Knihovní fondy

U nás najdete většinu české literatury vydanou po roce 1935, kdy jsme se stali příjemcem povinného výtisku. Máme přes 4 miliony knih a přes 3 tisíce titulů časopisů.

Rozdělení oborů podle studoven | Novinky ve fondu | Garanti oborů 

Vlastníme významné a cenné sbírky
/informace o těchto sbírkách získáte ve Studovně rukopisů a starých tisků/

Zpřístupňujeme v České republice ojedinělý fond norem a patentů.

Zvláštní význam mají v našem fondu soukromé knihovny

a sbírky masarykian a bezručian.

Digitalizovanou část fond najdete v naši digitální knihovně MZK (více informací).

Vstupte do digitální knihovny MZK

Poslední aktualizace: 01.06.2022, 12:22