Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Základní myšlenkou Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (zkráceně VRK) je
proměna veřejných knihoven v moderní, kulturní, vzdělávací a komunitní centra obcí.

Hlavním posláním je být k ruce všem zřizovatelům knihoven a knihovníkům, kteří budou chtít své knihovny zlepšovat.
Metodické centrum nabízí  poradenství nejen v oblasti výstavby či rekonstrukce knihovny, ale i interiérového designu.
Nezbytnou součástí činnosti centra je konzultace a poradenství v oblasti poskytovaných služeb a funkcí knihoven obcí tak, aby reflektovaly potřeby společnosti daného místa.

V přípravě jsou webové stránky, které budou informovat o této problematice.
Metodické centrum je realizováno za finanční podpory Ministerstva kultury (VISK1).

Kontakt:
Bc. Martina Huječková
tel. 541 646 165
e-mail: Martina.Hujeckova@mzk.cz

Poslední aktualizace: 10.07.2018, 09:37