Databáze

Hledáte odborné články pro vaši diplomovou práci? Chcete si přečíst aktuální denní tisk? Nebo raději dáte přednost poslechu vážné hudby? To vše a mnohem více najdete v databázích popsaných níže na této stránce. Všechny uvedené zdroje jsou dostupné zdarma pro registrované čtenáře Moravské zemské knihovny.

TIP: S validovaným účtem Jak se zaregistrovat přes mojeID můžete získat přístup do našich databází bez nutnosti fyzické návštěvy v knihovně.

knihovny.cz
Centrální index = Zahraniční zdroje: Centrální index (dostupný přes záložku "Zahraniční zdroje") je rozsáhlá databáze milionů záznamů, která obsahuje metadata o dokumentech z nejrůznějších odborných zdrojů: tj. z časopisů vydávaných předními světovými vydavateli vědecké literatury, oborových databází i volně dostupných informačních zdrojů.
Pro přístup k plným textům, které nejsou volně dostupné, je nutná registrace v některé z knihoven, která si daný zdroj předplácí. Centrální index však poskytuje i řadu volných zdrojů, které jsou přístupné i neregistrovaným uživatelům..

Licencované elektronické informační zdroje dostupné registrovaným uživatelům MZK. Pokud budete mít k databázím jakékoliv připomínky nebo dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Michala Škopa (541 646 160, michalskop@mzk.cz). Využít můžete také naši nabídku konzultací.

V naší nabídce naleznete také:

Rozečti se

 Online výuka rychlého čtení "Rozečti se"Citace PRO PlusProfesionální citační nástroj Citace PRO Plus

EZB Přehled o všech dostupných elektronických časopisech získáte v bází EZB (nápověda).

Vyberte si datábáze podle oboru:
obsahy médií multioborové databáze hudba knihovnictvíprávo

K databázím se můžete připojit z budovy MZK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu, použijte stejné údaje jako při přihlašování do online katalogu.

CzecheLib

Obsahy médií

Anopress:

 

Anopress

podrobnější informace

Články z českého tisku, záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize.

MZK předplácí dva samostatné přístupy (1 přístup = 1 uživatel). Bude-li přístup č. 1 obsazen jiným čtenářem, vyzkoušejte prosím přístup č. 2.


Vstup do databáze: 
přístup č. 1 | přístup č. 2 

Nápověda: Práce s databází / Návod k tvorbě dotazu

plné texty, dostupné pouze z budovy MZK

pressreader
pressreader

podrobnější informace

PressReader.com: platforma pro prohlížení a čtení novin. Kromě neomezené možnosti čtení novin a časopisů ve webovém rozhraní (MF DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, The Guardian nebo The Washington Post) je možné využít i aplikace PressReader (Android / iOS) pro čtení v online režimu.

Aktuální vydání MF Dnes Aktuální vydání Lidových NovinAktuální vydání Hospodářských novin Respekt

plné texty novin a časopisů

vzdálený přístup

Multioborové databáze

EBSCONávody

EBSCO

 

 

Podrobnější informace:


Od 1. ledna 2018 mají naší registrovaní čtenáři přístup do rozšířené verze databází EBSCO Academic Search Ultimate a Business Source Ultimate.

Soubor databází bibliografických záznamů i plných textů článků především z oblasti humanitních a společenských věd od vydavatelství EBSCO Publishing, obsahuje databáze Academic Search Complete (podrobnější informace)| Business Source Complete | GreenFILE Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) | Regional Business News | Central & Eastern European Academic | European Views of the Americas: 1493 to 1750

plné texty, bibliografické záznamy, abstrakty

vzdálený přístup

ProQuest Central / Návod

ProQuest Central

podrobnější informace

"Megadatabáze" ProQuest Central představuje momentálně nejrozsáhlejší multioborovou plnotextovou databází na světě a obsahuje:
  • přes 13 000 časopisů, z toho přes 8000 s plnými texty ze 160 disciplin (společenské vědy, přírodní vědy, ekonomie, právo, medicína, technologie, ... )
  • plné texty 30 000 disertačních prací 
  • téměř 45 000 profilů firem (Hoover's) 
  • aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví (Snapshots) 
  • přes 400 titulů novin
Prohledávat můžete všechny zahrnuté databáze najednou, nebo každou zvlášť, např. ProQuest Health & Medical CompleteProQuest ComputingHoover's Company ProfilesProQuest Research LibraryProQuest Science Journals nebo Military Database.

plné texty, bibliografické záznamy, abstrakty

vzdálený přístup

DigiZeitschriften 

Digizeitschriften

podrobnější informace

Digitální archiv německy psaných periodik nabízí online přístup do více než 700 akademických časopisů z 19 vědních oborů. V databázi naleznete již přes 800 tisíc článků. Dostupné jsou např. tituly Geschichte und Gesellschaft : Zeitschrift für historische SozialwissenschaftZeitschrift für Soziologie: ZfSZeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur,HistoriaVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte a další.

plné texty

vzdálený přístup

Springer-Link

SpringerLink
Služba umožňuje on-line přístup k elektronickým verzím vědeckých časopisů nakladatelství Springer-Verlag (+ dřívějšího Kluwer Academic Publishers) a odborným monografiím. Publikace tématicky pokrývají zejména oblasti přírodních věd, medicíny, techniky, ekonomie a práva.

plné texty (do roku 2013), bibliografické záznamy

vzdálený přístup

Web of Science


Web of Knowledge

podrobnější informace

Produkt Clarivate Analytics umožňuje přístup do informačních zdrojů Web of Science a Journal Citation Reports. Obsahuje informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Sleduje cca 7500 významných periodik převážně angloamerické produkce, multioborového zaměření. Ve WoS lze mimo jiné  vyhledat citovanost autorů, v JCR lze vyhledat indikátor Impact Faktor.
Vstupy do databází:

bibliografické záznamy

vzdálený přístup

Informační věda, knihovnictví

Emerald
Emerald Library Studies eJournals Package

podrobnější informace

Kolekce Library Studies poskytuje přístup bez embarga k plným textům článků ze 17 časopisů z oblasti knihovnictví a informační vědy, které vydává společnost Emerald. 90% titulů z této kolekce je zachyceno v databázi Scopus, 6 titulů v Journal Citation Reports.
Platforma Emerald Insight umožňuje také volný přístup k bibliografickým záznamům dokumentů a k plným textům časopisů s otevřeným přístupem publikovaných nakladatelstvím Emerald.

plné texty, abstrakty
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) Databáze abstraktů z oboru knihovnictví a informační management. Součást EBSCO. abstrakty
Právo

CODEXIS


CODEXIS® Green

CODEXIS® je komplexně řešený software navržený pro efektivní práci s informacemi ze všech oblastí práva. Nabízí právní informace maximálně přívětivou, svěží a snadno zvládnutelnou formou. Je přehledný, výkonný a přitom jednoduchý, s velmi intuitivním ovládáním.

Podrobnější informace
plné texty (předpisy, judikatura, literatura);
přístupové údaje na vyžádání (michalskop@mzk.cz)

ASPI


ASPI

Automatizovaný systém právních informací.
  • komplexní systém pro práci s právními informacemi
  • pomůcka pro každého, kdo se potřebuje orientovat v nezměrném množství zákonů

Další informace
plné texty (předpisy, judikatura, literatura);
dostupné pouze ve Studovně periodik (2. patro)
Hudba
OXFORD MUSIC ONLINE

Oxford Music Online
Unikátní elektronický výkladový slovník v oblasti hudby. Jádrem oborové kolekce zdrojů je Grove Music Online, nejvýznamnější anglicky psaná všeobecná hudební encyklopedie. Dále obsahuje online verze encykolepedií The Oxford Companion to Music a The Oxford Dictionary of Music. Zdroj je průběžně doplňován o nová hesla.
Databáze má omezený počet současně přihlášených uživatelů (5), nezapomeňte se prosím odhlásit. Připojit se můžete také prostřednictvím vzdáleného přístupu.
hesla, plné texty

NAXOS MUSIC LIBRARY

Naxos
podrobnější informace

Databáze nahrávek hudby přístupných online. Je určena pouze pro poslech, nikoliv pro stahování a kopírování hudby. Žánrově obsahuje jednak hudbu klasickou, moderní jazz, rock&pop, současnou instrumentální hudbu, world music, čínskou hudbu, legendy jazzu, folku, blues, gospel a mluvené slovo.
Databáze má omezený počet současně přihlášených uživatelů (5)nezapomeňte se prosím odhlásit. Připojit se můžete také prostřednictvím vzdáleného přístupu. (video návod v češtině)

(test)

zvukové nahrávky
Normy
ČSN online Báze obsahuje plné texty platných a některých neplatných českých technických norem ČSN, TNI a dalších publikací z oblasti technické normalizace. Normy lze na počítačích jen číst.
Požádejte prosím službu o zalogování.
dostupné pouze na dvou vyhrazených počítačích ve Studovně  přírodních a technických věd v 6. p.
Databáze podle poskytovatelů
Anopress
Emerald Library Studies eJournals Package
ASPI
EBSCO
Journal Citation Report
PressReader
NAXOS MUSIC LIBRARY
ProQuest Central
SPRINGER – Link
Web of Science
Databáze podle typu přístupu
Vzdálený přístup Pouze v budově knihovny
EBSCO  ASPI
PressReader Anopress
Emerald Library Studies eJournals Package ČSN Online
ProQuest Central
Journal Citation Report
Web of Science
NAXOS MUSIC LIBRARY  
SPRINGER – Link
Databáze podle typu obsahu
Plné texty článků z novin a časopisů 
EBSCO
PressReaderAnopress
ProQuest Central
Emerald Library Studies eJournals Package
Journal Citation Report
Web of Science
SPRINGER – Link

TIP:  Datenbank-Infosystem (DBIS) - rozcestník, který obsahuje informace a odkazy na volně přístupné i licencované zdroje, roztříděný dle oborů.

Licencované zdroje, které MZK zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odejmuto právo přístupu k licencovaným zdrojům.

S případnými dotazy se prosím obraťte na Michala Škopa: michalskop@mzk.cz.

Poslední aktualizace: 15.09.2020, 07:48