Lístkové katalogy

MZK má rozsáhlý knihovní fond čítající téměř 4 milióny svazků. Celý fond není ještě zpracován v online katalogu. Zpracovány jsou dokumenty získané do fondu od roku 1994. Nezpracovány jsou převážně starší publikace, které nejsou často půjčované. Pokud nenajdete záznam o hledaném díle v online katalogu, zkuste prohledat

Digitalizované lístkové katalogy

Dříve dostupné papírové lístkové katalogy byly v listopadu 2012 přestěhovány z 3. patra do neveřejné části knihovny.
V digitalizovaných lístkových katalozích najdete naskenované lístky katalogů ve formátu GIF. Pro jejich prohlížení nepotřebujete žádný specializovaný prohlížeč.
Naskenovány jsou jmenné katalogy a zpřístupněno je tak 2.366.378 lístků.
Lístky můžete prohlížet, vybrané dokumenty lze přímo objednat.
Stránky respektují původní strukturu - skříň – zásuvka – každý stý lístek – každý desátý lístek – 10 po sobě jdoucích lístků.

Univerzitní knihovna - generální katalog jmenný Z1 (do roku 1950)
Univerzitní knihovna - generální katalog jmenný Z2 (19511994)
Pedagogická knihovna - generální katalog jmenný Z1 (do roku 1985)
Pedagogická knihovna - generální katalog jmenný Z2 (19861994)
Technická knihovna - generální katalog jmenný Z1 (do roku 1950)
Technická knihovna - generální katalog jmenný Z2 (19511977)
Technická knihovna - generální katalog jmenný Z3 (19781994)
Systematický katalog hudebnin UK
Předmětový katalog UK (do roku 1987)
Předmětový katalog UK (1988–2001)

Lokační knihy

  • Jmenný katalog Univerzitní knihovny (UK) (od založení knihovny do r. 1950)

Obsahuje záznamy o fondu bývalé Univerzitní knihovny. Katalog je řazen abecedně podle jména autora nebo podstatného jména v názvu. Dílu určitého autora jsou předřazeny záznamy pojednávající o jeho osobě a díle (v záhlaví je užit tvar: o něm)

  • Jmenný katalog UK (1951-1994)

Obsahuje záznamy o fondu bývalé Univerzitní knihovny. Katalog je řazen abecedně podle jména autora nebo prvního slova z názvu dokumentu. Za dílem určitého autora jsou zařazeny záznamy pojednávající o jeho osobě a díle (v záhlaví je užit tvar: o něm)

  • Katalog časopisů UK (od založení knihovny do r. 1950)

Zásuvky jsou označeny červenými štítky. Obsahuje záznamy seriálů z fondu bývalé Univerzitní knihovny. Informuje o časopisech, novinách a ročenkách, které byly založeny před r. 1950 nebo které pokračují i po tomto roce. Záznamy jsou vzhledem k elektronickému katalogu Aleph duplicitní.

  • Předmětový katalog UK (do r. 1987)

Obsahuje záznamy o fondu bývalé Univerzitní knihovny. Katalog je řazen abecedně podle předmětových hesel, která vyjadřují tématiku zpracovávaného dokumentu. Uvnitř hesel jsou záznamy řazeny chronologicky tak, že nejnovější tisky jsou předřazeny. Navazující hesla jsou propojena pomocí odkazů.

  • Systematický katalog hudebnin UK (záznamy o hudebninách vydaných do r. 1996)

Katalog hudebnin je řazený podle nástrojového obsazení či vokálního obsazení a formy. Obsahuje záznamy o notovém materiálu z fondu bývalé Univerzitní knihovny. Jeho doplňování bylo zastaveno s nástupem automatizovaného zpracování hudebnin.

  • Systematický katalog Technické knihovny (1960-1999)

Katalog je řazen podle třídníků mezinárodního desetinného třídění. V rámci třídy jsou záznamy řazeny sestupně. Obsahuje záznamy o fondu bývalé Technické knihovny.

  • Systematický katalog Pedagogické knihovny (PK) (90. léta)

  • Předmětový katalog PK (do r. 2001)

Poslední aktualizace: 01.10.2019, 15:51