Citace

Proč citovat?

Citování použitých zdrojů je jednou ze základních zásad vědecké práce. Při psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací je podobně jako při psaní odborných článků důležité dodržovat některé zásady. Kdykoli ve své práci použijeme myšlenku někoho jiného, musíme ocitovat původní práci, ze které jsme ji převzali – musíme ocitovat zdroj našich informací. Pokud to neuděláme, stáváme se tvůrci plagiátu a hrubě porušujeme autorskou etiku.
(Zdroj: Citační etika)

Potřebujete poradit se zpracováním citace nějakého dokumentu podle ČSN ISO 690?
Obraťte se prosím na Martinu Machátovou, e-mail: machat@mzk.cz.
 

Norma ČSN ISO 690:2022 v manažeru a na webu!Doporučujeme:

Pomůcka k ČSN ISO 690 vydané v listopadu 2022:

Výklad normy ČSN ISO 690. Online, PDF. Brno, 2023. Dostupné z: https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf. [cit. 2023-08-14].

KOLLEN, Christine; SHAWA, Wangyal a LARSGAARD, Mary LynetteCitování kartografických dokumentů: chicagský styl a ISO 690. Online, PDF. 2. přeprac. vyd., 1. české vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Knihovna geografie, 2023. ISBN 978-80-7050-785-8. Dostupné zhttps://ipk.nkp.cz/docs/kartografie_citace_ekniha.pdf[cit. 2023-11-21].

 


Pomůcky k ČSN ISO 690 vydané v březnu 2011 (platnost normy ukončena k 1. 12. 2022): 

Registrovaní čtenáři MZK mohou využít český refereční manažer Citace PRO Plus.

Citace PRO

Citační manažery licencované MZK

Citační manažery (správci bibliografií) jsou nadstavbové nástroje pro práci s informačními zdroji a jejich citacemi. Jejich účelem je především systematický sběr informačních zdrojů, které využíváte v průběhu vaší práce a jejich následný export podle vybrané normy např. během psaní diplomové práce.

Moravská zemská knihovna nabízí registrovaným čtenářům plnou verze citačního manažeru Citace PRO Plus!

Ostatní citační manažery

Samozřejmě existují i další manažery. Přehled můžete získat např. na stránkách Portálu pro podporu informační gramotnosti. Zajímat by vás také mohlo srovnání funkcí jednotlivých manažerů, které je dostupné na Wikipedii.

MendeleyZotero Docear – The Academic Literature Suite

Poslední aktualizace: 27.05.2024, 07:11