Česká knihovna 2024

Informace pro knihovny

Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

I. Podmínky přijetí do projektu

Do projektu se mohou přihlásit profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol, které jsou veřejně přístupné. Profesionální knihovna je knihovna s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně - viz Metodický pokyn MK k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR. Knihovna musí být zaregistrována v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury dle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Projekt není určen pro pracoviště, která jsou pouze organizační složkou knihovny jako jsou pobočky, oddělení apod.

Informace o výběru titulů:

Literární rada MZK zařadila do projektu 194 titulů od 41 nakladatelů. Pokud nakladatelé nevydají titul v letošním roce, objednané knihy nebudou dodány.  

Každá knihovna si může objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 3 400,- Kč.

Stejně jako v minulých letech obsahuje Objednávka i rubriku „rezerva“, zde vyjádřete své přání na další doplnění fondu Vaší knihovny, maximálně 20 svazků. Pokud se nám nepodaří získat další peníze, je pochopitelně tato objednávka/rezerva nezávazná.

 Pro zařazení do projektu Česká knihovna 2024 je nezbytné:

  1. Knihovnám, které se projektu už zúčastnily, stačí vyplnit e-mailovou adresu, heslo a přihlásit se do systému. Po přihlášení je nutné zkontrolovat a opravit údaje (zejména u knihovního fondu) v Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna z loňského roku a následně vyplnit Objednávku.
  2. Knihovna, která se projektu ještě nezúčastnila, se musí do webové aplikace zaregistrovat a následně vyplnit elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna a Objednávku. Za knihovny, které nemají právní subjektivitu, podává žádost zřizovatel (např. obec) nebo instituce, jejíž organizační složkou knihovna je.
  3. V Objednávce vyplňte rubriku “počet výtisků do základní objednávky“ a klikněte na „Přidat do objednávky“. Upozornění: při opravě počtu svazků v objednávce u konkrétního titulu je nutné nejprve kliknout do prázdného rámečku, napsat požadovaný počet svazků a kliknout na kolonku „Upravit objednávku“.
  4. Jakmile vyplníte Objednávku, přejděte v pravém horním rohu na Menu a klikněte na kolonku "Vygenerovat objednávku".
  5. Po vygenerování objednávky vytiskněte Žádost a Objednávku, poté již nebude možné v nich provádět žádné úpravy. V případě nejasností se obraťte na pracovníky oddělení Česká knihovna MZK.

Vygenerovanou elektronickou verzi vyplněné Žádosti a Objednávky, opatřené podpisem a razítkem, zašlete poštou, prosím, nejpozději do 10. května 2024 na kontaktní adresu:

Moravská zemská knihovna v Brně
Česká knihovna 
Bulínova 1
602 00 Brno

Žádost i Objednávku lze zaslat i datovou schránkou. Číslo datové schránky Moravské zemské knihovny - xpiqh6p.

Vyřizuje: Zdeňka Machková (tel. 541 646 301, e-mail: ceskaknihovna@mzk.cz).

Knihy Vám budeme průběžně posílat tak, jak je obdržíme od nakladatelů.

Úhrada faktur bude prováděna centrálně z projektu.

II. Povinnost knihovny zařazené do projektu

Povinností každé knihovny je průběžně zasílat zpět do oddělení Česká knihovna potvrzené výdejky s přírůstkovými čísly, pod kterými byly knihy zapsány do přírůstkového seznamu. Žádáme knihovny, aby přírůstková čísla na výdejkách vpisovaly jednotlivě na konec řádku k danému titulu a neupravovaly formát výdejky (jde o doklad k vydaným knihám a slouží ke kontrole pro Ministerstvo kultury ČR). Knihovny, které nám neposlaly za minulý ročník potvrzené výdejky, budou z letošního ročníku projektu vyřazeny. Tato skutečnost jim bude písemně oznámena.

Se srdečným pozdravem

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., v.r.
ředitel MZK Brno

PřílohaVelikost
2024_seznam_pro_knihovny.xlsx142.12 KB

Poslední aktualizace: 22.04.2024, 13:33