Výzkum a projekty

Výzkum

Moravská zemská knihovna v Brně je od listopadu 2009 uznána jako výzkumná organizace, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (viz článek II., odstavec 3 Zřizovací listiny).

Strategické směřování organizace v minulých letech stanovovaly Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010–2015 , Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2016–2021 a v současnosti stanovuje Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Moravské zemské knihovny v Brně na léta 2019–2023.

Institucionální podpora vědy a výzkumu (DKRVO)

Poradním orgánem ředitele je Vědecká rada.

Naše dosažené výsledky uplatněné v Rejstříku informací o výsledcích (RIV)

Projekty

________________________________________________________

ERASMUS+, Cooperation partnership in higher education

________________________________________________________

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

________________________________________________________

IROP – Integrovaný regionální operační program

________________________________________________________

Grantová agentura ČR (GA ČR)

________________________________________________________

NAKI II

________________________________________________________

NAKI III

________________________________________________________

Národní plán obnovy

________________________________________________________

VISK

________________________________________________________

LINDAT/CLARIAH-CZ

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ) – program Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace (MŠMT)

________________________________________________________

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

________________________________________________________

Fondy EHP a Norska

________________________________________________________

 

Archiv projektů

Poslední aktualizace: 27.04.2024, 11:31