VISK

Projekty programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) Ministerstva kultury:

Rozvoj mobilních aplikací pro digitální knihovnu Kramerius (VISK 1)

Na adrese http://registrkrameriu.mzk.cz je provozován Registr Krameriů, který slouží jednak jako přehled aktuálního stavu jednotlivých systémů Kramerius provozovaných u nás. Tento nástroj je zároveň zdroj informací o jednotlivých systémech Kramerius (od verze 4), které jsou v současnosti v ostrém provozu a zároveň jako zdroj informací o Krameriích pro mobilní aplikace pro iOS i Android. Ty sice obsahují seznam knihoven již při nainstalování, ale prostřednictvím Registru Krameriů jej budou moci vždy při spuštění zaktualizovat. Díky tomu nebude nutné vydávat novou verzi pokaždé, když nějaké knihovna přestěhuje Krameria na jinou adresu, změní logo apod.

Mobilní aplikace jsou ve stavu, kdy mohou suplovat rozhraní webové aplikace Kramerius. Ačkoli vývoj nové podoby webové verze Krameria již značně pokročil, ostré nasazení je zatím spíše výjimkou. Výhodou mobilních aplikací je přitom operativnost práce s nimi a uživatelské rozhraní optimalizované pro dotykové obrazovky mobilů a tabletů. Knihovny tak drží krok s trendem nabídnout svým uživatelům moderní mobilní aplikace pro své služby.

E-learningový kurz angličtiny e-LKA 1 a kurz pokročilé angličtiny e-LKA 2 pro knihovníky (VISK 2)

E-learningové kurzy angličtiny jsou vzdělávací aktivitou pro knihovníky všech typů (profesionálních i neprofesionálních, specializovaných i jiných) knihoven.

Cílem těchto kurzů bude poskytnout nezbytně nutné jazykové znalosti a dovednosti, pomoc s častými obraty a frázemi v knihovnické praxi. Pomocí cvičení si posluchači upevní gramatiku jazyka. Pro ukončení každé lekce je nutno splnit povinný úkol, který nabývá různých podob – cvičení, test, diskuze, prezentace, tvořený text.

Díky e-learningové formě je možné studovat odkudkoliv a kdykoliv, potřebný je pouze přístup k internetu a zařízení pro přehrávání zvuku. Zároveň s tím získají studenti praktickou dovednost s informačními a komunikačními technologiemi. Uchazeči budou pracovat nejen s výměnnými (pdf) formáty, prezentacemi, ale také s výukovými videi, k dispozici jsou rovněž výukové animace a audio nahrávky. Pro komunikaci s tutory a ostatními studenty jsou využívaná diskuzní fóra nebo online chat.

Oba kurzy budou realizovány od 1. září do 31. prosince 2017.

Obálkyknih.cz - rozvoj projektu v roce 2017 (VISK 3)

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje přes 1,4 mil. obálek a 265 tis. obsahů českých a zahraničních publikací. Službu využívá většina knihoven v ČR. Služba je určena pro knihovny a jejich prostřednictvím pro jejich uživatele.

V roce 2017 se rozvoj zaměří na následující aspekty projektu:

  • Sklízení dalších repositářů Kramerius
  • Optimalizaci běhu služeb
  • Skenovacího klienta
  • Import e-knih z báze MLP.cz
  • Kontrolu anotací

V roce 2016 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně získala za rozvoj projektu ObalkyKnih.cz cenu KNIHOVNA ROKU 2016.

Staré mapy 2017

Problematice starých map se Moravská zemská knihovna systematicky věnuje již několik let. Soustředí se přitom nejen na jejich katalogizaci a digitalizaci, ale vývoji softwarových nástrojů pro jejich zpřístupnění. Jedná se o jednu ze stěžejních oblastí výzkumu a vývoje MZK.

Cílem projektu je zajištění provozu a rozvoje portálu StareMapy.cz a nástroje MapSeries v roce 2017. Primárním cílem přitom bude nasazení nové aplikace pro georeferencování na portálu StareMapy.cz. S tím budou souviset úpravy a konverze dat a další změny, které budou tímto přechodem vyvolány.

Součástí prací bude i zajištění případných importů metadat nově digitalizovaných map a exportů metadat map již zpracovaných, komunikace s dobrovolníky a propagace portálu StareMapy.cz s cílem získat nové dobrovolníky pro georeferencování map. V neposlední řadě bude pak důležitá komunikace s institucemi, jejichž sbírky jsou v portálu zpracovávány. Dále půjde o podporu nástroje na aktualizaci mapových sérií a jeho šablon dle aktuálních potřeb uživatelů a aktuálních změn katalogizačních pravidel.

Retrospektivní konverze fondu Moravské zemské knihovny v Brně - pokračování 2017 (VISK 5)

Převod záznamů tuzemských i zahraničních publikací z revizního lístkového katalogu do strukturované textové podoby ve formátu MARC21 nejméně na úrovni minimálního záznamu pro Souborný katalog ČR, včetně revize a propojování záhlaví s využitím databáze Národních autorit. Součástí projektových prací je rovněž deduplikace současného výskytu identického titulu publikace ve fondech dříve tří samostatných knihoven (UK-BOA001, PK-BOA002, TK-BOA003), které v současné době tvoří fond Moravské zemské knihovny. Záznamy jsou stahovány na jedno systémové číslo s evidencí všech dostupných exemplářů.

Záznamy se průběžně odesílají do Souborného katalogu ČR.

Retrospektivní konverze jihomoravských historických sbírek (pokračovací) (VISK 5)

V nedávné době získala Moravská zemská knihovna v Brně významnou sbírku kramářských tisků, která ji co do rozsahu zařadila na druhé místo v České republice za sbírku Národního muzea v Praze. Tyto drobné tisky nesoucí převážně náboženské písňové texty představují specifickou část literární produkce. Nevalná řemeslná kvalita a malý stránkový rozsah těchto tiskovin umožnily jejich rozšíření v méně majetných vrstvách společnosti. Z téhož důvodu se však jedná o tisky často velmi vzácné, protože zpravidla nebývaly součástí velkých knihoven klášterů, univerzit nebo šlechtických rodin. Do veřejných sbírek se dostávaly až jako výsledek sběratelské činnosti muzeí a knihoven v 19. a 20. století, případně prostřednictvím akvizic celých soukromých sbírek.

Pro významnou část sbírky Moravské zemské knihovny v Brně existují strojopisné lístkové katalogy. Cílem pokračovacího projektu retrospektivní konverze je převést v roce 2017 další část těchto rozsáhlých katalogů, tentokrát v rozsahu 5000 lístků, do elektronické podoby, aby byly jednotlivé tituly vyhledatelné v klasickém elektronickém katalogu knihovny a mohly být zapojeny i do souborných knihovních bází (Souborný katalog ČR, Knihovny.cz, Jednotná informační brána apod.). Bude-li projektu přiznána veřejná podpora, rádi bychom v následujících letech dokončili retrokonverzi celého souboru.

Zajištění provozu a vývoje Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz (VISK 8/B)

Primárním cílem projektu Moravské zemské knihovny v Brně je vyvíjet, aktualizovat a provozovat ve veřejném pilotním provozu Centrální portál knihoven. Poskytnutá dotace bude využita na zkvalitňování funkčnosti portálu, fungování programátorského týmu, posílení stávající hardwarové produkční infrastruktury a pořízení Centrálního indexu a propagaci portálu.

 

Veřejné informační služby knihovenPoslední aktualizace: 26.04.2024, 14:50