Volná místa

V současné době je v Moravské zemské knihovně vypsáno následující vyběrové řízení:

____________________________________________________

Vedoucí portálu Knihovny.cz

Popis práce:

 • vedení vývoje a provozu portálu Knihovny.cz
 • stanovování priorit, rozdělování úkolů a dohlížení na jejich plnění
 • komunikace s odbornou knihovnickou veřejností

Předpoklady pro výkon funkce:

 • znalost knihovnické problematiky především v oblasti knihovních a discovery systémů, tvorby metadat a knihovnických procesů
 • dobrá orientace v procesech vývoje softwaru
 • komunikační dovednosti, argumentační a organizační schopnosti
 • praxe ve vedení týmu
 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností dalšího prodloužení, posléze doba neurčitá
 • plat v 12. platové třídě dle NV č. 341/2017 Sb.,
 • úvazek celý, tj. 40 hod./týdně
 • další vzdělávání v oboru
 • 5 týdnů dovolené (za rok)
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, po roce trvání pracovního poměru sick days)

Místo výkonu práce: Brno
Nástup: ihned nebo dle dohody

Materiály nutné pro zařazení do výběrového řízení:

 1. přihláška (forma není určená) obsahující: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresu trvalého bydliště, telefon, e-mail
 2. stručný motivační dopis
 3. strukturovaný životopis
 4. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 5. písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Výše uvedené materiály zasílejte e-mailem do 3.10.2018 na adresu personalistky MZK.

Mail označte předmětem: „VŘ – vedoucí CPK“

Případné dotazy zodpoví Ing. Petr Žabička

K pohovoru budou pozvaní pouze vybraní kandidáti.

____________________________________________________

Projektový administrátor

Popis práce:
Hlavní pracovní náplní bude výběr (ve spolupráci s odbornými pracovníky) a příprava projektových žádostí do různých typů výzev, následně i řízení, koordinace a zejména administrace projektů:

 • příprava, psaní a kompletace projektových žádostí, koordinace partnerů při přípravě projektů
 • aktivní zajišťování nezbytných náležitostí projektových žádostí pro různé typy výzev (MK, MŠMT, GAČR, EU projekty)
 • koordinace, řízení a administrace projektů (včetně hlídání termínů), zejména velkých multioborových projektů vyžadujících profesionální projektové řízení
 • spolupráce s projektovým ekonomem při tvorbě vyúčtování/reportů

Předpoklady pro výkon funkce:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • zkušenost s přípravou a realizací projektů (operační programy, výzvy MK, MŠMT, GAČR)
 • aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • orientace v problematice příspěvkových organizací výhodou
 • schopnost systematické práce, pečlivost a výborné komunikační a prezentační schopnosti
 • doporučení z předchozího zaměstnání výhodou

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností dalšího prodloužení, posléze doba neurčitá
 • plat v 11. platové třídě dle NV č. 341/2017 Sb.,
 • úvazek celý, tj. 40 hod./týdně
 • 5 týdnů dovolené (za rok)
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, po roce trvání pracovního poměru sick days)

Místo výkonu práce: Brno
Nástup: co nejdříve, nejlépe v 10/2018

Materiály nutné pro zařazení do výběrového řízení:

 1. přihláška (forma není určená) obsahující: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresu trvalého bydliště, telefon, e-mail
 2. stručný motivační dopis
 3. strukturovaný životopis
 4. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 5. písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Výše uvedené materiály zasílejte poštou, s datem odeslání nejpozději 25. 9. 2018, na adresu:

Eva Mitášová
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65 a
601 87 Brno

Obálku označte heslem: „VŘ – projekt.admin.“

Případné dotazy zodpoví vedoucí Odboru projektového programování Mgr. Jarmila Bíšková
jarmila.biskova@mzk.cz

K pohovoru budou pozvaní pouze vybraní kandidáti.

____________________________________________________

Koordinátor mezinárodní spolupráce Českého literárního centra
(se zaměřením na anglickojazyčnou oblast)

Náplň práce:

 • propagace české literatury a knižní kultury v zahraničí a zajištění aktivit pro tuto propagaci
 • koordinace kulturní spolupráce se zahraničními kulturními institucemi cestou vzájemné kulturní výměny
 • aktivní podíl na vytváření sítě zahraničních partnerů pro mezinárodní spolupráci
 • realizace agendy spojené s anglosaským literárním prostředím (mj. komunikace s překladateli, realizace podpůrných aktivit pro překladatele, účast na zahraničních veletrzích, komunikace s nakladateli, agenty a dalšími profesionály, zprostředkovávání české literatury do anglickojazyčného prostoru)
 • zodpovědnost za kvalitu a tvorbu obsahu webových stránek CzechLit.cz 
 • příprava tištěných propagačních brožur ČLC 
 • monitoring literární scény v ČR 
 • monitoring knižních trendů v zahraničí, primárně v anglickojazyčném prostředí 
 • monitoring vydávání překladů české literatury v zahraničí 
 • organizace Ceny Sussany Roth pro začínající překladatele z češtiny (https://www.czechlit.cz/cz/cena-susanny-roth/)
 • příprava a koordinace rezidenčním pobytů pro zahraniční překladatele a bohemisty a odborných seminářů v zahraničí a ČR 
 • správa anglickojazyčných sociálních sítí ČLC

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání
 • anglický jazyk na úrovni C2
 • zkušenosti s kulturním managementem a/nebo knižním marketingem
 • přehled o aktuální české literatuře a kultuře
 • přehled o českém a evropském knižním trhu a literárních trendech (s důrazem na anglickojazyčné prostředí)
 • samostatnost a proaktivní přístup
 • připravenost realizovat časté služební cesty

Výhodou: 

 • bilinguálnost (čestina - angličtina) a další jazyk
 • znalost fungování knižního trhu a nakladatelské praxe v mezinárodním kontextu 
 • zkušenosti s přípravou tištěných materiálů a podkladů pro tisk
 • zkušenosti s webovými systémy pro správu obsahu (CMS)
 • přehled o profesionálech se zaměřením na export české literatury (překladatelé, literárními agenti, nakladatelé ad.)

Nabízíme:

 • dynamickou pracovní náplň v nové kulturní instituci v bližším centru Prahy
 • zaměstnanecké benefity
 • 5 týdnů dovolené (za rok)
Místo výkonu práce:Praha
Předpokládaný nástup:říjen/listopad 2018
Pracovní poměr: pracovní smlouva na 1 rok s možností prodloužení
Plat:dle NV č. 341/2017 Sb., ve znění p. p.
Úvazek:celý, tj. 40 hodin/týdně

Materiály nutné pro zařazení do výběrového řízení:

 1. profesní životopis (vč. osobních údajů a kontaktů), reference z předchozích zaměstnání vítány
 2. stručný motivační dopis (vč. představy o minimální výši nástupního platu)
 3. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. souhlas s poskytnutím osobních údajů pro potřeby výběrového řízení

Tyto materiály zasílejte e-mailem do 28. 9. 2018 na adresu personalisty MZK: eva.mitasova@mzk.cz

K pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti.

 ____________________________________________________

Vaše osobní údaje budou zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nejdéle však po dobu 1 roku od jejich zaslání.

Poslední aktualizace: 17.09.2018, 23:30