Databáze

Hledáte odborné články pro vaši diplomovou práci? Chcete si přečíst aktuální denní tisk? Nebo raději dáte přednost poslechu vážné hudby? To vše a mnohem více najdete v databázích popsaných níže na této stránce. Všechny uvedené zdroje jsou dostupné zdarma pro registrované čtenáře Moravské zemské knihovny.

MyHeritage Library EditionTýden knihoven 2018

Vytváříte rodokmen a chcete najít chybějící rodinná data nebo zjistit více o svých příbuzných
a předcích? Pak nahlédněte do nové genealogické databáze MyHeritage Library Edition
Od 1. října do konce roku 2018 máte výjimečnou možnost vyhledávat v rozsáhlé knihovně historických záznamů. Více informací naleznete v aktualitě.

TIP: S validovaným účtem Jak se zaregistrovat přes mojeID můžete získat přístup do našich databází bez nutnosti fyzické návštěvy v knihovně.

Licencované elektronické informační zdroje dostupné registrovaným uživatelům MZK. Pokud budete mít k databázím jakékoliv připomínky nebo dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Michala Škopa (541 646 160, michalskop@mzk.cz). Využít můžete také naši nabídku konzultací.

EZB

 Přehled o všech dostupných elektronických časopisech získáte v bází EZB (nápověda).

Vyberte si datábáze podle oboru:
obsahy médií multioborové databáze hudba knihovnictvíprávo

K databázím se můžete připojit z budovy MZK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu, použijte stejné údaje jako při přihlašování do online katalogu.

CzecheLib

Vstup do databáze EBSCOhost Academic Search™ Complete je v letech 2013–2019 hrazen z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12­.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI MŠMT ČR.
OP VaVpI MŠMT ČR 

Obsahy médií
Anopress:
Anopress
Články z českého tisku, záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. / podrobnější informace
Sledovaná média / Nápověda k vyhledávání
MZK předplácí dva samostatné přístupy (1 přístup = 1 uživatel). Bude-li přístup č. 1 obsazen jiným čtenářem, vyzkoušejte prosím přístup č. 2. V něm naleznete navíc náhledy článků ve formátu JPG/PDF.
plné texty, dostupné pouze z budovy MZK

pressreader
pressreader

podrobnější informace

PressReader.com: nová platforma pro prohlížení a čtení novin dostupných také v databázi Library PressDisplay. Kromě neomezené možnosti čtení novin a časopisů ve webovém rozhraní (MF DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Ekonom, RespektThe Guardian nebo The Washington Post) si naši čtenáři si mohou stáhnout pět titulů každý den pro offline čtení -  více o možnosti stahovat noviny do vlastních tabletů a mobilů.

Aktuální vydání MF Dnes Aktuální vydání Lidových NovinAktuální vydání Hospodářských novin Respekt

plné texty novin a časopisů

vzdálený přístup

Multioborové databáze
EBSCONávody

EBSCO

Od 1. ledna 2018 mají naší registrovaní čtenáři přístup do rozšířené verze databází EBSCO Academic Search Ultimate a Business Source Ultimate.

Soubor databází bibliografických záznamů i plných textů článků především z oblasti humanitních a společenských věd od vydavatelství EBSCO Publishing, obsahuje databáze Academic Search Complete (podrobnější informace)| Business Source Complete | GreenFILE Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) | Regional Business News | Central & Eastern European Academic | European Views of the Americas: 1493 to 1750 | RILM Abstracts of Music Literature

plné texty, bibliografické záznamy, abstrakty

vzdálený přístup

ProQuest Central / Návod

ProQuest Central

podrobnější informace

"Megadatabáze" ProQuest Central představuje momentálně nejrozsáhlejší multioborovou plnotextovou databází na světě a obsahuje:
  • přes 13 000 časopisů, z toho přes 8000 s plnými texty ze 160 disciplin (společenské vědy, přírodní vědy, ekonomie, právo, medicína, technologie, ... )
  • plné texty 30 000 disertačních prací 
  • téměř 45 000 profilů firem (Hoover's) 
  • aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví (Snapshots) 
  • přes 400 titulů novin
Prohledávat můžete všechny zahrnuté databáze najednou, nebo každou zvlášť, např. ProQuest Health & Medical CompleteProQuest ComputingHoover's Company ProfilesProQuest Research Library nebo ProQuest Science Journals.

plné texty, bibliografické záznamy, abstrakty

vzdálený přístup

ProQuest Ebook Central

ProQuest Ebook Central

Do konce roku 2018 nabízíme našim čtenářům přístup do nové kolekce encyklopedií a dalších referenčních zdrojů na platformě ProQuest Ebook Central. Kolekce obsahuje více než 600 titulů od vydavatelství Cambridge University Press, Sage, Palgrave, Mcfarland, Encyclopedia Britannica, Oxford University Press, MIT Press aj. Více v aktualitě. e-knihy, plné texty
DigiZeitschriften 

Digizeitschriften

podrobnější informace

Digitální archiv německy psaných periodik nabízí online přístup do více než 700 akademických časopisů z 19 vědních oborů. V databázi naleznete již přes 800 tisíc článků. Dostupné jsou např. tituly Geschichte und Gesellschaft : Zeitschrift für historische SozialwissenschaftZeitschrift für Soziologie: ZfSZeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur,HistoriaVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte a další.

plné texty

vzdálený přístup

Springer-Link

SpringerLink
Služba umožňuje on-line přístup k elektronickým verzím vědeckých časopisů nakladatelství Springer-Verlag (+ dřívějšího Kluwer Academic Publishers) a odborným monografiím. Publikace tématicky pokrývají zejména oblasti přírodních věd, medicíny, techniky, ekonomie a práva.

plné texty (do roku 2013), bibliografické záznamy

vzdálený přístup

Web of Science


Web of Knowledge

podrobnější informace

Produkt Clarivate Analytics umožňuje přístup do informačních zdrojů Web of Science a Journal Citation Reports. Obsahuje informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Sleduje cca 7500 významných periodik převážně angloamerické produkce, multioborového zaměření. Ve WoS lze mimo jiné  vyhledat citovanost autorů, v JCR lze vyhledat indikátor Impact Faktor.
Přístup z knihovny: Web of Science | JCR 

bibliografické záznamy

vzdálený přístup

Informační věda, knihovnictví

Emerald
Emerald Library Studies eJournals Package

podrobnější informace

Kolekce Library Studies poskytuje přístup bez embarga k plným textům článků ze 17 časopisů z oblasti knihovnictví a informační vědy, které vydává společnost Emerald. 90% titulů z této kolekce je zachyceno v databázi Scopus, 6 titulů v Journal Citation Reports.
Platforma Emerald Insight umožňuje také volný přístup k bibliografickým záznamům dokumentů a k plným textům časopisů s otevřeným přístupem publikovaných nakladatelstvím Emerald.

plné texty, abstrakty
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) Databáze abstraktů z oboru knihovnictví a informační management. Součást EBSCO. abstrakty
Právo

ASPI


ASPI

Automatizovaný systém právních informací.
  • komplexní systém pro práci s právními informacemi
  • pomůcka pro každého, kdo se potřebuje orientovat v nezměrném množství zákonů

Další informace
plné texty (předpisy, judikatura, literatura);
dostupné pouze ve Studovně periodik (2. patro)
Hudba
OXFORD MUSIC ONLINE

Oxford Music Online
Unikátní elektronický výkladový slovník v oblasti hudby. Jádrem oborové kolekce zdrojů je Grove Music Online, nejvýznamnější anglicky psaná všeobecná hudební encyklopedie. Dále obsahuje online verze encykolepedií The Oxford Companion to Music a The Oxford Dictionary of Music. Zdroj je průběžně doplňován o nová hesla.
Databáze má omezený počet současně přihlášených uživatelů (5), nezapomeňte se prosím odhlásit. Připojit se můžete také prostřednictvím vzdáleného přístupu.
hesla, plné texty

NAXOS MUSIC LIBRARY

Naxos
podrobnější informace
Databáze nahrávek hudby přístupných online. Je určena pouze pro poslech, nikoliv pro stahování a kopírování hudby. Žánrově obsahuje jednak hudbu klasickou, moderní jazz, rock&pop, současnou instrumentální hudbu, world music, čínskou hudbu, legendy jazzu, folku, blues, gospel a mluvené slovo.
Databáze má omezený počet současně přihlášených uživatelů (5)nezapomeňte se prosím odhlásit. Připojit se můžete také prostřednictvím vzdáleného přístupu. (video návod v češtině)
zvukové nahrávky

RILM Abstracts of Music Literature

RILM

RILM Abstracts of Music Literature je obsáhlá muzikologická bibliografická databáze, která poskytuje snadný přístup k detailním informacím týkajícím se hudby, a to jak pro odbornou rešerši, tak i pro laického čtenáře. Od hip hopu po Händela, etnomusikologie po hudební terapii, základní hudební nauky po pokročilou hudební teorii… RILM je výchozím bodem pro kvalitní rešerši pro každého, pro nějž je důležitá přehledná a komplexní bibliografická informace včetně citace, abstrakta a indexace.
Leták v češtině / leták v angličtině / Více informací v angličitně
bibliografické záznamy
Normy
ČSN online Báze obsahuje plné texty platných a některých neplatných českých technických norem ČSN, TNI a dalších publikací z oblasti technické normalizace. Normy lze na počítačích jen číst.
Požádejte prosím službu o zalogování.
dostupné pouze na dvou vyhrazených počítačích ve Studovně  přírodních a technických věd v 6. p.
Databáze podle poskytovatelů
Anopress
Emerald Library Studies eJournals Package
ASPI
EBSCO
Journal Citation Report
PressReader
NAXOS MUSIC LIBRARY
ProQuest Central
SPRINGER – Link
Web of Science
Databáze podle typu přístupu
Vzdálený přístup Pouze v budově knihovny
EBSCO  ASPI
PressReader Anopress
Emerald Library Studies eJournals Package ČSN Online
ProQuest Central
Journal Citation Report
Web of Science
NAXOS MUSIC LIBRARY  
SPRINGER – Link
Databáze podle typu obsahu
Plné texty článků z novin a časopisů 
EBSCO
PressReaderAnopress
ProQuest Central
Emerald Library Studies eJournals Package
Journal Citation Report
Web of Science
SPRINGER – Link

Licencované zdroje, které MZK zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odejmuto právo přístupu k licencovaným zdrojům.

Poslední aktualizace: 07.12.2018, 10:18