České literární centrum: Překlad rozšiřuje obzory

"Překlad rozšiřuje obzory." Takové je letošní motto Českého literárního centra (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, které se v roce 2022 zaměřuje na literární překlad a snaží se intenzivně podporovat a zviditelňovat práci překladatelek a překladatelů. ČLC pro ně připravilo literární akce i rezidenční pobyty včetně jedné novinky – společné rezidence několika překladatelů díla Jáchyma Topola. Řada aktivit se chystá i pro blížící se mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2022.

Vizuální doprovod je z dílny ilustrátorky, výtvarnice i autorky komiksů Toy_Box:

Toy Box

Co se aktuálně chystá?

Celkem 79 překladatelů z 10 evropských zemí pokračuje v mezinárodním projektu CELA (Connecting Emerging Literary Artists), jehož součástí je ČLC od roku 2019, a v květnu se setkají v Madridu, kde je pro ně připravena série přednášek a workshopů o překladatelské práci. Jeden z nich povede i česká překladatelka Jitka Hanušková.

ČLC spojí své síly i se zahraničními bohemistikami a společně nabídnou 4 besedy s českými spisovateli i jejich překladateli. V tandemu společně vystoupí Hana Hadas a Viktorie Hanišová, Ruben Höppner s Matějem Hořavou, Andrzej Jagodzińský a Martin Jirouška a v neposlední řadě i Bianca Bellová. Trojice básníků – Jan Škrob, Magdalena Šipka a Adam Borzič – se v rámci překladatelského semináře ve Slovinsku vžijí do role překladatelů.

V rámci Profesního fóra na Světě knihy (9. až 12. června) proběhnou diskuze zaměřené na překlad, od tématu mentorování až po překládání v tandemu. Připravuje se také panelová diskuze zástupců literárních a kulturních institucí z Lotyšska, Belgie, Itálie a Německa.

ČLC v září přináší ještě jednu novinku. 5 překladatelů tvorby Jáchyma Topola stráví společně 14 dní nad překladem jeho díla v rámci speciální rezidence v Komařicích u Českých Budějovic. Na tvůrčí pobyt se tak do ČR sjedou Eva Profousová, Alex Zucker, Marianne Canavaggio, Kepa Uharte a Edgar de Bruin.

Nabídka k poslechu či k počtení

I Témata měsíce jsou věnována literatuře v překladu, poslední napsala Markéta Pilátová o recepci české literatury ve španělskojazyčné oblasti. Jan Lukavec připravil dvoudílnou studii na téma „Hledání cest české literatury 20. století k německému čtenáři.“

Nahlédnout nejen na pracovní stoly, ale i pod své ruce ČLC dovolilo 12 překladatelek a překladatelů. Každý měsíc se jeden z nich rozepsal o tom, na čem právě pracuje, jaké radosti či úskalí překladatelská práce na konkrétním díle přináší. Do projektu s H7O se zapojili: Laura Angeloni (překladatelka tvorby B. Bellové), Eva Profousová (překladatelka knih Radky Denemarkové), Benoit Meunier (překladatel tvorby Karla Čapka), Flóra Peťovská (překladatelka knih pro děti a mládež). V dalších měsících následují texty od Khaleda El Biltagiho, Julie Sherwood, Eurydice Antolin, Mirka Kreatsche nebo Kepy Uharteho.

Letos pokračuje i podcast Za knihami. V prvním letošním díle „Co chybí překladatelům“ účinkovali překladatelé Anežka Charvátová a Michal Švec.

Co se již podařilo od ledna do dubna uskutečnit?

Novinkou ČLC v rámci letošního zaměření byly rezidenční pobyty v Klášteře Broumov určené pro překladatele žijící v ČR. Ze 17 zájemců byli vybráni: Elenu Buixaderas, Daniela Mrázová, Blanka Stárková, Lukáš Jiřička, Petra Diestlerová a Jitka Hanušová.

Jaro strávilo v Praze a v Brně 5 zahraničních překladatelů a bohemistů: Florence Noiville z Francie, Ángelo Néstore ze Španělska, Tora Hedin ze Švédska, Junko Shimada z Japonska a Anna Radwan-Żbikowska z Polska.

ČLC již letos realizovalo i další akce, během nichž byli překladatelé v centru pozornosti. Na mezinárodním knižním veletrhu pro děti a mládež v Boloni diskutovaly o různorodých rolích překladatelů německá překladatelka Lena Dorn a zástupkyně českého nakladatelství Baobab Tereza Horváthová. Za podpory ČLC rovněž proběhly v ČR i ve Španělsku křty antologie De sombra y terciopelo. Diecisiete poetas checas (1963-1988), v níž je zastoupeno 17 českých básnířek (sestavila a přeložila Elena Buixaderas, vydalo mexicko-španělské nakladatelství Vaso Roto). 

Pro březnový festival StAnza ve Skotsku připravilo ČLC spolu s britským literárním časopisem Modern Poetry in Translation výstavu středo- a východoevropské poezie v anglickém překladu. Vedle šesti českých básníků v ní byli zastoupeni i autoři z Ukrajiny, Běloruska či Maďarska.

Na konci dubna uspořádalo ČLC spolu s Českými centry čtyřdenní překladatelský seminář pro výherce Ceny Susanny Roth 2021, soutěže určené začínajícím překladatelům z češtiny. Více se o programu pražského semináře a dalších aktivitách ČLC dočtete na webu www.czechlit.cz.   


Kontakt pro média:

Klára Přibylová
Public Relations
České literární centrum / Czech Literary Centre
Moravská zemská knihovna / Moravian Library

T: 00420 541 646 270
M: 00420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz   

Poslední aktualizace: 04.05.2022, 19:08