Povinný výtisk

Neperiodické publikace

Současný zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ve znění zákona 320/2002 Sb., přiznává Moravské zemské knihovně právo na 1 povinný výtisk z celé neperiodické produkce ČR + 1 další exemplář z regionální produkce a zároveň zakotvuje finanční sankce pro vydavatele, kteří povinné výtisky ze své produkce v určeném termínu neodevzdají.

Pokud vydáváte neperiodickou publikaci v ČR, do 30 dnů zašlete výtisky na adresu:

Moravská zemská knihovna v Brně
Doplňování a zpracování fondů
Kounicova 65a
601 87 Brno

Kontaktní osoba: Miluše Štemberková, 541 646 142,143 , miluse.stemberkova@mzk.cz

Více informací

Periodika

Pokud vydáváte periodikum v ČR, máte povinnost mj. zaslat do 7 dnů ode dne vydání jeden výtisk i Moravské zemské knihovně na adresu:

Moravská zemská knihovna v Brně
Studovna periodik a norem
Kounicova 65a
601 87 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Chlupová, 541 646 180, radka.chlupova@mzk.cz

Zasílání povinného výtisku se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), který byl 2. 8. 2000 změněn zákonem č. 302/2000Sb. a 13. 6. 2002 zákonem č. 320/2002 Sb.

Více informací

Poslední aktualizace: 17.05.2022, 12:07