Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Základní myšlenkou Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (zkráceně MCVRK) je
proměna veřejných knihoven v moderní, kulturní, vzdělávací a komunitní centra obcí.

Hlavním posláním je být k ruce všem zřizovatelům knihoven a knihovníkům, kteří budou chtít své knihovny zlepšovat.
Metodické centrum nabízí  poradenství nejen v oblasti výstavby či rekonstrukce knihovny, ale i interiérového designu.
Nezbytnou součástí činnosti centra je konzultace a poradenství v oblasti poskytovaných služeb a funkcí knihoven obcí tak, aby reflektovaly potřeby společnosti daného místa.

Webové stránky, které informují podrobněji o této problematice: https://mcvrk.mzk.cz/

Kontakt:
Mgr. Lenka Dostálová
tel. 541 646 165, +420 777 459 119
e-mail: mcvrk@mzk.cz

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Poslední aktualizace: 21.04.2022, 21:43