Studovny

Pro registrované čtenáře nabízíme přes 700 studijních míst vybavených elektrickými zásuvkami. Využít můžete také naše počítače. Věnujte prosím pozornost aktuální otevírací době.

Poschodí Co tam najdete?
P/ Informace
Půjčovna (Registrační a výpůjční pult)
Absenční volný výběr
Konferenční sál
Kavárna
Šatna
Výstavní místnost
1/ Absenční volný výběr
Meziknihovní výpůjční služby
Knihovna Milana Kundery
Šachový koutek Eduarda Lendla
2/ Zahraniční knihovny
Studovna periodik
Atrium (Tichá zóna)
3/ Zahraniční knihovny
4/ Studovna humanitních věd
Hudební koutek
Studovna rukopisů a starých tisků
Videokonferenční místnost
5/ Studovna humanitních věd
6/ Studovna přírodních a technických věd
Počítačová učebna
Malý sál
7/ Studovna přírodních a technických věd
Týmová studovna

Studijní místa:

  • 725 míst (z toho s PC: 73)

Před vstupem do studoven si prosím odložte v šatně v přízemí. Do prostor půjčovny a studoven je zakázáno vnášet potraviny, nápoje, případně další věci, které mohou poškodit knihovní fond a majetek knihovny. Konzumovat jídlo a pití je možné jen v prostorách, které jsou k tomu určené (foyer, kavárna). 

Poslední aktualizace: 15.04.2024, 08:25