Z vídeňských salonů 18. století

Kdy: neděle 24. listopadu 2019 / 17.00
Kde: Stará radnice / Křišťálový sál

Karl Kohaut: Sinfonie à 3 & à 4

Křišťálový sál staré radnice rozezní na svém mimořádném koncertě prestižní rakouský soubor Ars Antiqua Austria a přiblíží posluchačům atmosféru koncertů v salonech vídeňských paláců. Zde se v té nejvyšší společnosti pohyboval Haydnův současník, vídeňský rodák s českými kořeny Karl Kohaut, kterého proslavila virtuosní hra na barokní loutnu. Jeho dosud skryté hudební mistrovství i v jiných sférách odhalí program koncertu složený ze sinfonií pro smyčce, které složil v 50. letech 18. století. V komorním obsazení, jak se tato hudba prováděla v prostředí salonů či na chrámových kůrech, zazní v novodobé premiéře výběr děl unikátně dochovaných ve sbírkách Moravské zemské knihovny. Na koncertě bude také představena právě vycházející moderní edice těchto skladeb.

The Crystal Hall of the Old City Hall will resound at its extraordinary concert by the prestigious Austrian ensemble Ars Antiqua Austria and bring the atmosphere of concerts in the salons of the Vienna palaces to the audience. Haydn's contemporary, a Viennese native with Czech roots, Karl Kohaut, became famous here in the highest society for his virtuoso baroque lute play. His hitherto hidden musical mastery in other spheres will reveal a concert program composed of sinfonias for strings, which he composed in the 1850s. In a chamber cast, as this music was performed in the environment of salons or church choirs, a modern premiere will feature a selection of works uniquely preserved in the collections of the Moravian Library. The upcoming modern edition of these compositions will also be presented at the concert. The concert was created in cooperation of the Moravian Library with the Austrian Cultural Forum in Prague.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šmídtová, 541 646 134, Martina.Smidtova@mzk.cz

Vstupné 150 Kč / 100 Kč (senioři a studenti)
Předprodej vstupenek zde

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 08.11.2019, 13:22