Region

Moravská zemská knihovna v Brně je podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. knihovnou, která plní funkci krajské knihovny Jihomoravského kraje. Zajišťuje plnění a koordinaci regionálních funkcí vybraných pověřených knihoven v kraji.

  • Besedník (kontakty na autory při přípravě besed, autorských čtení, autogramiád)

Poslední aktualizace: 11.12.2023, 11:46