Pronájmy a prodeje

Pronájmy

Nabízíme vám komerční pronájem:

Veřejná soutěž na prodej veletržního stánku

Lhůta pro podání nabídek je do 31. 12. 2020, minimální cena 3.000,- Kč.
Kontaktní osoba: Petr Urban, 541 646 176, Petr.Urban@mzk.cz

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku
Prodej nábytku - dřevěné zásuvkové registračky

Nabízíme 14 ks dřevěných kartoték o 6-ti variantách/typech, viz Podmínky soutěže.

Lhůta pro podání nabídek je do 31. května 2021.
Kontaktní osoba: JUDr. Soňa Dresslerová, 541 646 147, Sona.Dresslerova@mzk.cz

Poslední aktualizace: 14.04.2021, 11:23