Výzkum a projekty

Výzkum

Moravská zemská knihovna v Brně je od listopadu 2009 uznána jako výzkumná organizace, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (viz článek II., odstavec 3 Zřizovací listiny).

Strategické směřování organizace stanoví Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2016–2021.
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010–2015

Institucionální podpora vědy a výzkumu (DKRVO)

Poradním orgánem ředitele je Vědecká rada.

Naše dosažené výsledky uplatněné v Rejstříku informací o výsledcích (RIV)

Projekty

________________________________________________________

IROP – Integrovaný regionální operační program

________________________________________________________

Grantová agentura ČR (GA ČR)

________________________________________________________

NAKI II

________________________________________________________

VISK

________________________________________________________

Horizon 2020

________________________________________________________

 

Archiv projektů

Poslední aktualizace: 29.07.2018, 20:06