Databáze

Hledáte odborné články pro vaši diplomovou práci? Chcete si přečíst aktuální denní tisk? Nebo raději dáte přednost poslechu vážné hudby? To vše a mnohem více najdete v databázích popsaných níže na této stránce. Všechny uvedené zdroje jsou dostupné zdarma pro všechny individuálně registrované čtenáře Moravské zemské knihovny výhradně pro osobní studijní a výzkumnou potřebu.

Připravili jsme pro vás video návody, ve kterých vám poradíme, jak na vyhledávání v databázích.

TIP: S univerzitním účtem MU nebo validovaným účtem Jak se zaregistrovat přes mojeID můžete získat přístup do našich databází bez nutnosti fyzické návštěvy v knihovně.

EZB Přehled o všech dostupných elektronických časopisech získáte v bází EZB (nápověda).

Elektronické zdroje dostupné registrovaným uživatelům MZK

Vyberte si datábáze podle oboru:
obsahy médií multioborové databáze hudba knihovnictvíprávo

K databázím se můžete připojit z budovy MZK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu, použijte stejné údaje jako při přihlašování do online katalogu.


Obsahy médií

Anopress

 

Anopress

podrobnější informace

Články z českého tisku, záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. S archivem od roku 1996.

Nápověda: Práce s databází / Návod k tvorbě dotazu

plné texty

vzdálený přístup

pressreader
pressreader

podrobnější informace

PressReader.com: platforma pro prohlížení a čtení aktuálních novin a časopisů. Kromě neomezené možnosti čtení novin a časopisů ve webovém rozhraní (MF DNES, Lidové noviny, The Guardian nebo The Washington Post) je možné využít i aplikace PressReader (Android / iOS) pro čtení v online režimu.

Aktuální vydání Deníku N Aktuální vydání MF Dnes Aktuální vydání Lidových Novin 

plné texty novin a časopisů

vzdálený přístup

Infobanka ČTK

Infobanka ČTK

Infobanka národní tiskové a informační agentury ČTK představuje miliony zpráv od roku 1988 řazených podle několika výběrových kritérií. Dokumenty jsou uspořádány vždy do příslušného kalendářního roku. Každý den přináší v průměru 100 aktuálních zpráv z Evropy s ověřenými fakty a ve věcných a historických souvislostech. Archivované zpravodajství ČTK je užitečné pro novináře, analytiky, historiky či studenty.

plné texty

dostupné pouze ve Studovně periodik (2. patro)

Multioborové databáze

EBSCONávody

EBSCO

Soubor databází bibliografických záznamů i plných textů článků především z oblasti humanitních a společenských věd od vydavatelství EBSCO Publishing:

plné texty, bibliografické záznamy, abstrakty

vzdálený přístup

ProQuest Central / Návod

ProQuest Central

podrobnější informace

"Megadatabáze" ProQuest Central představuje momentálně nejrozsáhlejší multioborovou plnotextovou databází na světě.
Prohledávat můžete všechny zahrnuté databáze najednou, nebo každou zvlášť, např. ProQuest Health & Medical CompleteProQuest ComputingBusiness Market Research CollectionProQuest Research LibraryProQuest Science Journals nebo Military Database.

plné texty, bibliografické záznamy, abstrakty

vzdálený přístup

DigiZeitschriften 

Digizeitschriften

podrobnější informace

Digitální archiv německy psaných periodik nabízí online přístup do více než 1600 digitalizovaných vědeckých časopisů z 19 vědních oborů. V databázi naleznete již téměř milion článků (více než sedm milionů stran). Dostupné jsou např. tituly Geschichte und Gesellschaft : Zeitschrift für historische SozialwissenschaftZeitschrift für Soziologie: ZfSZeitschrift für deutsches Altertum und deutsche LiteraturHistoriaVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte a další.

plné texty

dočasně pouze přístup z budovy

jazyk rozhraní: DE

Springer-Link

SpringerLink
Služba umožňuje on-line přístup k elektronickým verzím vědeckých časopisů nakladatelství Springer-Verlag (+ dřívějšího Kluwer Academic Publishers) a odborným monografiím. Publikace tématicky pokrývají zejména oblasti přírodních věd, medicíny, techniky, ekonomie a práva.

plné texty (do roku 2013), bibliografické záznamy

vzdálený přístup

Web of Science


Web of Knowledge

podrobnější informace

Produkt Clarivate Analytics umožňuje přístup do informačních zdrojů Web of Science a Journal Citation Reports. Obsahuje informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Sleduje cca 7500 významných periodik převážně angloamerické produkce, multioborového zaměření. Ve WoS lze mimo jiné  vyhledat citovanost autorů, v JCR lze vyhledat indikátor Impact Faktor.
Vstupy do databází:

bibliografické záznamy

vzdálený přístup

jazyk rozhraní: ENG

Díla nedostupná na trhu
DNNT
podrobnější informace

Od 1. 7. 2021 mají registrovaní čtenáři MZK možnost vzdálého přístupu do digitální knihovny děl nedostupných na trhu (DNNT). Více zde.

Z pohodlí domova se dostanete ke knihám vydaným před 20 a více lety a k periodikům vydaným před 10 a více lety.

plné texty, pouze online čtení

vzdálený přístup

Informační věda, knihovnictví

Emerald
Emerald Library Studies eJournals Package

podrobnější informace

Kolekce Library Studies poskytuje přístup bez embarga k plným textům článků ze 17 časopisů z oblasti knihovnictví a informační vědy, které vydává společnost Emerald. 90% titulů z této kolekce je zachyceno v databázi Scopus, 6 titulů v Journal Citation Reports.
Platforma Emerald Insight umožňuje také volný přístup k bibliografickým záznamům dokumentů a k plným textům časopisů s otevřeným přístupem publikovaných nakladatelstvím Emerald.

plné texty, abstrakty

jazyk rozhraní: ENG
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) Databáze abstraktů z oboru knihovnictví a informační management. Součást EBSCO. abstrakty
Právo

CODEXIS


CODEXIS® Green

CODEXIS® je komplexně řešený software navržený pro efektivní práci s informacemi ze všech oblastí práva. Nabízí právní informace maximálně přívětivou, svěží a snadno zvládnutelnou formou. Je přehledný, výkonný a přitom jednoduchý, s velmi intuitivním ovládáním.

Podrobnější informace
plné texty (předpisy, judikatura, literatura);
dostupné pouze ve Studovně periodik (2. patro)

ASPI


ASPI

Automatizovaný systém právních informací.
  • komplexní systém pro práci s právními informacemi
  • pomůcka pro každého, kdo se potřebuje orientovat v nezměrném množství zákonů

Podrobnější informace
plné texty (předpisy, judikatura, literatura);
dostupné pouze ve Studovně periodik (2. patro)
Hudba
OXFORD MUSIC ONLINE

Oxford Music Online
podrobnější informace
Unikátní elektronický výkladový slovník v oblasti hudby. Jádrem oborové kolekce zdrojů je Grove Music Online, nejvýznamnější anglicky psaná všeobecná hudební encyklopedie. Dále obsahuje online verze encykolepedií The Oxford Companion to Music a The Oxford Dictionary of Music. Zdroj je průběžně doplňován o nová hesla.
Databáze má omezený počet současně přihlášených uživatelů (5), nezapomeňte se prosím odhlásit. Připojit se můžete také prostřednictvím vzdáleného přístupu.
hesla, plné textyvzdálený přístup

NAXOS MUSIC LIBRARY

Naxos
podrobnější informace

Databáze nahrávek hudby přístupných online. Je určena pouze pro poslech, nikoliv pro stahování a kopírování hudby. Žánrově obsahuje jednak hudbu klasickou, moderní jazz, rock&pop, současnou instrumentální hudbu, world music, čínskou hudbu, legendy jazzu, folku, blues, gospel a mluvené slovo.
Databáze má omezený počet současně přihlášených uživatelů (5)nezapomeňte se prosím odhlásit.

zvukové nahrávkyvzdálený přístup
Normy

ČSN online

ČSN Online


Báze obsahuje plné texty platných a některých neplatných českých technických norem ČSN, TNI a dalších publikací z oblasti technické normalizace. Normy lze na počítačích jen číst.
Požádejte prosím službu o zalogování.
dostupné pouze na vyhrazených počítačích ve Studovně přírodních a technických věd v 6. p.
Databáze podle typu přístupu
Vzdálený přístup Pouze v budově knihovny
EBSCO  ASPI
ProQuest Central ČSN Online
PressReader
Anopress
Emerald Library Studies eJournals Package
Journal Citation Report
Web of Science
OXFORD MUSIC ONLINE
NAXOS MUSIC LIBRARY  
SPRINGER – Link

V naší nabídce naleznete také:

Rozečti se

 Online výuka rychlého čtení "Rozečti se"Citace PRO PlusProfesionální citační nástroj Citace PRO Plus
Databáze podle typu obsahu
Plné texty článků z novin a časopisů  Citace, bibliografické záznamy
EBSCO Web of Science
ProQuest Central Journal Citation Report
PressReader
Anopress
Emerald Library Studies eJournals Package
SPRINGER – Link

knihovny.cz
Centrální index = Zahraniční zdroje: Centrální index (dostupný přes záložku "Zahraniční zdroje") je rozsáhlá databáze milionů záznamů, která obsahuje metadata o dokumentech z nejrůznějších odborných zdrojů: tj. z časopisů vydávaných předními světovými vydavateli vědecké literatury, oborových databází i volně dostupných informačních zdrojů.
Pro přístup k plným textům, které nejsou volně dostupné, je nutná registrace v některé z knihoven, která si daný zdroj předplácí. Centrální index však poskytuje i řadu volných zdrojů, které jsou přístupné i neregistrovaným uživatelům..

TIP:  Datenbank-Infosystem (DBIS) - rozcestník, který obsahuje informace a odkazy na volně přístupné i licencované zdroje, roztříděný dle oborů.

Licencované zdroje, které MZK zpřístupňuje svým individuálně registrovaným uživatelům (s firemní průkazkou přístup do zdrojů možný není), je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odejmuto právo přístupu k licencovaným zdrojům.

CzecheLib

Pokud budete mít k databázím jakékoliv připomínky nebo dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Michala Škopa (541 646 160, michalskop@mzk.cz). Využít můžete také naši nabídku školení a konzultací.

Poslední aktualizace: 26.07.2022, 13:50