Internet

U nás můžete využít bezplatné připojení k internetu pomocí

Volný internet

 • neregistrovaní návštěvníci knihovny mají možnost časově omezeného připojení k internetu na počítači v přízemí v půjčovně. Více informací, včetně přihlašovacích údajů získáte na Informacích. Podmínkou poskytnutí služby je předložení platného dokladu totožnosti.

WiFi

eduroam (EDUcation ROAMing)

 • umožňuje ZDARMA uživatelům MZK, kteří splňují podmínky sítě CESNET (studenti a učitelé vysokých škol, badatelé a výzkumníci z vědeckých institucí) získat zabezpečené připojení k internetu ve většině českých univerzit a spoustě veřejných institucí (velkých knihoven, úřadů) po celém světě
 • je třeba trochu šikovnosti, poté se můžete jednoduše a zdarma připojit k internetu po celém světě
 • Více informací o eduroam

Počítače v MZK

 • z většiny počítačů v MZK je možné se připojit na internet
 • nejprve je nutné přihlásit se do počítače přihlašovacími údaji, které používáte do online katalogu
 • na počítačích v půjčovně a studovnách je možné pracovat maximálně 1 hod

Uživatelé musí dodržovat zásady přijatelného užití, v případě jejichž porušení bude uživatelům odepřen přístup k síti! 

Výtah ze zásad přijatelného užití:

Uživatel nesmí používat tuto infrastrukturu pro činnosti, které:

 1. umožňují nebo snaží se získat neoprávněný přístup ke zdrojům e-infrastruktury
 2. porušují práva duševního vlastnictví
 3. nepříznivě působí na provoz e-infrastruktury nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost e-infrastruktury nebo nadměrně omezují její výkon
 4. plýtvají kapacitou e-infrastruktury
 5. ničí integritu informací uložených v počítačích, úložištích, síťových prvcích a ostatních zařízeních e-infrastruktury
 6. omezují soukromí uživatelů.

Poslední aktualizace: 18.04.2023, 09:23