České literární centrum vyhlašuje rezidenční pobyty v Broumovském klášteře pro rok 2017

Ve spolupráci s Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vypisuje ČLC rezidenční pobyty v Broumovském klášteře pro literáty i autorské dvojice. Cílem je poskytnout českým tvůrcům (nebo autorům s trvalým pobytem v ČR) prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí a oživit jejich přítomností kulturní život na Broumovsku.

Autorce či autorovi, případně autorské dvojici, bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Rezidentovi bude hrazeno ubytování, cestovné a stipendium ve výši 4 000 Kč týdně. Do programu rezidenčních pobytů je možné se zapojit už od července 2017. Délka pobytu je 3 nebo 6 týdnů.

Termín pro zaslání přihlášek: 20. 6. 2017


Více informací najdete na: www.czechlit.cz/cz/opencall-rezidence-v-broumovskem-klastere-v-roce-2017/

Poslední aktualizace: 14.06.2017, 15:18