Volná místa

V současné době jsou v Moravské zemské knihovně vypsána následující vyběrová řízení:

____________________________________________________

Vývojář portálu Knihovny.cz

Požadavky:

 • znalost HTML5, CSS, PHP, SQL, JavaScriptu a jQuery
 • alespoň základní znalost linuxového prostředí, 
 • pozice vhodná i pro studenty a absolventy

Nabízíme:

 • originální zaměstnanecké benefity
 • 5 týdnů dovolené
 • příležitost zvyšování odborné kvalifikace
 • flexibilní začátek a konec pracovní doby
 • mladý kolektiv 

Nástup možný od ihned.

Strukturovaný životopis a ukázky Vašich dosavadních prací zasílejte na email: cpk@mzk.cz

____________________________________________________

Drupalista

Požadavky:

 • znalost Drupal, MySQL, Javascript a PHP,
 • alespoň základní znalost linuxového prostředí, 
 • pozice vhodná i pro studenty a absolventy

Nabízíme:

 • poloviční úvazek
 • originální zaměstnanecké benefity
 • 5 týdnů dovolené
 • příležitost zvyšování odborné kvalifikace
 • flexibilní začátek a konec pracovní doby
 • mladý kolektiv 

Nástup možný od ihned.

Strukturovaný životopis a případné ukázky Vašich dosavadních prací zasílejte na email: petr.zabicka@mzk.cz

____________________________________________________

Knihovník pro Oddělení tvorby metadat

Požadavky:

 • středoškolské či vysokoškolské vzdělání v oboru knihovnictví
 • aktivní znalost angličtiny (úroveň B2)
 • základní znalost úpravy obrazu v běžných obrazových editorech
 • všeobecná počítačová gramotnost
 • samostatnost, flexibilita, výkonnost
 • aktivní přístup a schopnost učit se novým dovednostem
 • zkušenost v oblasti digitalizace v knihovnách výhodou

Nabízíme:

 • pracovní smlouvu na rok 2017
 • možnost celého i částečného pracovního úvazku
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, pružná pracovní doba)

Platové zařazení: 9. PT

Předpokládaný nástup: březen 2017

Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy a studenty.

Strukturovaný životopis zašlete na email Adela.Tazka@mzk.cz do 25. 1. 2017 včetně.

_______________________________________________________

Koordinátor regionálních funkcí knihoven

Charakteristika pozice:

 • koordinace regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven Jihomoravského kraje
 • komunikace s ekonomy a vedoucími oddělení RF v oblasti plánování a čerpání dotace
 • komunikace se zřizovateli pověřených knihoven
 • koordinace přípravy kulturních projektů v oblasti podpory čtenářství
 • návrh směřování vývoje koncepce RF knihoven v JMK na další léta
 • zodpovědnost za ekonomickou stránku projektu Regionální funkce knihoven Jihomoravského kraje
 • kontrola aktualizace vnitřních předpisů k výkonu RF a Metodik o účtování RF v jednotlivých pověřených knihovnách, kontrola jejich dodržování
 • čtvrtletní kontrola předložených dokladů za MZK a za jednotlivé pověřené knihovny (správnost, úplnost, soulad s Metodikou a interními předpisy, soulad s podmínkami smlouvy o dotaci)
 • kontrola návrhů čerpání dotace pověřených knihoven na nadcházející rok, kompletace a aktualizace celkového rozpočtu RF JMK
 • sestavení celkového vyúčtování dotace RF JMK

Požadavky:

 • VŠ či SŠ vzdělání knihovnického či ekonomického směru
 • dobrou znalost práce s PC (zejména MS Excel)
 • znalost účetních postupů a účetních předpisů
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů výhodou
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti
 • zodpovědnost, spolehlivost, organizační schopnosti
 • zájem o danou problematiku, ochotu se vzdělávat
 • časovou flexibilitu
 • schopnost samostatné i týmové práce

Praxe v oboru knihovnictví výhodou.

Předpokládaný nástup: 2. čtvrtletí 2017

Platové zařazení – třída 10 
Pracovní poměr na dobu určitou, úvazek 1,0.

Požadované materiály pro zařazení do výběrového řízení:

 1. Přihláška
  (Obsahující jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, včetně kontaktních údajů: telefonní spojení, e-mailová adresa; datum a podpis)
 2. Motivační dopis
 3. Strukturovaný životopis
 4. Souhlas s poskytováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. výhradně pro potřeby výběrového řízení
 5. Ověřená kopie dokladu s nejvyšším dosaženým vzděláním
 6. Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

Materiály do výběrového řízení prosím zašlete do 31. ledna 2017 na adresu:

Moravská zemská knihovna v Brně
Personální oddělení
Paní Eva Mitášová
Kounicova 65a
601 87 Brno

K ústnímu pohovoru budou pozvání pouze vybraní kandidáti a kandidátky.

_______________________________________________________

České literární centrum: Organizátor/ka národních aktivit / propagace

Popis pracovní pozice:

 • organizace výstav, čtení seminářů, vzdělávacích programů
 • příprava materiálů pro prezentaci literatury doma i v zahraničí (ve spolupráci a jako podpora mezinárodního oddělení ČLC)
 • komunikace s médii, příprava mediální propagace centra v ČR i v zahraničí (ve spolupráci s mezinárodní sekcí)
 • příprava autorských smluv
 • zajištění rezidenčních a stipendijních pobytů, stáží, studijních cest
 • koordinační práce, ediční činnost
 • správa obsahu webových stránek, sociálních sítí apod.
 • místo výkonu práce: Praha

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • aktivní znalost angličtiny (odpovídající úrovni B2)
 • počítačová gramotnost
 • plánování a organizování práce
 • koordinační schopnosti
 • flexibilita, výkonnost, samostatnost
 • aktivní přístup, řešení problémů, zvládání zátěže 

Kvalifikační požadavky pro zařazení do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
 • ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad) 

Podklady zašlete na email sinclova@mzk.cz nebo na adresu:

Moravská zemská knihovna v Brně
Soňa Šinclová
Výběrové řízení – organizátor národních aktivit
Kounicova 65a
601 87 Brno

V případě emailové korespondence si vyžádejte potvrzení o doručení.

Termín doručení: 31. 1. 2017

Předpokládaný termín nástupu: 1. čtvrtletí roku 2017

_______________________________________________________

České literární centrum: Ekonom/personalista

Popis pracovní pozice:

 • zajištění personální agendy, příprava smluv (včetně OON a autorských smluv)
 • evidence docházky
 • zodpovědnost za finanční toky ČLC
 • spolupráce při sestavování rozpočtu s ekonomickým oddělením Moravské zemské knihovny v Brně
 • vedení příslušné dokumentace
 • kontrola plánů, fondů pracovní doby a pracovních kalendářů
 • zpracovávání cestovních příkazů zaměstnanců ČLC, zajištění ekonomické stránky výměnných pobytů pro spisovatele
 • místo výkonu práce: Praha

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 • aktivní znalost angličtiny (odpovídající úrovni B2)
 • práce s ekonomickými systémy (FENIX, SAP a jiné)
 • orientace v personální agendě a souvisejících právních předpisech
 • počítačová gramotnost
 • plánování a organizování práce
 • koordinační schopnosti
 • flexibilita, výkonnost, samostatnost
 • aktivní přístup, řešení problémů, zvládání zátěže

Kvalifikační požadavky pro zařazení do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
 • ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)

Podklady zašlete na email sinclova@mzk.cz nebo na adresu:

Moravská zemská knihovna v Brně
Soňa Šinclová
Výběrové řízení - ekonom
Kounicova 65a
601 87 Brno

V případě emailové korespondence si vyžádejte potvrzení o doručení.

Termín doručení: 31. 1. 2017

Předpokládaný termín nástupu: 1. čtvrtletí roku 2017

_______________________________________________________

České literární centrum: Grafik/grafička

Popis pracovní pozice:

 • návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky náročných druhů tiskovin, například knih, propagačních předmětů a materiálů a dalších druhů merkantilní grafiky
 • příprava podkladů pro národní a mezinárodní propagaci
 • úprava a grafické návrhy webů, spoluúčast na správě sociálních sítí a webu centra
 • úvazek v rozsahu 0,5 

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání
 • aktivní znalost angličtiny (odpovídající úrovni B2)
 • práce s grafickými programy (InDesign a jiné)
 • schopnost tvorby a předtiskové přípravy propagačních a dalších prezentačních materiálů; včetně webů
 • počítačová gramotnost
 • plánování a organizování práce, koordinační schopnosti
 • flexibilita, výkonnost, samostatnost
 • aktivní přístup
 • řešení problémů, zvládání zátěže 

Kvalifikační požadavky pro zařazení do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
 • ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)
 • reprezentativní výběr z portfolia do rozsahu 40 stran

Podklady zašlete na email sinclova@mzk.cz nebo na adresu:

Moravská zemská knihovna v Brně
Soňa Šinclová
Výběrové řízení – grafik
Kounicova 65a
601 87 Brno

V případě emailové korespondence si vyžádejte potvrzení o doručení.

Termín doručení: 31. 1. 2017

Předpokládaný termín nástupu: 1. čtvrtletí roku 2017

____________________________________________________

Vaše osobní údaje budou zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nejdéle však po dobu 1 roku od jejich zaslání.

Poslední aktualizace: 13.01.2017, 14:58