Pro knihovny

Kalendář akcí pro knihovníky

Aktuality pro knihovny

Vzdělávání knihovníků

MZK zajišťuje profesní vzdělávání knihovníků prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání.

Regionální funkce

Plníme funkci krajské knihovny Jihomoravského kraje. Zajišťujeme plnění a koordinaci regionálních funkcí vybraných pověřených knihoven v kraji.

Meziknihovní výpůjční služby pro knihovny ČR

Zajišťujeme meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.

Česká knihovna

Projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. 

Cizojazyčná literatura

Projekt je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel. 

Odborné činnosti MZK

Podílíme na řešení odborných knihovnických projektů.

Duha

Časopis o knihách a knihovnách z Moravy nyní vychází i v elektronické podobě.

Poslední aktualizace: 07.12.2020, 08:18