Výstavy

Jako galerijní prostor, ve kterém knihovna pravidelně pořádá výstavy, slouží zejména 1. poschodí atria.

Podmínky pro výstavní činnost v prostorách MZK

Moravská zemská knihovna umožňuje ve svých prostorách konání výstav korespondujících s posláním knihovny, jakožto instituce zaměřené především na podporu poznání a vzdělání. Z tohoto důvodu knihovna spolupracuje zejména se vzdělávacími institucemi a osobami orientovanými na oblasti humanitních, přírodních a technických oborů.

 • Výstavy probíhají zejména na ochoze v 1. patře knihovny (ukázka).
 • Prostory pro výstavní činnost jsou poskytnuty zdarma, výstavy jsou neziskového charakteru.
 • Délka trvání výstavy je zpravidla jeden měsíc.
 • MZK neručí za vystavené exponáty.
 • Vystavením exponátů v prostorách MZK potvrzuje vystavující souhlas s uvedenými podmínkami.

MZK poskytuje

 • výstavní prostory,
 • propagaci výstavy v elektronickém newsletteru, v kalendáři akcí na webu MZK a vystavení plakátu k výstavě (bude-li dodán)
 • v případě zájmu 10 kusů výstavních stojanů X-Stand 70×100 cm

Vystavující zajistí

 • informace o výstavě (název a popis výstavy, požadovaný termín konání výstavy, technické požadavky, kontakt – jméno, telefon, e-mail odpovědné osoby),
 • dopravu exponátů,
 • bezpečnou instalaci a deinstalaci výstavy včetně popisek,
 • po deinstalaci výstavy uvedení prostor do původního stavu.

Žádosti o výstavní projekty zasílejte na adresu: Pavel Tazbirek, 541 646 119, Pavel.Tazbirek@mzk.cz.

(Vymezením prostor pro výstavní činnost se chápe stanovení provozních celků, které lze využívat pro aktivity nad rámec základních činností knihovny (zákon č. 219/2000 Sb., § 27)).

Poslední aktualizace: 01.02.2024, 14:41