Cena MK ČR Knihovna roku a úspěch projektu MZK

V Zrcadlové kapli Klementina byla 13. října po čtrnácté slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2016. Moravská zemská knihovna byla společně s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích oceněna diplomem za vytvoření a rozvíjení projektu (www.obalkyknih.cz) celostátního významu s dopadem na odbornou i širokou veřejnost i na úroveň poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb v rámci systému knihoven ČR.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Databáze v tuto chvíli obsahuje 1 267 960 obálek a 224 813 obsahů českých a zahraničních publikací. Službu ObalkyKnih.cz využívá většina knihoven v ČR.

Podrobnější informace o projektu získáte na stránce obalkyknih.cz/about.

Poslední aktualizace: 14.10.2016, 11:52