Česká knihovna

Moravská zemská knihovna z pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje projekt ČESKÁ KNIHOVNA pro rok 2024

Projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Cílem projektu je podpora široké sítě subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, veřejným profesionálním knihovnám, evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, včetně knihoven filozofických a pedagogických fakult vysokých škol a zároveň i vydavatelům české literatury.

Tento veřejně prospěšný projekt podporuje odbyt nekomerčních a komerčně problematických titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře a jejich distribuci do uvedených knihoven dle jejich vlastního výběru.

Podmínky projektu

Termín uzávěrky pro vydavatele................. 15. února 2024
Termín uzávěrky pro knihovny.................... 10. května 2024

Informace pro vydavatele Informace pro knihovny Vyhodnocení projektu

 

 

Kontaktní adresa:

Moravská zemská knihovna v Brně 
Česká knihovna 
Zdeňka Machková 
Bulínova 1
602 00 Brno 
tel.: 541 646 301 
e-mail: ceskaknihovna@mzk.cz

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.,
ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

Poslední aktualizace: 22.04.2024, 10:38