Meziknihovní výpůjční služby

Výpůjčky z fondu MZK

 • z fondu MZK poskytujeme mimobrněnským knihovnám výpůjčky publikací zdarma a kopie článků z periodik za úhradu 2,-Kč za A4, a to na základě:
  • elektronické objednávky z prostředí online katalogu, a to přímo přes katalogy po přihlášení jako Čtenář (odkaz vhorní liště) – heslo získá každá knihovna po vyplnění Dohody pro kolektivního uživatele, kterou Vám na požádání zašleme,
  • žádanky MVS – nutno uvést základní bibliografické údaje,
  • mailem na adresu michaela.svobodova@mzk.cz si můžete objednávat pouze kopie článků.
 • Elektronické dodávání dokumentů z fondu MZK – prostřednictvím  Virtuální Polytechnické Knihovny (VPK) – majitelé uživatelského konta mohou prostřednictvím VPK žádat o pořízení kopie článků z fondu MZK.
 • Knihovny, které mají založené konto ZÍSKEJ, mohou pro objednávání dokumentů využít službu dodávání dokumentů ZÍSKEJ.
 • Z rozhodnutí vedení MZK neúčtujeme knihovnám poštovné za MVS.
 • Podrobnější informace si vyžádejte na e-mailové adrese: michaela.svobodova@mzk.cz
 • Odpovědná osoba: Michaela Svobodová

Jak funguje meziknihovní výpůjční služba pro knihovny?

FAQ pro knihovny

Výpůjčky z fondů zahraničních knihoven

 • pro KNIHOVNY (registrované uživatele MZK)
 • vyřizuje se v případě, že žádaný dokument není na území ČR. Proto objednávky MMVS procházejí nejdříve zjišťováním v ČR
 • lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území České republiky
 • podrobnější informace si vyžádejte na e-mailové adrese: maria.manouskova@mzk.cz
 • odpovědná osoba: Mária Manoušková

Jak funnguje mezinárodní meziknihovní výpůjční služba pro knihovny?

Poslední aktualizace: 17.12.2021, 11:22