Cenu Premia Bohemica převezme Annalisa Cosentino

Moravská zemská knihovna připravila další ročník semináře určeného pro zahraniční bohemisty. Každý rok se koná na jiném místě v České republice a vždy ve spolupráci s výrazným českým bohemistickým pracovištěm, letos se uskuteční ve dnech 14. 7. – 20. 7. 2019 ve spolupráci s Pedagogickou a Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Součástí prvního dne semináře je již tradičně předání Ceny Premia Bohemica za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí.

Pro šedesát účastníků bohemistického semináře je připraven především přednáškový program, vytvořený ve spolupráci s odborníky z předních vědeckých pracovišť, která se zabývají českou kulturou a literaturou. Zahraniční bohemisty tak čekají přednášky o současné české literatuře (přednáška prof. Petra A. Bílka: To nejnovější z české literatury), současné češtině (doc. Robert Adam: Jazyková situace v ČR; dr. Jiří Hasil: Česká frazeologie - dobrý sluha, zlý pán) nebo praktický seminář k problematice překládání do češtiny. Nebude opomenut ani region, v němž se seminář koná - jeden z tematických bloků bude věnován oblasti Sudet, jeho historii a kultuře. Další blok se soustředí na fenomén romantismu (prof. Dalibor Tureček: Romantismu a romantično; prof. Martin C. Putna: Paradoxy české zbožnosti). Součástí programu jsou také setkání se spisovatelkou Viktorií Hanišovou a básníkem Radkem Fridrichem, nebo výlety do okolí, př. do Litoměřic či do Památníku Terezín.

Tradičním bodem programu semináře je také předávání Ceny Premia Bohemica a přednáška jejího držitele/držitelky. Cenu předává na základě pověření ministerstva kultury a podle rozhodnutí odborné komise Moravská zemská knihovna od roku 2017. Letos převezme ocenění italská bohemistka Annalisu Cosentino, která vyučuje českou literaturu na univerzitě v Římě. Podílela se na italském překladu dvou výborů z české barokní poezie a prózy, vybraných textů J. A. Komenského, překladu a vydání kompletního díla Bohumila Hrabala v prestižní edici Il Meridiani v nakladatelství Mondadori. Věnovala se také překladům díla Jana Skácela, Václava Havla nebo Jaroslava Haška. Annalisa Cosentino dlouhodobě spolupracuje s odbornými bohemistickými a slavistickými časopisy a podporuje českou kulturu obecně. K 40. výročí pražského jara například uspořádala v roce 2009 v Římě výstavu Praga da una primavera all’altra: 1968–1969 (Praha od jednoho jara k druhému: 1968–1969). Letos v květnu v Museu Kampa skončila úspěšná výstava věnovaná další osobnosti italské bohemistiky, prof. Angelu Maria Ripellinovi, kterou čerstvá držitelka Ceny Premia Bohemica vymyslela a koncipovala.

Bohemistického semináře se účastní překladatelé a akademici z více než dvacítky zemí světa, většinou z Evropy, letos však přijeli i zástupci z Číny, Japonska či Koreji. Mezi účastníky je také patnáct vítězů Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth, kterou na jaře každého roku spolupořádá České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, a Česká centra. Překladatelé do 40 let do této soutěže zasílají několikastránkový překlad z češtiny předem daného textu některého ze současných českých autorů. Vítěze vybírá odborná porota a cenou je právě účast na každoročním bohemistickém semináři v ČR.

Kontakt:
Soňa Šinclová, tel.: 541 646 247, mail: sinclova@mzk.cz

PřílohaVelikost
TZ: Začal další ročník bohemistického semináře, první den převezme Cenu Premia Bohemica italská bohemistka Annalisa Cosentino (.docx)128.51 KB

Poslední aktualizace: 22.07.2019, 18:22