RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací (KNAV, NK, MZK)

Cílem projektu je vytvoření prostředí pro zajištění přístupu k publikacím v digitální podobě, které jsou chráněny autorskými a nakladatelskými právy, prostřednictvím knihoven. Projekt zajistí technické prostředí pro implementaci nových možností zpřístupnění, které umožňuje novela autorského zákona č. 121/2000 Sb. z roku 2017 a další úpravy legislativy. Jedná se zejména o zajištění dálkového přístupu v různých režimech. Důležitá je forma dálkového přístupu s omezením zhotovení digitální nebo tištěné kopie, která bude využívána v knihovnách v režimu užití "na místě samém". Nové prostředí musí zabezpečit různé formy přístupu, odvíjejícího se podle typu publikací a možností daných legislativou, a kolektivními nebo individuálními smlouvami mezi knihovnami a držiteli práv. Různé režimy zpřístupnění budou nastaveny podle kategorie, do které budou díla spadat (např. public domain, díla nedostupná na trhu, osiřelá díla, díla s aplikací kolektivní licenční smlouvy, el. povinné výtisky). Hlavním cílem projektu je vytvoření funkčního poloprovozu ošetřujícího zpřístupnění chráněných dokumentů na základě různých parametrů s názvem RightLib, který bude propojen s Českou digitální knihovnou - národním agregátorem digitálních knihoven. K dalším výsledkům projektu patří vývoj nové generace open source systému pro zpřístupnění na bázi mezinárodního standardu IIIF, která bude vycházet ze systému Kramerius používaného v českých knihovnách a bude sloužit jako výchozí technické řešení pro RightLib. Plánována je podpora online plateb za přístup k dokumentům, které je možné zpřístupnit za úhradu. Součástí projektu je i vytvoření nové generace klientů systému pro zpřístupnění určených pro mobilní zařízení s OS Android a iOS. Pro zajištění jasně definovaných technických a organizačních postupů a opatření bude vytvořena certifikovaná metodika pro zajištění bezpečného přístupu „na místě samém“ v českých knihovnách.

Ukázka vložení dokumentu z krameria do webové stránky:

Poslední aktualizace: 11.03.2021, 17:14