk.cz
Karina Křibíková541 646 236Karina.Kribikova@mzk.cz
Mgr. Lenka Pokorna541 646 246Lenka.Pokorna@mzk.cz
Pavel Vlček541 646 233Pavel.Vlcek@mzk.cz
3.2.3 Oddělení tvorby metadat (META)
VedoucíMgr. Erika Mirová541 646 169Erika.Mirova@mzk.cz
Olga Jiránová541 646 238Olga.Jiranova@mzk.cz
Kateřina Kotyzová541 646 195Katerina.Kotyzova@mzk.cz
Tomáš Lipovský541 646 238Tomas.Lipovsky@mzk.cz
Adriana Méndezová541 646 195Adriana.Mendezova@mzk.cz
RNDr. Blanka Sapáková541 646 238Blanka.Sapakova@mzk.cz
Mgr. Magdaléna Marie Semrádová541 646 238MagdalenaMarie.Semradova@mzk.cz
Martina Vaňková541 646 238Martina.Vankova@mzk.cz
Martina Zemanová541 646 195Martina.Zemanova@mzk.cz
3.2.4 Oddělení digitalizace zvukových dokumentů (ODZD)
VedoucíMgA. Michal Indrák, Ph.D.541 646 240 (#9026)Michal.Indrak@mzk.cz
Bc. Viktor Hapala541 646 259
4 České literární centrum (ČLC)
VedoucíIng. Martin KraflMartin.Krafl@mzk.cz
Mgr. Michala Čičváková770 171 450Michala.Cicvakova@czechlit.cz
Mgr. Kateřina Chromková770 134 755Katerina.Chromkova@czechlit.cz
Mgr. Sára Vybíralová770 134 755Sara.Vybiralova@czechlit.cz
Bc. Jan ZikmundJan.Zikmund@czechlit.cz