Česká republika na mezinárodních knižních veletrzích v roce 2021

Světová pandemie koronaviru zasáhla i mezinárodní knižní veletrhy. Každoročně bývá česká literatura reprezentována na 4 knižních veletrzích, jejichž prezentaci z pověření Ministerstva kultury ČR zajišťuje Moravská zemská knihovna v Brně. V roce 2021 bude mít ČR zastoupení v podobě národního stánku na dvou z nich:

- Londýnský knižní veletrh (29. června - 1. července),
- Frankfurtský knižní veletrh (20. - 24. října).

Lipský knižní veletrh (27. - 30. května) jeho organizátoři v letošním roce zrušili. Festival Leipzig Liest (Lipsko čte), který se odehrává vždy současně s veletrhem ve městě a zaměřuje se na autorská čtení, diskuze a další akce s autorkami a autory, zůstává zachován a ČR na něm bude mít zastoupené autory prezentující překlady svých knih do němčiny.

Česká republika letos na knižním veletrhu v Boloni (14. - 17. června) zaměřeném na dětskou literaturu nebude mít národní stánek. České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, proto připravilo dotační program na podporu výjezdů českých literárních agentek/agentů a nakladatelek/nakladatelů do Boloně. Více informací zde.

Ministerstvo kultury kromě toho pověřilo Moravskou zemskou knihovnu v roce 2021 zajištěním české prezentace na dvou dalších veletrzích ve Francii a Polsku. Na přípravě se bude podílet i tým Českého literárního centra. Půjde o:

- Knižní veletrh v Paříži (28. - 31. května),
- Varšavský knižní veletrh (9. - 12. září).

V průběhu března bude smluvně stvrzeno pro veletrh ve Varšavě hostování ČR, o kterém se intenzivně jedná. Původně plánováno bylo na květen 2020, ale s ohledem na pandemii se zatím neuskutečnilo.

Poslední aktualizace: 11.03.2021, 16:26