Pronájmy a prodeje

Pronájmy

Nabízíme vám komerční pronájem:

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - nájem kavárny

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - nájem 2 míst pro umístění automatů na teplé nápoje

  • smlouva, podmínky soutěže, smlouva v .doc
  • Moravská zemská knihovna se rozhodla upravit (zjednodušit) podmínky účasti ve veřejné soutěži v části "Bezdlužnost uchazeče" takto – uchazeč toto doloží pouze čestným prohlášením o neexistenci závazků více jak 60 dnů po splatnosti, nebo potvrzením finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků ne starší než 3 měsíce před podáním nabídky, potvrzením orgánu správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o neexistenci nedoplatku na sociálním a zdravotním pojištění ne starší než 3 měsíce před podáním nabídky. Tedy je na osobě, která podá nabídku, zda bezdlužnost prokáže čestným prohlášením nebo potvrzením úřadů, MZK bude považovat podmínku bezdlužnosti za splněnou kterýmkoliv z těchto dvou způsobů.

Nepotřebné regály

V přiložených souborech naleznete nabídku nepotřebných regálů:

Poslední aktualizace: 22.10.2018, 08:20