O budově

MZK sídlí od r. 2001 v budově, která byla oceněna titulem "Stavba roku 2001".

Budova MZK

Budova byla postavena v místě, které ji bylo vyhrazeno už v původních plánech ze 30. let. Nachází se v blízkosti pěti fakult brněnských vysokých škol, nevýhodou je však relativní vzdálenost zastávek veřejné dopravy. Trojkřídlá stavba kolem otevřeného nádvoří se stala jednou z dominant Kounicovy ulice, kterou citlivým způsobem dotváří. Ve třech podzemních a devíti nadzemních podlažích jsou v jednotlivých křídlech umístěny depozitáře, prostory pro zpracování fondů a veřejně přístupné studovny. Uliční průčelí je tvořeno proskleným mostkem mezi jednotlivými křídly a rozměrnou plastikou na stěně podle Komenského Labyrintu.

Přístupnost budovy

Bezbariérový přístup k hlavnímu vchodu po chodníku ve sklonu podél budovy z ul. Hrnčířská, u chodníku dvě vyhrazená parkovací stání. V přízemí recepce a přístupná kavárna, do všech pater dva výtahy (dv.ꢀ80, š.ꢀ110, hl.ꢀ140 cm). Bb WC I. (vždy š.ꢀ175, hl.ꢀ175 cm) v 1., 3., a 5. patře, v 1. patře i přebalovací kabina (klíče u pultu v přízemí).

Přístupnost budovy MZK - ikony

Podrobnější informace o přístupnosti budovy (PDF, 76 KB)
Videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou a na vozíku

Urbanistický a architektonický koncept

V kompozici budovy představují skladištní věže (depozita knihovních fondů) solidní nezničitelný zdroj, z něhož putují informace ke čtenáři v několika proudech. Proudy se klikatí, tak jako cesta poznáním není vždy přímá.

Při návrhu objektu byla respektována stávající zeleň a státem chráněný topol byl impulsem k tvarovému uspořádání skladištních věží, které respektují jeho dominantnost. Doplnění stávajících stromů podél ulice Hrnčířské do kompaktní lipové aleje je přirozeným vyústěním rostlé konfigurace. Návrh řady stromů je významovým propojením komunikačních prostor před budovou s vnitřním atriem tvořícím dvorní zahradu knihovny. Objekt nabízí na zastavěné ploše přes 3.000 m2 více než 27.000 m2 užitné plochy.

Ze vstupního foyeru, které je otevřeným prostorem přes všechna nadzemní podlaží, jsou přístupné studovny a půjčovna v severním křídle a prostory v jižním křídle budovy knihovny. Jižní křídlo budovy je věnováno kancelářským prostorám a v sousedství foyeru jsou umístěny specializované studovny pro velké formáty, multimedia a staré tisky. Pomocné provozy, knihařské dílny a parkovací místa jsou umístěny ve třech suterénních podlažích budovy.

Zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=426&coid=9
Zdroj: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=426&coid=9

Energetický koncept budovy

Energetická koncepce budovy MZK využívající obnovitelné zdroje energie je založena na využívání solární energie v jižně orientovaných obvodových konstrukcích budovy pro vytápění budovy, přirozeného větrání budovy a na využívání akumulace tepla ve stropních konstrukcích budovy umožňující zejména úspory energie na chlazení v teplém letním období.

Dominujícím architektonickým prvkem budovy je dvojitá solární fasáda umožňující v zimním období využití přímého solárního záření a předehřátého vzduchu pro vytápění budovy a snížení tepelných ztrát budovy. Vedle energetického přínosu v otopném období umožňuje dvojitá solární fasáda přirozené provětrávání vnitřních prostor budovy v přechodném a letním období.

Nákres budovy

Budova v datech

zastavěná plocha3 108 m2 (47 x 69 m)
obestavěný prostor103 000 m3
hlavní plochy celkově22 512 m2
půjčovna649 m2
studovny3 605 m2
konferenční sál151 m2
literární kavárna297 m2
knihovní sklady9 427 m2 pro až 4,5 mil. svazků
volné prostory skladišť pro další 2 mil. svazků
podzemní garáže2976 m2 pro 96 míst

 

Více informací

Kubíček, J.: Moravská zemská knihovna v Brně : národní poklad – moderní architektura. Brno: Lector benevolus, 2001. 1. vyd. ISBN 80-238-6530-7

Stavba Moravské zemské knihovny v Brně : knihovna pro XXI. století : [1998-2001] / zpracoval Jaromír Kubíček]. Brno: Moravská zemská knihovna, 1998. [29] s. 1. vyd. ISBN: 80-7051-112-5

Vědecká knihovna pro město Brno 1995-1998. Brno: Moravská zemská knihovna, 1995. 1. vyd.

Video k historii knihovny a stavbě a otevření nové budovy na ul. Kounicově

Poslední aktualizace: 14.11.2023, 11:19