Databáze

Přestože si knihovny spojujeme především s půjčováním knih, nabízíme vám toho mnohem víc. Hledáte odborné články pro vaši diplomovou práci? Chcete si přečíst aktuální denní tisk? Nebo raději dáte přednost poslechu vážné hudby? To vše a mnohem více najdete v databázích, jejichž podrobné charekteristiky naleznete na této stránce.

TIP: S validovaným účtem Jak se zaregistrovat přes mojeID můžete získat přístup do našich databází bez nutnosti fyzické návštěvy v knihovně.

Licencované elektronické informační zdroje dostupné registrovaným uživatelům MZK. Pokud budete mít k databázím jakékoliv připomínky nebo dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Michala Škopa (541 646 160, michalskop@mzk.cz).

EZB

 Přehled o všech dostupných elektronických časopisech získáte v bází EZB (nápověda).

Vyberte si datábáze podle oboru:
obsahy médií multioborové databáze hudba knihovnictvíprávo

K databázím se můžete připojit z budovy MZK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu, použijte stejné údaje jako při přihlašování do online katalogu.

Vstup do databáze EBSCOhost Academic Search™ Complete je v letech 2013–2019 hrazen z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12­.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI MŠMT ČR.
OP VaVpI MŠMT ČR 

Obsahy médií
Anopress:
Anopress
Články z českého tisku, záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. / podrobnější informace
Sledovaná média / Nápověda k vyhledávání
MZK předplácí dva samostatné přístupy (1 přístup = 1 uživatel). Bude-li přístup č. 1 obsazen jiným čtenářem, vyzkoušejte prosím přístup č. 2.
plné texty, dostupné pouze z budovy MZK

pressreader
pressreader

podrobnější informace

PressReader.com: nová platforma pro prohlížení a čtení novin dostupných také v databázi Library PressDisplay. Kromě neomezené možnosti čtení novin a časopisů ve webovém rozhraní (MF DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Ekonom, RespektThe Guardian nebo The Washington Post) si naši čtenáři si mohou stáhnout pět titulů každý den pro offline čtení -  více o možnosti stahovat noviny do vlastních tabletů a mobilů.

plné texty novin a časopisů

vzdálený přístup

Multioborové databáze
EBSCONávody

EBSCO

Soubor databází bibliografických záznamů i plných textů článků především z oblasti humanitních a společenských věd od vydavatelství EBSCO Publishing, obsahuje databáze Academic Search Complete (podrobnější informace)| Business Source Complete | GreenFILE Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) | Regional Business News | Central & Eastern European Academic | European Views of the Americas: 1493 to 1750 | RILM Abstracts of Music Literature

Zkušební přístupy do databází EBSCO do konce března

plné texty, bibliografické záznamy, abstrakty

vzdálený přístup

ProQuest Central / Návod

ProQuest Central

podrobnější informace

"Megadatabáze" ProQuest Central představuje momentálně nejrozsáhlejší multioborovou plnotextovou databází na světě a obsahuje:
  • přes 13 000 časopisů, z toho přes 8000 s plnými texty ze 160 disciplin (společenské vědy, přírodní vědy, ekonomie, právo, medicína, technologie, ... )
  • plné texty 30 000 disertačních prací 
  • téměř 45 000 profilů firem (Hoover's) 
  • aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví (Snapshots) 
  • přes 400 titulů novin
Prohledávat můžete všechny zahrnuté databáze najednou, nebo každou zvlášť, např. ProQuest Health & Medical CompleteProQuest ComputingHoover's Company ProfilesProQuest Research Library nebo ProQuest Science Journals.

plné texty, bibliografické záznamy, abstrakty

vzdálený přístup

ProQuest Ebook Central / Návod

ProQuest Ebook Central

podrobnější informace

Elektronická knihovna ProQuest Ebook Central zpřístupňuje tisíce zejména odborných e-knih z nejnovější produkce špičkových nakladatelství (např. Springer, Wiley, Elsevier, Sage, Taylor and Francis, CRC Press) pomocí tzv. krátkodobých výpůjček (Short Term Loans).

plné texty, e-knihy

vzdálený přístup

DigiZeitschriften 

Digizeitschriften

podrobnější informace

Digitální archiv německy psaných periodik nabízí online přístup do více než 700 akademických časopisů z 19 vědních oborů. V databázi naleznete již přes 800 tisíc článků. Dostupné jsou např. tituly Geschichte und Gesellschaft : Zeitschrift für historische SozialwissenschaftZeitschrift für Soziologie: ZfSZeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur,HistoriaVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte a další.

plné texty

vzdálený přístup

eLibraryUSA

eLibraryUSA

Kolekce eLibraryUSA zahrnuje pestrou škálu online databází zaměřených především na učení anglického jazyka, studium a cestování v USA, informace o historii a kultuře USA, občanskou společnost, obchod a podnikání a vědu a technologie. eLibraryUSA poskytuje přístup cca do 20 samostatných databází, včetně English Language Learner, Encyclopedia Britannica, the Gale Virtual Reference Library, ebrary, Literature Resource Center či Filmakers Library Online.
Více informací o možnosti neomezeného přístupu do eLibraryUSA z libovolného počítače připojeného k internetu získáte na stránkách Amerického centra
plné texty; dostupné pouze na 3 označených počítačích v Americké knihovně ve 2. patře > Klikněte na American Spaces Dashboard a poté na eLibraryUSA.
Springer-Link

SpringerLink
Služba umožňuje on-line přístup k elektronickým verzím vědeckých časopisů nakladatelství Springer-Verlag (+ dřívějšího Kluwer Academic Publishers) a odborným monografiím. Publikace tématicky pokrývají zejména oblasti přírodních věd, medicíny, techniky, ekonomie a práva.

plné texty (do roku 2013), bibliografické záznamy

vzdálený přístup

Web of Science


Web of Knowledge

podrobnější informace

Produkt Thomson-ISI umožňuje přístup do informačních zdrojů Web of Science a Journal Citation Reports. Obsahuje informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Sleduje cca 7500 významných periodik převážně angloamerické produkce, multioborového zaměření. Ve WoS lze mimo jiné  vyhledat citovanost autorů, v JCR lze vyhledat indikátor Impact Faktor.
Přístup z knihovny: Web of Science | JCR 

bibliografické záznamy

vzdálený přístup

Informační věda, knihovnictví
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) Databáze abstraktů z oboru knihovnictví a informační management. Součást EBSCO. abstrakty
Právo

ASPI


ASPI

Automatizovaný systém právních informací.
  • komplexní systém pro práci s právními informacemi
  • pomůcka pro každého, kdo se potřebuje orientovat v nezměrném množství zákonů

Další informace
plné texty (předpisy, judikatura, literatura);
dostupné pouze ve Studovně periodik a norem (2. patro)
Hudba
OXFORD MUSIC ONLINE

Oxford Music Online
Unikátní elektronický výkladový slovník v oblasti hudby. Zdroj je průběžně doplňován o nová hesla. Encyclopedia of Popular Music | Grove Music Online | The Oxford Companion to Music | The Oxford Dictionary of Music
Databáze má omezený počet současně přihlášených uživatelů (5), nezapomeňte se prosím odhlásit. Připojit se můžete také prostřednictvím vzdáleného přístupu.
hesla

NAXOS MUSIC LIBRARY

Naxos
podrobnější informace
Databáze nahrávek hudby přístupných online. Je určena pouze pro poslech, nikoliv pro stahování a kopírování hudby. Žánrově obsahuje jednak hudbu klasickou, moderní jazz, rock&pop, současnou instrumentální hudbu, world music, čínskou hudbu, legendy jazzu, folku, blues, gospel a mluvené slovo.
Databáze má omezený počet současně přihlášených uživatelů (5)nezapomeňte se prosím odhlásit. Připojit se můžete také prostřednictvím vzdáleného přístupu. (video návod v češtině)
zvukové nahrávky

RILM Abstracts of Music Literature

RILM

RILM Abstracts of Music Literature je obsáhlá muzikologická bibliografická databáze, která poskytuje snadný přístup k detailním informacím týkajícím se hudby, a to jak pro odbornou rešerši, tak i pro laického čtenáře. Od hip hopu po Händela, etnomusikologie po hudební terapii, základní hudební nauky po pokročilou hudební teorii… RILM je výchozím bodem pro kvalitní rešerši pro každého, pro nějž je důležitá přehledná a komplexní bibliografická informace včetně citace, abstrakta a indexace.
Leták v češtině / leták v angličtině / Více informací v angličitně
bibliografické záznamy
Normy
ČSN online Báze obsahuje plné texty platných a některých neplatných českých technických norem ČSN, TNI a dalších publikací z oblasti technické normalizace. Normy lze na počítačích jen číst.
Požádejte prosím službu o zalogování.
dostupné pouze na dvou vyhrazených počítačích ve studovně periodik a norem v 2. p.
Databáze podle poskytovatelů
Anopress
ASPI
EBSCO
Journal Citation Report
LIBRARY PRESSDISPLAY – newspapers
NAXOS MUSIC LIBRARY
ProQuest Central
SPRINGER – Link
Web of Science
Databáze podle typu přístupu
Vzdálený přístup Pouze v budově knihovny
EBSCO  ASPI
LIBRARY PRESSDISPLAY – newspapers pressreader
ProQuest Central Anopress
Journal Citation Report ČSN Online
Web of Science
NAXOS MUSIC LIBRARY  
SPRINGER – Link
Databáze podle typu obsahu
Plné texty článků z novin a časopisů  E-knihy
EBSCO ProQuest Ebook Central
LIBRARY PRESSDISPLAY – newspapersAnopress
ProQuest Central
Journal Citation Report
Web of Science
SPRINGER – Link

Poslední aktualizace: 16.03.2017, 09:56