Volná místa

V současné době jsou v Moravské zemské knihovně vypsána následující vyběrová řízení:

____________________________________________________

Ekonom regionálních funkcí knihoven (RF)

Charakteristika pozice:

 • tvorba rozpočtu MZK a průběžné sledování čerpání rozpočtu v oblasti RF
 • komunikace s ekonomy a vedoucími oddělení RF pověřených knihoven v oblasti plánování a čerpání dotace
 • kontrola aktualizace vnitřních předpisů k výkonu RF a Metodik o účtování RF v jednotlivých pověřených knihovnách, kontrola jejich dodržování
 • čtvrtletní kontrola předložených dokladů za MZK a za jednotlivé pověřené knihovny (správnost, úplnost, soulad s Metodikou a interními předpisy, soulad s podmínkami smlouvy o dotaci)
 • kontrola návrhů čerpání dotace pověřených knihoven na nadcházející rok, kompletace a aktualizace celkového rozpočtu RF JMK
 • sestavení celkového ročního vyúčtování dotace RF JMK

Požadavky:

 • VŠ či SŠ vzdělání ekonomického směru
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • dobrá znalost práce s PC (zejména MS Excel)
 • znalost účetních postupů a účetních předpisů
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů výhodou
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti
 • zodpovědnost, spolehlivost, organizační schopnosti
 • zájem o danou problematiku, ochota se vzdělávat
 • časová flexibilita
 • schopnost samostatné i týmové práce

Předpokládaný nástup: 1. března 2018
Platové zařazení: 10. platová třída (NV č. 564/2006 Sb., ve znění p.p.)  
Pracovní poměr: na dobu určitou, úvazek 0,5

Požadované materiály pro zařazení do výběrového řízení:

 1. Přihláška (obsahující jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, včetně kontaktních údajů: telefonní spojení, e-mailová adresa; datum a podpis)
 2. Motivační dopis
 3. Strukturovaný životopis
 4. Souhlas s poskytováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., výhradně pro potřeby výběrového řízení
 5. Ověřená kopie dokladu s nejvyšším dosaženém vzdělání
 6. Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

Materiály do výběrového řízení prosím zašlete do 8. ledna 2018 (podací razítko) na adresu:

Eva Mitášová, Moravská zemská knihovna v Brně - personální referát, Kounicova 65a, 601 87 Brno

Bližší informace o pracovní pozici poskytne:

Mgr. Adéla Dilhofová - vedoucí Odboru knihovnictví MZK - tel.číslo: 541 646 126 

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti a kandidátky.

 ____________________________________________________

Metodik Metodického centra pro rekonstrukci a výstavbu knihoven

Charakteristika pozice:

 • metodická pomoc knihovnám
 • poradenská a konzultační činnost knihovnám
 • komunikace se zřizovateli knihoven a architekty
 • zpracování podkladů z knihoven do databáze Metodického centra
 • publikační činnost a prezentace projektu
 • organizační zajištění a příprava seminářů

Požadavky:

 • VŠ, VOŠ či SŠ vzdělání knihovnického směru
 • znalost knihovnické legislativy a metodických doporučení
 • přehled možností vícezdrojového financování knihoven
 • rámcová znalost problematiky architektury knihoven
 • dobrá znalost práce s PC
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti
 • zodpovědnost, spolehlivost, organizační schopnosti
 • zájem o danou problematiku, ochota se vzdělávat
 • časová flexibilita
 • aktivní a tvůrčí přístup k práci
 • schopnost samostatné i týmové práce

Praxe v oboru knihovnictví a řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Nabízíme:

 • platové zařazení dle NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zajímavou kreativní práci v příjemném prostředí
 • podporu dalšího vzdělávání
 • benefity (5 týdnů dovolené, stravenky)

Předpokládaný nástup: 1. března 2018

Platové zařazení: platová třída 10 

Pracovní poměr je na dobu určitou do konce roku 2018 s možností dalšího prodloužení.

Požadované materiály pro zařazení do výběrového řízení:

 1. Přihláška
  (Obsahující jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, včetně kontaktních údajů: telefonní spojení, e-mailová adresa; datum a podpis)
 2. Motivační dopis
 3. Strukturovaný životopis
 4. Souhlas s poskytováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., výhradně pro potřeby výběrového řízení
 5. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 6. Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Materiály do výběrového řízení, prosím, zašlete nebo osobně doručte do 11. prosince 2017 na adresu:

Eva Mitášová
Moravská zemská knihovna v Brně
personální referát
Kounicova 65a
601 87 Brno

Bližší informace o pracovní pozici:

Mgr. Adéla Dilhofová
Vedoucí Odboru knihovnictví
tel: 541 646 126

Moravská zemská knihovna v Brně si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti a kandidátky.

____________________________________________________

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nejdéle však po dobu 1 roku od jejich zaslání.

Poslední aktualizace: 08.12.2017, 11:49